Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Słownik - K

 • Kapitał zakładowy (akcyjny)

  Jest to kwotowo wskazana w umowie spółki z oo. (statucie spółki akcyjnej) suma pieniężna, która stanowi początkowy majątek spółki. Musi być wyrażona w walucie polskiej. Jest sumą wszystkich udziałów (akcji). Minimalny kapitał zakładowy (...)

 • Kara łączna

  Wymierzana jest wówczas, gdy sprawca popełnił dwa albo więcej przestępstwa, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary zasadnicze tego samego rodzaju. Kara łączna nie (...)

 • Kara umowna

  karą umowną jest zastrzeżenie dokonane w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy

 • Karta debetowa

  umożliwia dokonywanie zakupów i płatności tylko do wysokości stanu konta.

 • Karta kredytowa

  umożliwia dokonywanie płatności po przekroczeniu stanu konta. Oznacza ona zgodę banku na kredytowanie klienta. Kredyt taki jest oprocentowany, wymaga opłaty rocznej i jest spłacany systematycznie zgodnie z umową zawartą z bankiem.

 • Karta płatnicza

  to emitowana przez banki plastykowa karta z wprasowanym paskiem magnetycznym, zawierającym informacje dotyczące klienta, numeru jego rachunku bankowego, limitu gotówki, czasu ważności karty i inne dane. "Plastykowy pieniądz" jest formą rozliczeń (...)

 • Kasacja

  W postępowaniu sądowym (zarówno cywilnym, jak i karnym) środek odwoławczy kierowany do Sądu Najwyższego. W postępowaniu cywilnym kasacja przysługuje od wydanego przez sąd II instancji wyroku. Wniesienie kasacji jest bezpośrednio dostępne (...)

 • Klauzula abuzywna

  takie postanowienie umowne, które jest objęte domniemaniem sprzeczności z prawem; dotyczy zwłaszcza umów konsumenckich

 • Komandytariusz

  taki wspólnik spółki komandytowej, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Jeżeli suma komandytowa zostanie wniesiona do spółki, komandytariusz wolny jest od odpowiedzialności w granicach wkładu

 • Komandytowa spółka

  jest to taka spółka osobowa, która wymaga, aby przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiadał wobec wierzycieli spółki całym swoim majątkiem. Spółka ta wymaga także istnienia co najmniej jednego wspólnika, którego odpowiedzialność (...)

 • Komercjalizacja

  to przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę kapitałową (czyli spółkę akcyjną lub w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Jest to pierwszy etap prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Komercjalizacja uregulowana (...)

 • Kompetencja

  W ujęciu dynamicznym oznacza zdolność organu administrującego do skonkretyzowanego aktualizowania, w drodze odpowiedniego postępowania, potencjalnego obowiązku działania sformułowanego przez prawo .

 • Koncesja

  Jest to pozwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej ściśle określonej w tym pozwoleniu, pod kontrolą organu administracji. Koncesja jest wydawana przez najwyższe organy administracji państwowej (ministrów, szefów urzędów centralnych) (...)

 • Konkordat

  jest to umowa, międzynarodowa pomiędzy Stolicą Apostolska a innym państwem. Konkordat reguluje stosunki pomiędzy tym państwem a Stolicą Apostolską – szczególnie dotyczące stosunku Kościoła Katolickiego w danym kraju do władz tego państwa.

 • Konsument

  za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą

 • Kontraktacja

  jest to umowa, w której producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju. Kontraktujący natomiast zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić (...)

 • Kontrola

  oznacza badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności oraz przekazanie wyników tego ustalenia, a niekiedy i wynikających stąd dyspozycji podmiotowi kontrolowanemu i podmiotowi organizacyjnie (...)

 • Konwersja długu

  może być rozumiana dwojako – po pierwsze jest to dobrowolna zmiana samej formy spłaty długu (np. przy długach przedawnionych dług zostaje zmieniony na udział wierzyciela w majątku dłużnika), po drugie polega na tym, że dawne warunki pożyczki (...)

 • Kredyt kupiecki

  Kredytem kupieckim nazywamy zgodę sprzedającego na otrzymanie zapłaty za dostarczony towar (lub wykonaną usługę) po terminie dostawy (zazwyczaj nie później niż po 30 dniach). Taka forma finansowania jest szczególnie ważna przede wszystkim dla (...)

 • Kryminalistyka

  nauka, która zajmuje się analizowaniem i doskonaleniem sposobów prowadzenia śledztwa. Wyróżnia się w jej obrębie kilka działów – po pierwsze technikę kryminalistyczną - badanie śladów przestępstw, identyfikacja narzędzi użytych w trakcie (...)

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.




Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane