e-prawnik.pl Porady prawne

Kolportaż ulotek reklamowych

Pytanie:

Prowadzę firmę - kolportaż ulotek reklamowych, głównie hipermarketów (ryczałt, VAT). Ponieważ to są ulotki reklamowe, a nie gazety - stosuję ryczałt 8,5%, a nie 5,5%. Kolportażu dokonuję samochodem osobowym (do 3,5 tony), z pomocą studentów na umowę-zlecenie. Czy dla celów podatku VAT przy kolportażu - mogę stosować specjalny obowiązek w podatku VAT taki sam, jak przy usługach transportowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kolportaż ulotek reklamowych

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Powyższy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy zatem również usług transportu towarów taborem samochodowym. Niestety usługa kolportażu nie jest tożsama z usługą transportu towarów taborem samochodowym, gdyż w zasadniczej części kolportaż odbywa się "transportem pieszym", a zatem organy podatkowe mogą kwestionować stosowanie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dotyczącego usług transportowych w przypadku usług kolportażu. Należy pokreślić, iż szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego są wyjątkiem od zasady ogólnej, a zatem przepisy te powinny być rozumiane ściśle.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