Książeczka RUM

Pytanie:

"Czy posiadajac stałe zameldowanie w Polsce i posiadajac książeczkę rum-u, mimo iż nie opłaca się żadnych składek, można korzystać z porad lekarskich? Co to są ksiażeczki rum-u i komu sie one przysługują? jakie ma się uprawnienia posiadając taką książeczkę? "

Odpowiedź prawnika: Książeczka RUM

Książeczka RUM (rejestru usług medycznych) była wydawana na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17.06.1996 roku w sprawie książeczek usług medycznych (Dz.Nr 92,poz. 420). Obecnie to rozporządzenie nie obowiązuje. Jednakże nowelizacja dokonana przez ustawę z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1116) wprowadziła do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym art.169f, który przewiduje, że do dnia wydania ubezpieczonym karty ubezpieczenia dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest książeczka rejestru usług medycznych oraz każdy inny dokument, który do dnia 31 grudnia 1998 r. potwierdzał prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. A takim dokumentem była właśnie książeczka RUM. W wyniku wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego, trybu jej wydawania i unieważniania (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 289) książeczka usług medycznych uznana została za jedną z form karty ubezpieczenia. Jednakże korzystać z bezpłatnych usług medycznych przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych mogą tylko te osoby (w tym także cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu, wizę pobytową z prawem do pracy, kartę czasowego pobytu - nie jest to jednoznaczne ze stałym zameldowaniem), które opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne (a także członkowie ich rodzin). Sama książeczka nie daje bowiem prawa do korzystania ze świadczeń przewidzianych dla ubezpieczonych.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • lukasz 2011-09-06 18:26:14

    witam!czy bedac zarejestrowanym jako bezrobotny moge sie ubiegac o ksiazeczke RUM


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika