Prawo bankowe: Pozostałe - Porady prawne

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Dzisiaj dowiedziałam się w banku że jestem wpisana do MIG-RB od 2014 roku. Wpisał mnie tam mój bank. Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Wniosek o usunięcie historii kredytowej z BIK (wzór).

Bardzo bym prosił o przesłanie mi wzoru wniosku o usunięcie mojej historii kredytowej z Biura Informacji Kredytowej. Z góry dziękuję.

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Czy mogę usunąć swoją historię kredytowa z BIK jeżeli nadal mam zaległości do spłacenia?

Wniosek do banku o wypis z MIG BR.

W 2010 roku wziąłem kredyt na remont mieszkania. Niestety moja sytuacja materialna pogorszyła się w trakcie i miałem problem ze spłatą kredytu. Na szczęście w 2014 roku udało mi się spłacić (...)

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia na życie które wziąłem w banku. Niedawno złożyłem pismo oświadczające że rezygnuję i że żądam zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Czy bank może (...)

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Prosimy o opinię prawną w sprawie reklamacji towaru przez klienta. W naszym stacjonarnym sklepie (działamy również przez internet), klient zakupił towar. Nie zajrzał on do pudełka czy z towarem (...)

Zajęcie rachunku bankowego

Art. 54. ustawy Prawo bankowe ustanawia kwotę wolną od zajęcia. Przyjmując, że przepis dotyczy jednej kwoty na wszystkich rachunkach dłużnika we wszystkich bankach do kogo w zasadzie jest adresowany (...)

Ulotki z banknotami

Chciałem wydrukować ulotki. Na awersie umieścić frontową stronę banknotu polskiego z pionową linią zawierającą adres internetowy firmy. Na rewersie reklama. Drukarz powiedział, że w Polsce (...)

Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

W Stowarzyszeniu na Walnym Zebraniu nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia (Zarządu). Nowy Zarząd podjął uchwały o cofnięciu dotychczasowych upoważnienia oraz wystawił nowe upoważnienie. Bank (...)

Pojęcie bezprawności na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

Jak należy rozumieć pojęcie bezprawności, na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego?

Zniszczenie drzew owocowych

Posadziłam na swojej działce drzewa owocowe. Niestety sąsiad je zniszczył. Jakie roszczenia z Kodeksu cywilnego przysługują mi w zaistniałej sytuacji?

Rodzaje czynności bankowych

Do wykonywania jakich czynności jest uprawniony bank?

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat danego przedsiębiorstwa

Czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat danego przedsiębiorstwa może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji?

wykładnia, językowa, przepis, prawa

Czy w sytuacji zastosowania wykładni językowej przepisu prawa, konieczne jest powoływanie się na inne metody wykładni?

Rodzaje urządzeń melioracyjnych według ustawy Prawo wodne

Jakie rodzaje urządzeń melioracyjnych przewiduje ustawa Prawo wodne?

Zmiana statutu banku

Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Zmiana statutu banku spółdzielczego

Kto jest uprawniony do zmiany statutu banku spółdzielczego?

Ochrona transportu pieniędzy

Jak przedstawia się kwestia ochrony transportu pieniędzy będących w posiadaniu Banków?

Zrzeczenie się autorskich praw osobistych

Czy twórca utworu może zrzec się autorskich praw osobistych, które mu przysługują na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + vat). Przedmiotem mojej działalności jest handel detaliczny i hurtowy. Moje pytanie dotyczy mojego handlu hurtowego. Otóż część towarów (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a zajęte konto bankowe

Mam problem. Postępowanie egzekucyjne w mojej sprawie zostało umorzone. Moje konto bankowe nadal jednak jest zajęte. Co powinienem robić w tej sytuacji?

Sytuacja rozwiedzionych małżonków po rozwodzie a ich solidarna odpowiedzialność wobec banku

Jak zmienia się po rozwodzie sytuacja małżonków, którzy w trakcie trwania małżeństwa stali się dłużnikami solidarnymi wobec banku?

Elementy umowy przedwstępnej

Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna, o której mowa w Kodeksie cywilnym?

Definicja nierezydenta

Kim jest "nierezydent" w rozumieniu ustawy prawo dewizowe?

Przechowywanie nagrań przez bank

W ramach prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego chcę złożyć wniosek dowodowy o zbadanie sporządzanych przez bank nagrań telefonicznych zleceń zawarcia transakcji walutowych (...)

Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

W Polsce jeden ze znanych mi banków działa na zasadzie oddziału. Nie jest zarejestrowany w Polsce jako odrębny podmiot polskiego prawa handlowego tylko jest oddziałem instytucji finansowej zarejestrowanej (...)

Przedawnienie opłat za prowadzenie rachunku

Kilka lat temu (w 2000 r) zostały uruchomione w jednym banku 2 rachunki: firmowy i osobisty. W trakcie ich prowadzenia nie były na nich dokonywane żadne operacje z mojej strony (wpłaty, wypłaty, przelewy (...)

Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego

Na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy - Prawo bankowe, do dnia 31 grudnia 1997 r. bank mógł wszczynać egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego samemu nadając mu klauzulę wykonalności (...)

Oddział a przedstawicielstwo banku

Jaka jest różnica między oddziałem a przedstawicielstwem banku?

Wydruk potwierdzenia przelewu a ZUS i US

Założyłem konto firmowe w X (prowadzę sklep). Czy potwierdzenia przelewów do ZUS i US mogę dołączać do dokumentów (nie ma pieczątki banku) - jest natomiast adnotacja dokument elektroniczny - (...)

Przeniesienie własności jednostek funduszu

Posiadam jednostki jednego z funduszy inwestycyjnych. Czy tego rodzaju aktywa można darować innej osobie?

Przewłaszczenie samochodu

W listopadzie 2005 r. kupiłem od osoby cywilnej samochód osobowy, posiadam umowę kupna - sprzedaży, w dowodzie rejestracyjnym nie było żadnych adnotacji o zastawach czy przewłaszczeniu. W dniu 04.07.2006 (...)

Bezpieczeństwo środków w domu maklerskim

Powierzyłem domowi maklerskiemu pieniądze w zarządzanie portfelowe. Czy pieniądze są tam bezpieczne? Nie chodzi mi oczywiście o wahania rynkowe, lecz o wiarygodność i zaufanie. Co będzie, jeśli (...)

Przedawnienie zobowiązania a klauzula wykonalności

W roku 1999 i 2000 uzyskałem kredyty na prowadzona własna działalność gospodarczą, następnie w grudniu 2000 roku wszystkie umowy zostały mi wypowiedziane i banki wystąpiły z tytułami egzekucyjnymi (...)

Przywłaszczenie środków na rachunku

Czy przywłaszczenie środków z konta przez osobę upoważnioną (nie będącą spadkobiercą) podczas agonii jest przestępstwem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika