Biorą się za białe kołnierzyki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną, opracowało projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020. Dokument został skierowany do dalszych konsultacji społecznych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania pozwolą jeszcze skuteczniej walczyć z przestępczością gospodarczą.

Odbieranie korzyści pochodzących z przestępstw jest dotkliwą dla przestępców metodą zwalczania przestępczości, w tym szczególnie tej o charakterze ekonomicznym, i stanowi jeden z priorytetów organów ścigania - podkreśla MSW.

- Przestępczość tzw. białych kołnierzyków staje się coraz bardziej uciążliwa dla gospodarki i państwa. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca służb i specjalistów z wielu różnych dziedzin, w tym na poziomie rządowym. Projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania jej negatywnych aspektów, który przekazaliśmy do dalszych konsultacji społecznych, jest efektem takiej współpracy szefa MSW z Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym - podkreśla Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu w MSW. Tylko silne państwo jest w stanie skutecznie reagować na nieuczciwe praktyki ze strony wyspecjalizowanych grup przestępczych - zaznacza wiceszef MSW.

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 wpisuje się w treść Porozumienia zawartego w 2014 r. między szefami resortów: MSW, MF oraz prokuratorem generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Głównym celem Programu jest ograniczenie przestępczości gospodarczej, poprzez trzy szczegółowe cele:

 1. wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej;
 2. zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej;
 3. wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw

Białe kołnierzyki

Przestępczością gospodarczą najbardziej zagrożone są sektory: paliwowy, tytoniowy, spirytusowy oraz bankowy. Dotyczy zarówno osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, bankowości czy rachunkowości (przestępczość tzw. „białych kołnierzyków”), jak i osób wywodzących się z różnych środowisk społecznych, a także zorganizowanych grup przestępczych.

Statystyka przestępczości gospodarczej

Według danych policji utrzymuje się stały wzrost w liczbie zabezpieczeń majątkowych w prowadzonych postępowaniach. W 2014 r. kwota zabezpieczeń majątkowych była ponad dwukrotnie wyższa niż w 2009 r. (odpowiednio ponad 670 mln zł w 2014 r. i ponad 270 mln zł w 2009). Od 2009 roku systematycznie spada natomiast liczba osób podejrzanych przez policję o przestępstwa gospodarcze. W 2013 roku osiągnęła ona najniższy poziom od ponad 10 lat i wyniosła ponad 40 tys. osób. Spadek liczby osób podejrzanych, przy uwzględnieniu jednoczesnego wzrostu liczby przestępstw stwierdzonych, może świadczyć o popełnianiu coraz bardziej złożonych przestępstw gospodarczych, w tym również w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

W Programie wskazano na najważniejsze obszary przestępczości gospodarczej, w tym m.in. przestępczość podatkową, w szczególności dot. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przestępczość na rynku bankowym, kapitałowym, ubezpieczeń, czy przestępczość związaną z rynkiem gier hazardowych.

Kluczowy element dokumentu stanowi plan działań, będący głównym narzędziem jego wdrażania. Zawarto w nim wykaz zadań służących poprawie skuteczności działań państwa w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Sprawozdawczość z realizacji poszczególnych zadań określonych w Programie

Koordynatorem Programu, w imieniu Rady Ministrów, jest minister spraw wewnętrznych. Corocznie w MSW, na podstawie informacji otrzymywanych od m.in. KGP, MF czy Prokuratury Generalnej - czyli podmiotów wiodących w realizacji poszczególnych zadań (przekazywanych do końca stycznia) - opracowywany będzie raport na temat postępów w realizacji Programu. Program będzie przedkładany Radzie Ministrów do 31 marca następnego roku względem roku sprawozdawanego.

Dokument został skonsultowany wewnątrzresortowo, rozpoczęto też konsultacje międzyresortowe i uzgodnienia społeczne. Podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych mają czas do 19 maja br. na przesłanie swoich uwag do Programu.

Źródło: msw.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Lolo

1.5.2015 14:50:38

Re: Biorą się za białe kołnierzyki

Kolejny pic na muchy. Kolesiostwo bierze się od górnych półek, a kończy na najniszych grzędach tego skorumpowanego społeczeństwa. Nie wierzę w żadne zmiany.

"GADUŁA"

16.4.2015 21:6:46

Re: Biorą się za białe kołnierzyki

Najwyższy czas wziąć się za SPÓŁDZIELNIE. Tam dopiero jest gratka. Spółdzielnie SPOŁEM, Banki Spóldzielcze itp. W społeczności zorganizowanej grupy kolesi, znajomej przyjacielskiej Rady Nadzorczej,pracowników o powiazaniach rodzinnych można wiele i żaden lustrator tego nie wykryje. Tam jest pole do popisu, znam to z własnego doświadczenia. Banki Spóldzielcze to grupa ludzi z Zarządu i Rady Nadzorczej która ma się bardzo dobrze i świetnie zarabiają. Pracownicy spoza rodziny zarabiają grosze i mobbing ich wykańcza, pracują i milczą. Jesli ktoś powie głośniej na ten temat nie znajdzie pracy na terenie. NIE WIERZĘ ŻE KTOŚ WEŹMIE SIĘ ZA BIALE KOŁNIERZYKI

ELA Z KRAKOWSKIEG

16.4.2015 18:38:53

Re: Biorą się za białe kołnierzyki

TAK SIĘ TO BIORĄ I BIORĄ A JAK TO WYGLĄDA I DA SIE TO WYTŁUMACZYĆ OŚMIORO DZIECI I TAKI MAJĄTEK W MILIONACH ? I KTOŚ TAKI JAK NAS POPROWADZI ?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.12.2018

  Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

  W 2019 r. wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Ile wyniosą normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych (...)

 • 23.12.2017

  Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r.

  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określone zostały normy szacunkowe dochodu (...)

 • 25.1.2018

  Zaciskamy energetycznego pasa

  Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej”. Państwa członkowskie UE są zobowiązane przedkładać plany zawierające informacje (...)

 • 17.11.2011

  Transakcje z podmiotami powiązanymi

  W celu ograniczenia możliwości „przerzucania dochodów” pomiędzy podatnikami w celu zmniejszenia podatków, ustawodawca wprowadził przepisy nakładające na podmioty powiązane szczególne (...)

 • 6.11.2018

  Duża pomoc dla ofiar przestępstw

  Do setek tysięcy Polaków pokrzywdzonych przestępstwem trafi pomoc na niespotykaną do tej pory skalę. Dzięki wielkiemu programowi Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister (...)