Ulotki z banknotami

Pytanie:

"Chciałem wydrukować ulotki. Na awersie umieścić frontową stronę banknotu polskiego z pionową linią zawierającą adres internetowy firmy. Na rewersie reklama. Drukarz powiedział, że w Polsce obowiązują przepisy, które narzucają w takim przypadku pewne standardy np.: wymiary muszą być mniejsze niż 75% oryginału (albo większe niz 125%), nie można drukować numerów seryjnych, należy wyraźnie zaznaczyć, że druk to falsyfikat. Nie był w stanie wskazać ustawy, ale był konkretny.Czy w Polsce obowiązują w tej materii ścisłe ograniczenia?"

Odpowiedź prawnika: Ulotki z banknotami

Odwołując się do ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r.:

 

Art. 31. Znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze.

 

Znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wskazuje się w doktrynie (Cezary Kosikowski, „Encyklopedia prawa bankowego”, Warszawa 1999-2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis): „Emisja pieniądza polega na kierowaniu znaków pieniężnych do obiegu państwowego. Szerszym pojęciem jest kreacja pieniądza, ponieważ odnosi się ono także do tworzenia pieniądza bezgotówkowego (żyrowego, bankowego). Mechanizm kreacji pieniądza jest więc różny dla poszczególnych rodzajów pieniądza”. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zastrzegła natomiast wyłączne prawo emisji pieniądza dla Narodowego Banku Polskiego:

 

Art. 227.

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

 

Wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków pieniężnych, jak również terminy wprowadzenia ich do obiegu ustala Prezes NBP w drodze zarządzenia. Podkreślenia wymaga, że o ile Pańskie ulotki-banknoty mogłyby posiadać nominał złotówek, czy też groszy, o tyle nie mogą wizualnie, czy też rozmiarem przypominać rzeczywistych banknotów emitowanych przez NBP. Muszą się znacząco od nich różnić. Wskazane przez drukarza różnice rozmiarowe i informacja o falsyfikacie są wystarczające. Takie też informacje uzyskaliśmy w trakcie konsultacji w Narodowym Banku Polskim. Nie będą przy tym potrzebne żadne zezwolenia ze strony NBP. Zaznaczyć należy, że gdyby rozdawał Pan ulotki-banknoty podobne do rzeczywistych środków płatniczych mógłby się Pan narazić na odpowiedzialność karną:

 

Art. 310. § 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika