Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

Strona 2 z 3

Pojawiają się tutaj według orzecznictwa pewne ograniczenia - a mianowicie w sytuacji, gdyby dziecko podjęło dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbywało, nie robiło należytych postępów, nie otrzymywało obowiązujących zaliczeń, nie zdawało w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza, jeżeli z własnej winy powtarzać będzie lata studiów i wskutek tego nie skończy studiów w przewidzianym programem okresie rodzice nie będą obowiązani dostarczać środków utrzymania takiemu dziecku, gdy przygotowane jest należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, a studia są tylko podniesieniem kwalifikacji (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20). Także w przypadku, gdy dziecko narusza zasady prawidłowego współżycia w rodzinie na przykład rezygnuje - w celu dokuczenia rodzicom - z pomocy przez Państwo (np. stypendium) w sytuacji, gdy rodzice są skromnie sytuowani i z trudnością mogą zaspokoić potrzeby wszystkich członków rodziny, to takie zachowanie nosi charakter szykany i narusza zasady prawidłowego współżycia w rodzinie, a także szerzej pojęte zasady współżycia społecznego (orz. SN z dnia 20 stycznia 1972 r., III CRN 470/71). Można by się zastanawiać, czy zaciągnięcie przez dziecko pożyczek i umowy z operatorem też nie miało charakteru szykany i jako takie będzie podlegało wyłączeniu z obowiązku alimentacji (ale taka interpretacja sądu jest mało prawdopodobna).
Należy również zaznaczyć, że objęcie dziecka pomocą stypendialną może być w konkretnych przypadkach uznane za utrzymywanie się samodzielne. Wówczas zachodziłaby drugi z wymienionych przypadków i rodzice byliby zobowiązani do alimentacji tylko w momencie pozostawania dziecka w niedostatku. Niedostatek jest pojęciem bardzo ogólnym i niedookreślonym, a zatem podlegał przez lata precyzowaniu na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego. Stwierdzono między innymi, że niedostatek nie odnosi się tylko do takiego stanu, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb (np. chęci do nauki).

Gdy dziecko znajduje się w niedostatku, a także gdy nie może się samo utrzymać ocenie podlegają jego usprawiedliwione potrzeby.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w licznych przepisach statuuje ponadto zasadę równej stopy życiowej rodziców i dzieci. Rodzice są obowiązani zapewnić dziecku utrzymanie na takiej samej stopie, na jakiej sami żyją. Stanowisko Sądu Najwyższego w tej mierze w tezie IV uchwały z dnia 16 grudnia 1987 r. (III CZP 91/86; OSNC z 1988 r. Nr 4, poz. 42): Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Usprawiedliwione potrzeby dziecka będą tutaj zatem rozumiane szerzej niż w przypadku, gdyby chodziło o innego krewnego pozostającego po prostu w niedostatku. Dziecko ma prawo do oczekiwania od rodziców pomocy i spełnienia obowiązku alimentacyjnego w dwojakim znaczeniu. Obowiązek może wyrażać się świadczeniami o charakterze materialnym, a także osobistymi staraniami o jego utrzymanie i wychowanie.

Sąd Najwyższy stwierdził jeszcze, że potrzeby materialne i niematerialne każdego człowieka kształtują się inaczej, a obydwa te rodzaje potrzeb są ze sobą sprzężone i tylko ich łączne zaspokojenie zapewnia godziwą egzystencję. W takim kontekście można mówić o zaspokojeniu potrzeb usprawiedliwionych, które każdy uprawniony powinien mieć zapewnione. Pojęcie „usprawiedliwione potrzeby” ma różny zakres znaczeniowy w zależności od tego, czy chodzi o dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie - świadczenia alimentacyjne mają wówczas według orzecznictwa zapewnić uprawnionemu utrzymanie równej stopy życiowej z rodzicami, czy też o dziecko, które znalazło się w niedostatku - wówczas wystarczy zapewnienie godziwych warunków bytowania z uwzględnieniem np. jego wieku, stanu zdrowia i wykształcenia. Na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka wpływają też wiek, miejsce pobytu dziecka, jego środowisko.

Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznacza z jednej strony poziom usprawiedliwionych potrzeb osób alimentowanych (określony wyżej), z drugiej zaś - zarobkowe i majątkowe możliwości każdego ze zobowiązanych. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, tak jak i możliwości majątkowe zobowiązanego oceniane są w konkretnym przypadku (do ich oceny również przydatne jest spojrzenie na orzecznictwo Sądu Najwyższego).

<>

 

Komentarze: Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

 • ANNA 2012-07-04 19:51:01

  Re: Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

  Mój syn ma 22 lata,podjął teraz prace na umowe o prace,ale wcześniej nałapał mandatow, jeżdził bez biletu wielokrotnie w poszukiwaniu pracy.Nie jest on osobą ubezwłasnowolnioną.A chciałam jeszcze dodać że syn ma ekmisje bez lokalu socjalnego.Czy może komornik przyjść do mnie po dług i coś mi zająć z mieszkania.

 • Jerzy 2012-03-02 20:13:15

  Re: Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

  Pełnoletnia córka zameldowana w własnościowym mieszkaniu naszym (rodziców), ma niezapłacone mandaty. Czy my możemy być obciążeni tymi mandatami?

 • Rene 2011-11-08 20:46:12

  Re: Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

  Witam. Nasz pełnoletni syn (18 lat), podjął decyzje samodzielnego życia. Porzucił szkołę, podczas naszej nieobecności w domu zabrał swoje najpotrzebniejsze rzeczy, dodatkowo ukradł nam kilka sprzętów domowych i poszedł tam gdzie poniosły go jego własne oczy. Na dzień dzisiejszy ma wezwanie od komornika - niezapłacone mandaty ( wezwanie było odebrane przez niego zdecydowanie wcześniej). Czy stare oraz jakieś nowe zobowiązania mogą bezposrednio obciążać nas jako rodziców, czy powinniśmy zgłosić na policję, kradzież oraz to iż w chwili obecnej nie wiemy gdzie on przebywa. Syn stały meldunek ma taki sam jak my, wpisany jest we wszystkich jego dokumentach. Jak możemy wymeldować syna oraz czy komornik lub jakiś inny wieżyciel może domagać się od nas rodziców spłaty jego zadłużenia.

 • Halina 2011-02-16 17:53:12

  Re: Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

  Mieszkam z dorosłym 27 letnim synem. Rok temu straciłam pracę , obecnie nie mogę znaleźc zatrudnienia powodem jest mój wiek 53 lata. Syn zaciąga długi , nie pracuje, jeśli się zatrudnia to na krótko, na umowy o pracę zaciąga kolejne długi i znów porzuca pracę. Obawiam się o swoją przyszłość. Czy w razie egzekucji komorniczych mojego syna mój majątek /mieszkanie włanościowe, i wszelkie przeze mnie zakupione dobra materialne/będą zajęte? Czy można jakoś sądownie uniezależnić się od długów mojego syna?

 • marek 2011-01-03 19:24:51

  Re: Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

  witam mam takie pytanie jak córka 22 letnia jest karana za kradzież spłatę długu w wysokości 1200 zł ma uregulować do kwietnia , wiem że jeśli tego nie spłaci to będzie miała komornika i to mnie właśnie bardzo nurtuje czy może za niespłacony dług córki my musimy ponosić odpowiedzialność jeśli ona wyprowadziła się i wymeldowała w nieznane.

 • Jaro 2010-05-17 18:51:16

  Re: Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

  nei, nie ma Pani takiej odpowiedzialności...

 • Adam 2010-02-04 22:32:45

  Re: Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

  Moja córka rozwódka ma 48 lat, ma kwiaciarnie,mieszka z synem ktory skończył szkłe średnią- hotelarską i nie chce iść do pracy.Ma niskie dochody, ma długi w Spółdz. Miezskaniowej za czynsz,mnie nie stać za płacenie zobowiązań z tego tytułu.Cz mam obowiązek prawny do zapłacenia tych należności?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane