Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

23 Sierpnia 2018

Opłaty w postępowaniu sądowo-administracyjnym - Wpis stały i stosunkowy

Wszczynając postępowanie przed sądem administracyjnym powinni się Państwo liczyć z koniecznością ponoszenia określonych opłat sądowych. Opłatami w postępowaniu sądowo-administracyjnym są wpis i opłata kancelaryjna. Wpis pobierany jest od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, do których zalicza się skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania. Wpis może być stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobierany jest w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W pozostałych sprawach pobierany jest wpis stały.

Wpis:

Wpis stosunkowy

Wysokość należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem Wysokość wpisu
Do 10.000 zł 4% wartości przedmiotu zaskarżenia jednak nie mniej niż 100 zł
Ponad 10.000 zł do 50.000 zł 3% wartości przedmiotu zaskarżenia jednak nie mniej niż 400 zł.
Ponad 50.000 zł do 100.000 zł 2% wartości przedmiotu zaskarżenia jednak nie mniej niż 1.500 zł
Ponad 100.000 zł 1% wartości przedmiotu zaskarżenia jednak nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł

Wpis stały

Rodzaj sprawy Wysokość wpisu
Skargi na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym 100 zł
Skargi na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym 200 zł
Skargi na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej 300 zł
Skargi na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rzadowej 300 zł
Skargi na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego 300 zł
Skargi na bezczynność organów administracji publicznej oraz sprzeciw od decyzji 100 zł
Zażalenia na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł
W sprawach skarg dotyczących zezwoleń, koncesji i pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
- budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych; energetyki; transportu lotniczego, kolejowego i morskiego; radiofonii i telewizji; publicznego obrotu papierami wartościowymi; działalności bankowej; ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji; funduszy emerytalnych; funduszy inwestycyjnych; kasyn gry 10.000 zł

- wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych; obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, innych niż kasyna gry, gier losowych i zakładów wzajemnych; łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych; 8.000 zł
- ochrony osób i mienia; usług detektywistycznych; obrotu dewizowego; prawa celnego 5.000 zł
- produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi 3.000 zł
- żywności i żywienia 1.500 zł
- usług pocztowych; geologii i górnictwa; kultury, edukacji i wychowania; sportu, turystyki i rekreacji; 1.000 zł
- utrzymywania czystości i porządku 800 zł
- w pozostałym zakresie 500 zł

W sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:
 
- własności przemysłowej 1.000 zł
- budownictwa i architektury; zagospodarowania przestrzennego; zobowiązań podatkowych; prawa celnego 500 zł
- gospodarki wodnej; cudzoziemców, paszportów i wiz; 300 zł
- ochrony środowiska i przyrody; nieruchomości; rolnictwa i leśnictwa; 200 zł
- ewidencji ludności i dowodów osobistych; aktów stanu cywilnego i obywatelstwa; kombatantów;  
- w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter 200 zł
- w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy 200 zł
W sprawach skarg niewymienionych powyżej 200 zł
Od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy 100 zł
Od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji nie mniej jednak niż 100 zł

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm. Dz.U.2017.2263 z dnia 2017.12.06)

)

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Grażyna

  ocena usługi:

  Wracam , wracam wiele razy jest szybko, profesionalnie, jasno i dokładnie sformułowanie zrozumiale Dziękuję
 • Kamil

  ocena usługi:

  Nie spodziewałem się aż tak profesjonalnej i dokładnej porady prawnej, zostałem bardzo mile zaskoczony. Polecam!
 • Kamil

  ocena usługi:

  Nie spodziewałem się aż tak profesjonalnej i dokładnej porady prawnej, zostałem bardzo mile zaskoczony. Polecam!
 • Kamil

  ocena usługi:

  Nie spodziewałem się aż tak profesjonalnej i dokładnej porady prawnej, zostałem bardzo mile zaskoczony. Polecam!
 • Artur

  ocena usługi:

  Cóż powiedzieć . Za umiarkowaną cenę szybko sporządzona szczegółowa opinia językiem zrozumiałym dla zwykłego człeka.
 • Michał

  ocena usługi:

 • Zdzisław

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie. Profesjonalna odpowiedź na zadane pytanie. Polecam !!!
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Wyczerpująca i profesjonalna porada prawna. Jestem zadowolona z usługi. Dziękuję.
 • Klaudia

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Polecam, profesjonalna, wnikliwa i bardzo szczegółowa opinia, o która prosiłam.
 • Anna

  ocena usługi:

  Polecam, profesjonalna, wnikliwa i bardzo szczegółowa opinia, o która prosiłam.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Sprawnie i fachowo oraz zrozumiale dla Klienta. Polecam !
 • Kristina

  ocena usługi:

  Profesjonalna usługa prawna. Serdecznie dziękuję za szybka i pomocna w moim przypadku odpowiedź. Polecam i w razie potrzeby skorzystam ponownie.
 • Kristina

  ocena usługi:

  Profesjonalna usługa prawna. Serdecznie dziękuję za szybka i pomocna w moim przypadku odpowiedź. Polecam i w razie potrzeby skorzystam ponownie.
 • Kristina

  ocena usługi:

  Profesjonalna usługa prawna. Serdecznie dziękuję za szybka i pomocna w moim przypadku odpowiedź. Polecam i w razie potrzeby skorzystam ponownie.
 • Adrianna

  ocena usługi:

  Szybka wycena, przystępna cena. W konkurencyjnym serwisie dostałam wycenę około 100 zł wyższą. Tutaj była to kwesta kilkudziesięciu złotych więc różnica znacząca. Odpowiedź dostałam po kilkunastu godzinach od opłacenia usługi. Była ona wyczerpująca, przytoczone zostały paragrafy, które opisują moją sprawę, a co najważniejsze odpowiedź była dla mnie zrozumiała (dla laika). Szczerze polecam i jeśli kiedyś będę miała wątpliwości w kwestiach prawnych, na pewno skorzystam ponownie z serwisu e-prawnik.pl.
 • wiola

  ocena usługi:
////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane