e-prawnik.pl Porady prawne

Elektrośmieci - co z wykazem zakładów ich przetwarzania?

4.2.2015

Ministerstwo Środowiska przypomina, że wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu za 2014 r. należy sporządzić na dotychczasowym wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu i przekazać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

23 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu. Określa ono wzór, zgodnie z którym wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jest zobowiązany sporządzić wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, z którymi zawarł umowę.

Mimo że powyższe rozporządzenie już obowiązuje, to zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu za 2014 r. powinien zostać sporządzony i przekazany zgodnie ze wzorem i z zasadami określonymi w rozporządzeniu z 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.

To oznacza, że powinien trafić do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (a nie do marszałka województwa). Wynika to z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który wskazuje, że nowe rozporządzenie Ministra Środowiska (wydane na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), stosuje się dopiero od dnia utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), która zacznie funkcjonować w przyszłym roku.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu będzie miało zastosowanie do wykazów składanych od dnia utworzenia BDO, a więc od roku 2016.

Źródło: mos.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