Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

W 2013 roku zmieniły się zasady odliczania tzw. ulgi na dziecko. Nowością było wprowadzenie limitu rocznych dochodów, uprawniającego do skorzystania ze tej ulgi w przypadku rodziców jednego dziecka. Rok 2014 przyniósł kolejne zmiany - wyższe odliczenia dla rodzin wielodzietnych. 

Odliczenie ulgi na jedno dziecko

Nie wszyscy rodzice jedynaków będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej. Oliczenie przysługuje, jeśli dochody rodzica:

1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.

Ważne: W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko, przyjmuje się limit rocznych dochodów w wysokości 112.000 zł.

Odliczenie ulgi na więcej niż jedno dziecko

W przypadku wychowywania więcej niż jednego dziecka, rodzice będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Wysokość ulgi prorodzinnej

Wysokość odliczenia ulgi prorodzinnej kształtuje się następująco:

 • za pierwsze dziecko: 1.112,04 zł za rok podatkowy (92,67 zł za miesiąc, 3,09 zł za dzień),
 • za drugie dziecko tak samo, jak za pierwsze, czyli: 1.112,04 zł za rok podatkowy (92,67 zł za miesiąc, 3,09 zł za dzień), 
 • za trzecie dziecko: 2.000,04 zł (166,67 zł za miesiąc, 5,56 zł za dzień). 
 • za czwarte i każde kolejne dziecko: 2.700,00 zł (225,00 zł za miesiąc, 7,50 zł za dzień).

Nie zawsze skorzystamy z całej ulgi. Można ją odliczyć od podatku za okres, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, dlatego wysokość odliczenia podano także w kwotach za miesiąc i dzień.

Biologiczny rodzic nabywa uprawnienia do władzy rodzicielskiej z chwilą urodzenia się dziecka. W praktyce ważny jest nie dzień, a miesiąc narodzin. Jeśli był to nawet ostatni dzień października 2014 roku, ulga należy się za cały ten miesiąc, za listopad i za grudzień. Miesięczne odliczenie wynosi 92,67 zł.

Przykład

 1. Dziecko pierwszej pary urodziło się 3 stycznia 2014 roku. Rodzice odliczą ulgę za cały rok 2014 w kwocie 1.112,04 zł.
 2. Dziecko drugiej pary urodziło się 28 października 2014 roku. Rodzice odliczą zatem od podatku ulgę za trzy miesiące. Wysokość odliczenia wyniesie 278,01 zł.
 3. Dziecko trzeciej pary urodziło się 6 grudnia 2014 roku. Rodzice odliczą w PIT za rok 2014 ulgę za jeden miesiąc. Odpiszą od podatku więc 92,67 zł. 

Należy jednak zaznaczyć, że w przedstawionych przykładach rodzice jednego dziecka mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku, jeżeli ich dochód nie przekroczył w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.

W niektórych sytuacjach nalezy jednak naliczać ulgę za każdy dzień. Stanowi tak jeden z przepisów ustawy o PIT. 

Kiedy ulgę naliczamy dziennie?

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub sprawowana opieka przez rodzinę zastępczą, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie 3,09 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust.3 ustawy o PIT).

Ulga będzie liczona dziennie np. wtedy, gdy rodzic został pozbawiony funkcji władzy rodzicielskiej w trakcie miesiąca, a sąd przekazał ją opiekunowi prawnemu.

Przykład

Matka sprawowała władzę rodzicielską nad dzieckiem do dnia 15 stycznia 2013 roku. Kobieta odliczy ulgę prorodzinną za 14 dni stycznia. Skoro dzienna stawka wynosi 3,09 zł, odpisze od podatku 43,26 zł. Sąd przekazał jednocześnie pieczę nad maluchem opiekunowi prawnemu. Dziecko zamieszkało razem z nim. Dlatego opiekun może odliczyć ulgę za dni od 15 stycznia do końca tego miesiąca oraz za kolejne miesiące do końca roku podatkowego.

Kto odliczy ulgę po rozwodzie/w separacji?

Zgodnie z przepisami omawiana preferencja przysługuje wspólnie obojgu rodzicom. Określoną kwotę, o której wspominaliśmy wyżej, odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W drugim przypadku należy jednak pamiętać, by nie przekroczyć limitu ulgi, który przysługuje na dziecko.

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczony został rozwód albo separacja, lecz nadal oboje posiadają prawa rodzicielskie, odliczenie przysługuje temu, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje.

Jeżeli przez część roku dziecko mieszka u każdego z rodziców, odliczenie będzie odpowiednio dzielone między podatników, stosownie do liczby miesięcy pobytu dziecka u danego rodzica. Jednak gdy rodzice takich proporcji nie ustalili, to przyjmuje się, że ulga przysługuje każdemu z nich w równych częściach.

Kiedy odliczenie nie będzie możliwe? 

Obecnie ulgę mogą odliczać wyłącznie osoby wypełniające PIT-36 lub PIT-37. Jest to niemożliwe w przypadku rozliczania się z fiskusem na PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-38 (dochody kapitałowe), czy PIT-39 (sprzedaż nieruchomości). 

Odliczenie ulgi na dziecko nie przysługuje ponadto od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub wstąpiło w związek małżeński.

Instytucje zapewniające całodobowe utrzymanie – dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Dziecko osiąga pełnoletniość. Co z ulgą?

Rodzice mają prawo do ulgi, dopóki dziecko nie ukończy 18 lat (poza wskazanymi wyjątkami). Preferencja nie przepadnie jednak, gdy pełnoletnie dziecko będzie się uczyć.

Wówczas możemy odpisać ulgę prorodzinną od podatku do czasu, aż ukończy ono 25. rok życia.  Przykładowo jeżeli nauka była pobierana w roku 2014 tylko przez 5 miesięcy, to nalicza się ją proporcjonalnie w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc (92,67x5=463,35 zł).

Pamiętajmy jednak, że gdy pełnoletnie dziecko pracuje i jego dochody w 2014 roku przekroczą 3.089 zł, to rodzic straci prawo do omawianej ulgi. Nieważne jest przy tym, czy limit dochodów zostanie przekroczony na początku roku, czy dopiero w grudniu. Wspomniana kwota przysługuje na cały rok podatkowy.

Trzeba zebrać odpowiednie dokumenty

Rozliczając w PIT za rok 2014 ulgę na dziecko, wraz z PIT-36 lub PIT-37 trzeba wypełnić załącznik PIT-O. Podajemy w deklaracji liczbę dzieci i ich numery PESEL. W przypadku noworodka, który urodzi się np. tuż przed rozliczeniem podatku, wystarczy wpisać imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. 

Składając PIT nie musimy dołączać do niego żadnych dokumentów, które potwierdzą, że ulga nam przysługuje. Trzeba jednak zachować je na wypadek kontroli fiskusa. Urzędnicy skarbówki mogą bowiem zażądać, by rodzic przedstawił im np. odpis aktu urodzenia dziecka czy zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego.

 • Podziel się:

 

Komentarze: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

 • andros 2016-01-31 21:06:47

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

  Moje dziecko zmarło 24 marca 2015 r. Czy przedmiotową ulgę odliczam za 3 miesiące, czy za 24 dni?

 • wkur*****obywatel 2015-11-30 17:20:42

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - Jak fiskus okrada obywateli.

  Co za chory kraj zlodzieji. Urząd skarbowy powinien wziac sie za robotę. Staraja sie zrobić takie przepisy aby jak najmniej dać podatnikowi a jak najwięcej zabrać. W kwietni skończyłem szkole, w maju napisałem maturę, w czerwcu zacząłem prace. Czyli jasne jest ze do konca maja bylem na utrzymaniu rodziców. Czemu oczywiście prawo sie przeciwstawia i takim osobom nie należy się ulga. Złodzieje nic więcej. W takim razie pół roku wychodzi na to ze powinienem im zwrócić za to bo jakiś \"mądry\" uważa ze się nie należy. Kretyństwo.wychodzi wiec na to ze pól roku prawie nauki i zycia na utrzymaniu rodziców gowno znaczy dla urzędasów. Obciąć im pensje to może by zauważyli różnice w równości prawa wobec zwykłych jednostek.

 • piotrek 2015-11-07 12:41:23

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

  Witam chciał bym sie zapytac jaka kwota przysługuje mi do rozliczenia jeżeli jestem na zasiłku dla bezrobotnych od początku roku żona nie pracuje i mam troje dzieci w wieku 10,5,2lata.Czekam na odpowiedz

 • Maria 2015-03-22 09:55:19

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

  Jestem samotną matką ,syn ma 20 lat , w 2014 roku osiągnął dochody w wysokości 8 tyś. zł,skończył Technikum w kwietniu z poprawką z jednego przedmiotu w sierpniu, pobiera zasiłek pięlęgnacyjny od 3 roku życia czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?

 • patrycja 2015-03-08 21:36:59

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

  Prosze o pomoc ! Zyjemy z partnerem bez slubu i mamy dziecko ktore urodzilo sie w listopadzie 2013 roku. W 2014 roku pracowal kolejno: 2miesiace na umowie zlecenie, potem 3 miesiace umowa o prace, 1 miesiac umowa zlecenie i 3 miesiace umowa zlecenie ( oczywiscie to wszystko to sa rozne prace i w odstepach czasowych) w jaki sposob mamy odliczyc ulge na dziecko? W zeszlym roku ja rozliczalam jego pit przez intermet i wyszlo ze 0 zl mamy ulgi, nie wiem moze zle kliknelam nie wiem jak to sie rozlicza a teraz u jakiejs znajomej rodzicow partnera wyszlo ze ma zwrotu 600cos zl i sie cos nie zgadza nam boma byc niby za caly rok 1000cos zl.. Bardzo prosze o pomoc o co chodzi i hak to sie rozlicza ta ulge na dziecko, bo nie wiemy a w internecie nie ma instrukcji..... dodam ze ja nie pracuje i nie pracowalam w zeszlym roku. Pozdrawiam i prosze o odpwoedz!!

 • Marta 2015-03-03 17:45:45

  Re: Jak obliczyć ulgę na dzieci? - PIT 2014

  Od stycznia 2014 do 26 lipca byłam na urlopie macierzyńskim z ZUS a od sierpnia do grudnia na zasiłku dla bezrobotnych mam czwórkę dzieci czy należy mi sie cała ulga prorodzinna

 • Aneta 2015-03-01 13:15:56

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

  Witam. Posiadam jedno dziecko. W roku 2014 pracowałam od 18 kwietnia do 17 lipca czy ulga na dziecko przysługuje mi za 4 pełne miesiące?

 • nena 2015-02-28 17:54:58

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

  Witam, Mam dwoje dzieci jedno 15 lat , drugie dorosłe pracujące. Wiem, że ulga przysłyguje mi tylko na młodsze dziecko. W 2014 r zarobiłam 62.000, mąż natomiast w ogóle nie pracował, czy jesli rozliczam sie sama (mąż się w ogóle nie rozlicza bo nie maił żadnego dochodu) to przysługuje mi ulga na młodsze dziecko? Dziękuje za odpowiedź

 • pani k 2015-02-19 16:45:05

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Witam,moja corka przebywa w Mlodziezowym Osrodku Wychowawczym od 9 lutego 2014 r.za wyzywienie płace 10zł na dzien jest to około 300 zł na miesiac,,swieta oraz wakacje dziecko przebywa w domu,Raz w miesiacu odwiedzam corke w osrodku oraz wysylam paczki,Czy w tym przypadku przysługuje mi ulga na dziecko?

