Parkometry

Pytanie:

"Czy parkometry muszą byc fiskalne? Gdyż chcemy zakupic taki parkometr i nie wiemy, czy musi on posiadać kasę fiskalną!? Gmina na nieruchomości stanowiacej jej własność zamierza urządzić i udostepnić dla mieszkanców gminy parking płatny. Do sprzedazy biletów parkingowych zamiast zatrudnienia osób ma być zakupiony parkometr. W rozpisanym przetargu na dostawę i montaż parkometru muszą sie znaleść inforamcje, czy parkometry muszą być fiskalne (warunek bardzo istotny w świetle niedawnych publikacji w prasie w sprawie dostawy parkometrów dla miasta Opola). Dodaję jednocześnie, że przedmiotowa nieruchomość nie jest drogą publiczną, a jedynie przyległą do kompleksu budynków administracyjnych zajmowanych przez różne instytucje."

Odpowiedź prawnika: Parkometry

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

W poprzednio obowiązującym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, do 31 grudnia 2004 r., obęte były usługi parkingowe (PKWiU 63.21.24) - poz. 14 załącznika do tamtego poprzedniego rozporządzenia. Na mocy nowego rozporządzenia z 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2706), zwolnienie to przedłużono, ale tylko do dnia 30 kwietnia 2005 r. Obecnie więc usługi parkingowe podlegają obowiązkowi ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych.

Tylko do dnia 31 grudnia 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych zwolniona jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r., w tym "usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach" (pozycja 45 tego załącznika). 

Ciągle obowiązuje, tylko do końca bieżącego roku, zwolnienie podmiotowe od omawianego obowiązku - co do zasady korzystają z niego podatnicy, u których w poprzednim roku podatkowym obroty z ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie-przedsiębiorców i rolników ryczałtowych nie przekroczyły 40 000 zł, o ile wcześniej nie zostali objęci takim obowiązkiem. Ponadto zwolnieni są również z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z ww. działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o  VAT, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r. - podatnicy rozpoczynający sprzedaż w 2005 r.  

Trzeba więc zaopatrzyć się w parkometry fiskalne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika