Pozostałe

Pozostałe

Zwiedzaj i pracuj!

Programy „Zwiedzaj i pracuj” cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów stanowi interesującą alternatywę dla rocznego pobytu, łączącego wypoczynek, poznawanie sposobu życia w innej części globu z możliwością świadczenia pracy w tym państwie. 

Chile, Argentyna, Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia i Tajwan – do tych państw mogą już jeździć młodzi Polacy dzięki programowi „Zwiedzaj i pracuj”. W sumie mają do dyspozycji pakiet z 1,5 tys. wiz.


Porozumienia w sprawie programu "Zwiedzaj i Pracuj"

Idea jest prosta. Wystarczy mieć 18 – 30 lat i przeznaczyć jeden rok na poznawanie zabytków, kultury i języka państw z drugiego krańca świata. A że można połączyć przyjemne z pożytecznym, wraz z wizą do takich państw jak Chile, Argentyna, Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia czy Tajwan, otrzymuje się pozwolenie na pracę, uzupełniającą pobyt wypoczynkowy. - Tak w skrócie działa  program "Zwiedzaj i Pracuj" (Working Holiday Programme), w którym od 2018 roku uczestniczy także Polska.

Nasz kraj ma obecnie podpisane porozumienia z siedmioma państwami. Należy przy tym dodać, że w przypadku umowy z Tajwanem,  z uwagi na międzynarodowy status Tajwanu, nie było możliwe zawarcie porozumienia w formie umowy międzynarodowej, lecz pomiędzy biurami handlowymi Polski i Tajwanu. Zasady udziału w programie polsko-tajwańskim są jednak w całości wzorowane na innych tego typu porozumieniach.

Porozumienia w sprawie programu "Zwiedzaj i Pracuj" (ang. Working Holiday Programme), zawarte z myślą o młodych obywatelach RP (18 - 30 lat w momencie aplikowania do udziału w programie) zostały dotychczas podpisane przez Polskę z Republiką Chile, Republiką Korei, Japonią, Tajwanem, Australią i Nową Zelandią. Porozumienie polsko-nowozelandzkie, podpisane w 2008 r., było pierwszym z serii zawartych przez Polskę umów w sprawie programu "Zwiedzaj i Pracuj".

To właśnie Nowa Zelandia jest światowym prekursorem tego typu umów dwustronnych, wprowadzających roczne programy, łączące pobyt wypoczynkowy i poznanie bądź pogłębienie znajomości języka i kultury odwiedzanego państwa z jednoczesną możliwością podjęcia pracy zarobkowej o charakterze dodatkowym w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

1,5 tys. wiz do rozdania

Program "Zwiedzaj i Pracuj" jest rozbudowywany i w przyszłości oferta zostanie powiększona o kolejne państwa. Dziś młodzi podróżnicy mają już do dyspozycji w sumie pakiet 1,5 tys. wiz, z czego po 500 do Australii i Japonii, 400 do Argentyny, po 200 do Korei Południowej i na Tajwan i 100 wiz do Nowej Zelandii. Jedynie dla Chile nie ma określonego limitu wiz w ramach programu.

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa w poszczególnych programach nie są identyczne. Różnice występują m. in. w zakresie rocznych limitów wiz do udziału w programach.

Obok warunków szczególnych, takich jak konieczność uzyskania zaświadczenia do celu udziału w Programie "Zwiedzaj i Pracuj" z Australią, można wyodrębnić szereg warunków, które odnoszą się do wszystkich programów.

Osoby aplikujące muszą w szczególności:

 • posiadać ważny paszport, wydany nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej 2 puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż 90 dni po zakończeniu planowanego pobytu;
 • posiadać bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;
 • posiadać wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości określonej przez właściwe organy państwa przyjmującego (strony porozumienia);
 • spełniać wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych państwa przyjmującego;
 • zakupić kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi państwa przyjmującego;
 • nie uczestniczyć uprzednio w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” organizowanym przez państwo przyjmujące.

Ponadto warunkiem jest, aby osoby te miały ukończone 18 lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyły jeszcze 31 lat, a ponadto w trakcie pobytu w państwie przyjmującym nie mogą towarzyszyć im osoby, pozostające na ich utrzymaniu.

W przypadku wyjazdu do Australii należy przedłożyć w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oświadczenie (formularz online dostępny na stronie MRPiPS), na podstawie którego ministerstwo wydaje osobom aplikującym do programu zaświadczenia o treści uzgodnionej ze stroną australijską.

Programy "Zwiedzaj i Pracuj" cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów stanowi interesującą alternatywę dla rocznego pobytu, łączącego wypoczynek, poznawanie sposobu życia w innej części globu z możliwością świadczenia pracy w tym państwie.

Zob.:

Na podst. www.gov.pl/web/rodzina

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.12.2004

  Przejść rozmowę kwalifikacyjną

  Wielu doradców personalnych narzeka, że kandydaci na pytania odpowiadają tylko „tak” lub „nie” a nie pełnymi wypowiedziami. Nie podają też konkretnych przykładów (...)

 • 9.12.2004

  List motywacyjny - nie powtarzaj życiorysu!

  W odpowiedzi na praktycznie każde ogłoszenie trzeba wysłać list motywacyjny. Wielu pracodawców narzeka, że kandydaci powtarzają w nich dane z CV, albo piszą nudne elaboraty o nieistotnych (...)

 • 9.12.2004

  Wolontariat zamiast praktyki

  Na praktykach nie dla wszystkich chętnych starcza miejsca. Ograniczone możliwości mają też młodsi studenci. Nie oznacza to jednak, że są skazani na roznoszenie ulotek lub udzielanie korepetycji (...)

 • 9.12.2004

  Piszemy życiorys

  Specjaliści od rekrutacji dziennie przeglądają dziesiątki życiorysów. Jeden czytają średnio 30 sekund. Jak w tak krótkim czasie przekonać ich, by nie odrzucali naszej aplikacji? A (...)

 • 20.10.2009

  Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowią wszystkie jego części. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru (...)