Książeczka RUM

Pytanie:

Czy posiadajac stałe zameldowanie w Polsce i posiadajac książeczkę rum-u, mimo iż nie opłaca się żadnych składek, można korzystać z porad lekarskich? Co to są ksiażeczki rum-u i komu sie one przysługują? jakie ma się uprawnienia posiadając taką książeczkę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Książeczka RUM (rejestru usług medycznych) była wydawana na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17.06.1996 roku w sprawie książeczek usług medycznych (Dz.Nr 92,poz. 420). Obecnie to rozporządzenie nie obowiązuje. Jednakże nowelizacja dokonana przez ustawę z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1116) wprowadziła do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym art.169f, który przewiduje, że do dnia wydania ubezpieczonym karty ubezpieczenia dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest książeczka rejestru usług medycznych oraz każdy inny dokument, który do dnia 31 grudnia 1998 r. potwierdzał prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. A takim dokumentem była właśnie książeczka RUM. W wyniku wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego, trybu jej wydawania i unieważniania (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 289) książeczka usług medycznych uznana została za jedną z form karty ubezpieczenia. Jednakże korzystać z bezpłatnych usług medycznych przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych mogą tylko te osoby (w tym także cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu, wizę pobytową z prawem do pracy, kartę czasowego pobytu - nie jest to jednoznaczne ze stałym zameldowaniem), które opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne (a także członkowie ich rodzin). Sama książeczka nie daje bowiem prawa do korzystania ze świadczeń przewidzianych dla ubezpieczonych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

lukasz

6.9.2009 18:26:14

Re: Książeczka RUM

witam!czy bedac zarejestrowanym jako bezrobotny moge sie ubiegac o ksiazeczke RUM


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.11.2004

  Rachunki oszczędnościowe

  Jednym z rodzajów rachunków, jakie banki mogą prowadzić z woli ustawodawcy są rachunki oszczędnościowe – wkłady oszczędnościowe. Rachunki oszczędnościowe bank prowadzi dla osób fizycznych, (...)

 • 24.5.2010

  Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem (...)

 • 5.11.2004

  Czeki - kiedy bank może odmówić realizacji czeku?

  Czek jest przede wszystkim środkiem szeroko rozumianej zapłaty i stanowi jedną z powszechnie wykorzystywanych w praktyce gospodarczej form rozliczeń pieniężnych. W Polsce nadal wiele osób korzysta (...)

 • 19.2.2007

  Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  Od 22 lutego 2007 r. obowiązywać ma ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących (...)

 • 23.10.2017

  Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz się leczyć w ramach powszechnego sytemu ochrony zdrowia - możesz dobrowolnie ubezpieczyć siebie i członków twojej rodziny, o ile nie jesteś objęty (...)