 • Alicja 2015-02-16 18:32:50

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Syn ma 21 lat skończył Technikum w maju 2014 zdał mature nie podjął żadnej nauki i nie pracował do końca roku.Ile miesięcy mogę odliczyć ulgi prorodzinnej na niego? Z góry dziękuję za pomoc

 • lona 2015-01-08 11:54:56

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2015

  Witam, mam pytanie odnośnie ulgi na dziecko. W marcu 2014 urodziłam synka, lecz od stycznia 2014 nie mieszkam już z mężem, w sierpniu 2014 złożyłam pozew o rozwód, Dziecko na stałe przebywa u mnie, ojciec dziecka przyjeżdża tylko wtedy kiedy chce na godzinę widzenia z dzieckiem. Jak w takim przypadku wygląda odliczenie podatku na dziecko? czy mogę odliczyć je sama czy muszę z mężem

 • Agnieszka 2014-09-21 13:55:28

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Witam obecnie przez 6 lat byłam na urlopach wychowawczych w połowie wrzesnia ide na 1 miesiąc do pracy potem na bezrobocie (platne) posiadam 2 dzieci 6 i 3 lata ile będe mogla otrzymac ulgi na dzieci w tym roku? czy tylko za 1 miesiąc bo tyle pracowalam czyli 92 zl czy pełna kwote 1100 zł? prosze o odpowiedz!

 • Paulina 2014-07-30 22:16:47

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Czy kwota 3089 przy pracującym dorosłym dziecku jest to kwota netto, czy brutto ?

 • tomasz 2014-04-25 18:42:53

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  jeśli nie pracowałem z żoną cały rok tylko żona jakieś 6miesięcy i ja czyli mąż 4 miesiące przy dochodacj najniższa krajowa to należy nam sie jakas ulga na dzieci mamy dwójke w wieku 5 i7lat.na dzieci bierzemy dodatek rodziny prosze pilna odpowiedz

 • Maciej 2014-04-10 20:14:03

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  dochód po odliczeniach w pit 37 dla samotnie wychowującej dziecko wynosi 58 623,11 a podstawa odliczenia podatku 29 312 czy w tym wypadku przysługuje ulga prorodzinna na 1 dziecko czy nie jak tak to mam pytanie w kwietniu 2013 był rozwód czy ulge prorodzinną liczymy od kwietnia do grudnia czy cały rok

 • aliatan 2014-04-04 20:56:53

  Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Za ile miesięcy przysługuje mi ulga?? Mam pytanie: córka się uczy, ale w listopadzie 2013 podjęła pracę zarobkową, nie osiągnęła kwoty 3089 zł. Czy w związku z tym mogę odliczyć ulgę za cały rok czy tylko do października włącznie?

 • Malgosia 2014-03-27 01:27:01

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Zawarlismy zwiazek malzenski w sierpniu zeszlego roku,ale mieszkamy wspolnie juz od 2 lat, wraz z moim dzieckiem z poprzedniego malzenstwa(ojciec dziecka zmarl)Jedynym dochodem jest zarobek mojego obecnego meza,czy moze on odliczyc cala ulge na dziecko za zeszly rok 2013?

 • Alicja 2014-03-26 09:25:29

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Mam rentę socjalną, czy mogłabym skorzystać z ulgi na moją małoletnią córeczke?

 • Weronika 2014-03-23 14:30:53

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Czy mogę odliczyć ulgę prorodzinną za 3 miesiące na córkę, która w październiku zeszłego roku co dopiero po 2 latach od zakończenia szkoły średniej, podjęła studia stacjonarne i nie ukończyła 25 lat oraz w zeszłym roku zarobiła mniej niż 3089 zł? Czy to że sama składała już zeznanie podatkowe w zeszłym roku uniemożliwia mi odliczenie ulgi? Oraz jeżeli mogę odliczyć ulgę to czy córka może złożyć własne zeznanie podatkowe pokazujące jej dochody skoro w zeszłym roku już takie zeznanie podatkowe składała? Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Ania 2014-03-22 15:16:05

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Pracuję od kwietnia 2013roku, czy ulgę na dziecko mogę odliczyć za 12 miesięcy czy tylko za 9?

 • podatnik 2014-03-16 14:28:37

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Jeżeli jeden rodzic sprawuje pieczę nad dzieckiem np.3 miesiace i 24 dni a drugi rodzic 8 mies. i 6 dni to jak to zapisać skoro w PIT/0 zaznacza się kwadraciki odpowiadajace pełnym miesiącom za które przysługuje odliczenie ?

 • kasia 2014-03-12 15:37:07

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Pobieram rentę socjalną, czy mogę odliczyć dzieci? Jest to maly dochód 611 zł miesiecznie .

 • adam 2014-03-06 20:46:02

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Witam Syn ukonczył technikum w kwietniu w maju zdawał mature a w czerwcu zdawał technika, nie podjał pracy ani nauki na szkole wyższej, za ile miesięcy przysługuje ulga na dziecko

 • Karolina 2014-03-06 11:58:10

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Witam. Mamy z mężem dwoje dzieci, mąż zarabia dużo lepiej czy rozliczając się osobno mąż może odliczyć dwoje dzieci czy tylko jedno? Jeśli rozliczmy dzieci każdy z osobna dostaniemy dużo mniejsze pieniądze niż zrobiłby to sam mąż tylko nie wiem czy tak można proszę o pomoc.

 • Beata 2014-03-06 10:51:37

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  @kamila - tak, należy Wam się ulga, nie możecie się jedynie wspólnie rozliczać. Jedno z Was może odliczyć ulgę na obydwoje dzieci lub każde z Was na jedno dziecko.

 • Beata 2014-03-06 10:50:19

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  @Tomku, ulga przysługuje Ci tylko za 10 dni.

 • Beata 2014-03-06 10:48:56

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  @beata 2014-02-26, tak, jęsli jakiekolwiek dochody dziecka nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, to możliwe jest odliczenie ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości.

 • Beata 2014-03-06 10:34:34

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  @Agnieszka 2014-03-02 - należy się ulga za okres, gdy syn jeszcze się uczył, czyli za cztery miesiące ubiegłego roku (styczeń, luty, marzec, kwiecień).

 • Beata 2014-03-06 10:32:54

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  @ Irku, tak. Jeśli zarobki dziecka nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, rodzice mogą odliczyć pełną ulgę prorodzinną.

 • Beata 2014-03-06 10:26:24

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  @kasiu - oczywiście, że ulga się należy niezależnie od tego, czy pracują obydwoje czy tylko jedno z nich. Co do dochodów mamy ograniczenie następujące: wspólne zarobki małżonków nie mogą przekroczyć 112.000 zł rocznie. Zakładam, iż w opisanym przez Ciebie przypadku dochody rodziców są znacznie mniejsze. Ulga się należy, pozdrawiam!

 • Beata 2014-03-06 10:21:57

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  @Agnieszko - możecie z obecnym mężem rozliczyć się wspólnie i przysługiwać Wam będzie ulga na trójkę dzieci. Ulga prorodzinna na dziecko z poprzedniego związku przysługuje osobie, która zajmuje się dzieckiem na co dzień, rozumiem, że dziecko mieszka z Tobą i Twoim obecnym mężem. Jeśli Twój były partner także sprawuje władzę rodzicielską i opiekuje się dzieckiem (np. dziecko spędza u niego część miesięcy w roku, wyjeżdża z nim na wakacje etc.), to jemu także przysługuje ulga prorodzinna (połowa jemu, połowa Tobie lub jeśli ustalicie to wspólnie - proporcjonalnie do czasu sprawowania opieki nad dzieckiem, czyli np. jemu 20% ulgi, Tobie 80%). Wówczas tą swoją część ulgi może odliczyć we wspólnym rozliczeniu z obecnym małżonkiem.

 • Agnieszka 2014-03-05 18:24:43

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Jesteśmy małżeństwem od ponad roku. Wspólnie mamy dwoje dzieci , a ja mam trzecie z poprzedniego związku. Czy możemy wspólnie się rozliczyć i jaka ulga prorodzinna nam przysługuje?

