Oskarżyciel posiłkowy

Pytanie:

"Czy istnieje jakiś standardowy wzór zgłoszenia osoby jako oskarżyciela posiłkowego, czy tylko wystarczy napisać takie oświadczenie i przedłożyć do Sądu?"

Odpowiedź prawnika: Oskarżyciel posiłkowy

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Przewód sądowy rozpoczyna się odczytaniem aktu oskarżenia przez prokuratora. Rozprawą główna jest rozprawa przed Sądem. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania.

Oświadczenie pokrzywdzonego może przybrać dwie postacie. Może to być oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze (samoistny) oskarżyciela posiłkowego (oświadczam, że jednocześnie będę działał także jako oskarżyciel posiłkowy) lub oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu (subsydiarny) w charakterze oskarżyciela posiłkowego w związku z wniesieniem przez Prokuratora aktu oskarżenia albo innego pokrzywdzonego (zgłaszam udział w postępowaniu przeciwko oskarżonemu X w charakterze oskarżyciela posiłkowego).

Oba zgłoszenia powinny być zatytuowane jako oświadczenie o przystąpieniu lub zgłoszeniu. Powinien być oznaczony sąd. Powinny być też takie pisma podpisane przez wnoszącego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika