Kolportaż ulotek reklamowych

Pytanie:

Prowadzę firmę - kolportaż ulotek reklamowych, głównie hipermarketów (ryczałt, VAT). Ponieważ to są ulotki reklamowe, a nie gazety - stosuję ryczałt 8,5%, a nie 5,5%. Kolportażu dokonuję samochodem osobowym (do 3,5 tony), z pomocą studentów na umowę-zlecenie. Czy dla celów podatku VAT przy kolportażu - mogę stosować specjalny obowiązek w podatku VAT taki sam, jak przy usługach transportowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Powyższy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy zatem również usług transportu towarów taborem samochodowym. Niestety usługa kolportażu nie jest tożsama z usługą transportu towarów taborem samochodowym, gdyż w zasadniczej części kolportaż odbywa się "transportem pieszym", a zatem organy podatkowe mogą kwestionować stosowanie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dotyczącego usług transportowych w przypadku usług kolportażu. Należy pokreślić, iż szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego są wyjątkiem od zasady ogólnej, a zatem przepisy te powinny być rozumiane ściśle.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.4.2017

  Opłata reklamowa

  Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Kto ma płacić opłatę reklamową? Kiedy (...)

 • 9.11.2011

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. (...)

 • 19.12.2013

  VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów (...)

 • 23.12.2013

  VAT 2014 r. Obowiązek podatkowy

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

 • 9.12.2004

  Wolontariat zamiast praktyki

  Na praktykach nie dla wszystkich chętnych starcza miejsca. Ograniczone możliwości mają też młodsi studenci. Nie oznacza to jednak, że są skazani na roznoszenie ulotek lub udzielanie korepetycji (...)