 • kasia 2014-03-05 13:28:28

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Witam. Jeżeli jeden z rodzicow pracuje a drugi nie.. czy należy się ulga ? dodam ze pracujący rodzic ma umowę na 1/2 etatu

 • Agnieszka 2014-03-02 14:38:36

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Syn ma 21 lat skończył Technikum w kwietniu 2013, nie zdawał matury nie podjął żadnej nauki i nie pracował do końca roku.Ile miesięcy mogę odliczyć ulgi prorodzinnej na niego? Z góry dziękuję za pomoc

 • beata 2014-02-26 19:53:30

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  witam czy mogę odliczyć ulgę na dziecko ,gdy pobiera rentę rodzinna po zmarlej mamie dziękuję za pomoc

 • kamila 2014-02-19 14:01:48

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  wraz z partnerem mamy dwojke dzieci i nie jestesmy w zwiazku malzenskim czy nalezy nam sie ulga?

 • Irek 2014-02-17 15:25:50

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Mój syn skończył w listopadzie 18 lat,nadal się uczy,w zeszłym roku pracował podczas wakacji lecz nie przekroczył kwoty 3089. Czy należy mi się pełna ulga?

 • Tomek 2014-02-14 17:02:23

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Witam. 21 grudnia urodził mi się syn. Czy mogę skorzystać z ulgi licząc cały miesąc, czy tylko dziesięć dni?

 • beta 2014-02-12 12:09:40

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  @asia - możesz odliczyć za 4 miesiące, to będzie 4*92,67, czyli 370,68.

 • tinutta 2014-02-06 08:10:49

  Re: Jak obliczyć ulgę na 3 dzieci ? - PIT 2013

  Jeżeli mamy 3 dzieci a rozliczamy sie osobno bo mamy rozwód ja chcem odliczyć 2, a on 1 dziecko to czy to będzie na każde po 1112,04 czy u niego mozna odliczyć 1668,01?

 • asia 2014-02-05 13:29:31

  Re: Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2013

  Córka ma 19 lat skończył Liceum Ogólnokształcące w kwietniu, nie zdawał matury nie podjął żadnej nauki i nie pracował do końca roku.Ile miesięcy moę odliczyc ulgi prorodzinnej na niego? Dziękuję z góry za pomoc

 • Megi 1957 2014-01-13 17:44:58

  Re: PIT 2013. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Mam 2 dzieci.Młodsze studiuje,a starsze w lipcu obroniło pracę magisterską.Starsze nie osiągnęło dochodu 3000 zł w 2013 r.Ja z mężem mamy dochód łącznie 150000 zł.Czy przysługuję nam ulga na dzieci 1112,04 i 7 x 92,67 zł ?

 • radek 2013-04-22 10:50:19

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Syn ma 22 lata skończył Liceum Ogulnokształcace w kwietniu, nie zdawał matury nie podjął żadnej nauki i nie pracował do końca roku.Ile miesięcy moę odliczyc ulgi prorodzinnej na niego? Dziękuję z góry za pomoc. Wyżej zły E-mail podałem.

 • radek 2013-04-22 10:02:18

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Syn ma 22 lata skończył Liceum Ogulnokształcace w kwietniu, nie zdawał matury nie podjął zadnej nauki i nie pracował do końca roku.Ile miesięcy moę odliczyc ulgi prorodzinnej na niego? Dziękuję z góry za pomoc

 • Edith1 2013-04-14 14:15:02

  PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko kontynuujące naukę w Policealnym Studium ?

  Czy mogę rozliczyć ulgę za dziecko l.21 kontynuujące naukę w Studium Policealnym? Czy kwestia nauki w systemie dziennym lub wieczorowym ma znaczenie? Z góry dziękuje za pomoc.

 • aniesiawa 2013-04-11 19:22:18

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Mama zmarał w czerwcu 2012 roku ja dostaje po mamaie rente czy tata może sobie odliczyc ulgę za mnie??Mam 21 lat i nadal się ucze.

 • Bea 2013-04-11 17:30:37

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Syn zamieszkuje z ojcem, ojciec nie ma dochodów, dziecko utrzymuje z pieniędzy, które płaci matka syna. Czy matka może odliczyć ulgę na dziecko?

 • Dorota 2013-04-08 16:40:52

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Kwota 3089 zł dotyczy zarobku za cały rok. Czyli jeżeli Pani syn za cały rok nie zarobił więcej niż 3089 zł, to może Pani odliczyć ulgę na dziecko (za 7 miesięcy, do lipca (wraz z lipcem). Polecam rozliczyć się z pitax.pl :-)

 • Elżbieta 2013-04-03 20:39:13

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Syn ukończył studia w lipcu (obrona pracy magisterskiej). Zarobek syna do tego czasu nie przekracza kwoty 3089 zł. czy nadal mogę uzyskać ulgę obliczając ją zgodnie z przepisami?

 • Jacek Majcher 2013-03-16 17:52:11

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  przysługuje mi na dziecko ulga prorodzinna( dziecko pełnoletnie) ale dziecko pracowało ( 1400 zł brutto) jak rozliczyć pit, gdzie ująć zarobek pełnoletniego dziecka?

 • lew122 2013-03-13 18:09:12

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Czy mogę odlicz ulgę na dziecko,które się uczy ma 18 lat i dostaje rentę rodzinną po śmierci ojca?

 • Jo@nn@ 2013-03-05 00:57:58

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  A jak rozliczyć ulgę na studenta, który otrzymywał stypendium naukowe w 2012 roku i przekroczył kwotę wolną od podatku? Czy stypendium naukowe podlega opodatkowaniu (z uczelni państwowej)?

 • Jo@nn@ 2013-03-04 22:09:24

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  A jak rozliczyć ulgę na studenta, który otrzymywał stypendium naukowe w 2012 roku i przekroczył kwotę wolną od podatku? Czy stypendium naukowe podlega opodatkowaniu (z uczelni państwowej)?

 • Jo@nn@ 2013-03-04 21:31:55

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  A jak rozliczyć ulgę na studenta, który otrzymywał stypendium naukowe w 2012 roku i przekroczył kwotę wolną od podatku? Czy stypendium naukowe podlega opodatkowaniu (z uczelni państwowej)?

 • Magda 2013-02-28 19:27:56

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Pracuje od maja. Czy moge odliczyc cała przysługujaca ulge?

 • alina 2013-02-21 09:48:19

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  syn kończy 25 lat 3 maja studiuje za ile miesięcy mogę odliczyć ulgę?

 • justyna 2013-02-19 18:53:15

  justyna

  Moj maz nie pracowal caly rok nie mial duzego dochodu to czy moze odliczyc dzieci

 • anka 2013-01-28 09:26:15

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  @TS - tak samo jak na jedno tylko razy 4 ;) w tekście powyżej masz naprawdę wszystko jasno opisane, nie rozumiem, czemu pytasz o takie oczywiste rzeczy

 • anka 2013-01-28 09:24:51

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  @sylwia, tak, drugie dziecko nadal możesz odliczyć

 • TS 2013-01-27 13:58:46

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  JAK OBLICZYĆ ULGĘ NA 4 DZIECI?

 • sylwia 2013-01-20 21:09:44

  Re: PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Ja chciałam się dowiedzieć,Córka przekroczyła dochód 3089 brutto.Wiem ,że nie będę mogła jej odliczyć.Ale czy będe mogła odliczyć drugie dziecko.

 • Artur 2012-03-08 13:58:55

  Re: PIT 2011. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  A co z dziećmi niepełnosprawnymi,które ukończyły 25 rok życia. Pobierają rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny.Czy rodzice moga odliczyc prprdzinną?

 • klaudia bugała 2012-02-25 08:57:42

  Re: PIT 2011. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  jeśli osoba pełnoletnia zdała maturę w maju, a dopiero od października zaczęła studia to czy należy się ulga za cały rok czy tylko za miesiące od stycznia do maja i od października do grudnia ?

 • paulina 2012-02-18 16:52:26

  Re: PIT 2011. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Urodziłam dziecko 31 października czyli odliczam za 3 misiące.

 • Jagna Kaluta 2012-02-17 13:44:00

  Re: PIT 2011. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  Czy kwota 3089 przy pracującym dorosłym dziecku jest to kwota netto, czy brutto ?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
 • Janina

  ocena usługi:

  Usługa przydała się bardzo,mam podstawy do domagania sie swoich praw.Polecam.Porada wyczerpująca i profesjonalna
 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane