Pozostałe

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Dzisiaj dowiedziałam się w banku że jestem wpisana do MIG-RB od 2014 roku. Wpisał mnie tam mój bank. Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Wniosek o usunięcie historii kredytowej z BIK (wzór).

Wniosek o usunięcie historii kredytowej z BIK (wzór).

Bardzo bym prosił o przesłanie mi wzoru wniosku o usunięcie mojej historii kredytowej z Biura Informacji Kredytowej. Z góry dziękuję.

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Czy mogę usunąć swoją historię kredytowa z BIK jeżeli nadal mam zaległości do spłacenia?

Jak zamknąć konto bankowe?

Jak zamknąć konto bankowe?

Chciałbym zamknąć konto bankowe. Jakie kroki trzeba przedsięwziąć?

Wniosek do banku o wypis z MIG BR.

Wniosek do banku o wypis z MIG BR.

W 2010 roku wziąłem kredyt na remont mieszkania. Niestety moja sytuacja materialna pogorszyła się w trakcie i miałem problem ze spłatą kredytu. Na szczęście w 2014 roku udało mi się spłacić (...)

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia na życie które wziąłem w banku. Niedawno złożyłem pismo oświadczające że rezygnuję i że żądam zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Czy bank może (...)

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Prosimy o opinię prawną w sprawie reklamacji towaru przez klienta. W naszym stacjonarnym sklepie (działamy również przez internet), klient zakupił towar. Nie zajrzał on do pudełka czy z towarem (...)

Jak ustanowić pełnomocnictwo w banku?

Jak ustanowić pełnomocnictwo w banku?

Za zgodą mojego brata, chciałabym uzyskać pełnomocnictwo w banku w którym spłaca kredyt. Mój brat obecnie nie jest w stanie zajmować się swoimi finansami, gdyż przebywa w pracy za granicą. Jak (...)

Zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego

Art. 54. ustawy Prawo bankowe ustanawia kwotę wolną od zajęcia. Przyjmując, że przepis dotyczy jednej kwoty na wszystkich rachunkach dłużnika we wszystkich bankach do kogo w zasadzie jest adresowany (...)

Podpis elektroniczny w bankowości elektronicznej

Podpis elektroniczny w bankowości elektronicznej

Dysponuję podpisem elektronicznym zgodnym z art. 78 § 2 k.c. Ostatnio zmieniłem numer telefonu, który służy do potwierdzania przelewów kodami sms i chciałem zaktualizować go w banku. Wysłałem (...)

Egzekucja środków z rachunków bankowych

Egzekucja środków z rachunków bankowych

Art. 54. ustawy Prawo bankowe wprowadza limit środków wolnych od zajęcia. Czy orzecznictwo rozstrzygnęło, czy przepis dotyczy rachunków w jednym banku czy wszystkich bankach, w których dłużnik (...)

Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Na stronach Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej znaleźć można dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kiedyś taki wpis można było uzyskać w urzędzie (...)

Ulotki z banknotami

Ulotki z banknotami

Chciałem wydrukować ulotki. Na awersie umieścić frontową stronę banknotu polskiego z pionową linią zawierającą adres internetowy firmy. Na rewersie reklama. Drukarz powiedział, że w Polsce (...)

Treść bankowego tytułu egzekucyjnego

Treść bankowego tytułu egzekucyjnego

Jakie elementy powinny się znaleźć w treści bankowego tytułu egzekucyjnego?

Zatrudnianie członków rodzin w bankach

Zatrudnianie członków rodzin w bankach

Czy prawo bankowe zabrania zatrudniania w bankach członków rodzin?

Elementy nadzoru nad rynkiem finansowym

Elementy nadzoru nad rynkiem finansowym

Jakie elementy obejmuje nadzór nad rynkiem finansowym?

Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

W Stowarzyszeniu na Walnym Zebraniu nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia (Zarządu). Nowy Zarząd podjął uchwały o cofnięciu dotychczasowych upoważnienia oraz wystawił nowe upoważnienie. Bank (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania kredytowe

Odpowiedzialność za zobowiązania kredytowe

Co miesiąc uiszczam opłatę za karty kredytowe oraz mam inne zobowiązania w banku. Co w przypadku mojej śmierci? Napisałem testament, który uprawomocnia się w sądzie po złożeniu odpowiednich (...)

Podstawa działania Biura Informacji Kredytowej

Podstawa działania Biura Informacji Kredytowej

Jakie przepisy są podstawą działania Biura Informacji Kredytowej?

Pojęcie bezprawności na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

Pojęcie bezprawności na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

Jak należy rozumieć pojęcie bezprawności, na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego?

Dane, zamieszczone w Biurze Informacji Kredytowej

Dane, zamieszczone w Biurze Informacji Kredytowej

Jak często uaktualniane są dane, zamieszczone w Biurze Informacji Kredytowej?

Legitymacja bierna w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Legitymacja bierna w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Kto posiada legitymację bierną w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone?

Klauzula wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego

Klauzula wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd mógł nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu?

Zniszczenie drzew owocowych

Zniszczenie drzew owocowych

Posadziłam na swojej działce drzewa owocowe. Niestety sąsiad je zniszczył. Jakie roszczenia z Kodeksu cywilnego przysługują mi w zaistniałej sytuacji?

Naśladowanie gotowego produktu

Naśladowanie gotowego produktu

Czym jest naśladowanie gotowego produktu w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Przeciwko komu może zostać wydany bankowy tytuł egzekucyjny?

Rodzaje czynności bankowych

Rodzaje czynności bankowych

Do wykonywania jakich czynności jest uprawniony bank?

Odpowiedzialność dyscyplinarna i materialna asesora notarialnego

Odpowiedzialność dyscyplinarna i materialna asesora notarialnego

Jak wygląda odpowiedzialność dyscyplinarna i materialna asesora notarialnego?

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych

Jakie rodzaje rachunków bankowych mogą prowadzić banki?

Przesłanki orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby fizycznej

Przesłanki orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby fizycznej

Jakie są przesłanki orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby fizycznej?

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat danego przedsiębiorstwa

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat danego przedsiębiorstwa

Czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat danego przedsiębiorstwa może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji?

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym

Na czym, według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polega nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym?

Dane osobowe, których definicję zawiera ustawa o ochronie danych osobowych

Dane osobowe, których definicję zawiera ustawa o ochronie danych osobowych

Czym są dane osobowe, których definicję zawiera ustawa o ochronie danych osobowych?

Losy roszczenia cywilnego

Losy roszczenia cywilnego

Co dzieje się z roszczeniem cywilnym w przypadku przerwania biegu jego przedawnienia?

Dochodzenie należności za wykonaną usługę

Dochodzenie należności za wykonaną usługę

Witam. Pewne przedsiębiorstwo domaga się ode mnie zapłaty za usługę, którą rzekomo zamówiłem 4 lata temu i wtedy też miałem za nią zapłacić. W jaki sposób mogę uniknąć zapłaty długu, (...)

wykładnia, językowa, przepis, prawa

wykładnia, językowa, przepis, prawa

Czy w sytuacji zastosowania wykładni językowej przepisu prawa, konieczne jest powoływanie się na inne metody wykładni?

Rodzaje urządzeń melioracyjnych według ustawy Prawo wodne

Rodzaje urządzeń melioracyjnych według ustawy Prawo wodne

Jakie rodzaje urządzeń melioracyjnych przewiduje ustawa Prawo wodne?

Sąd właściwy dla orzekania o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej

Sąd właściwy dla orzekania o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej

Jaki sąd jest właściwy dla orzekania o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej?

 Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez dany bank

Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez dany bank

Jak powinien wyglądać bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez dany bank?

Dokonanie przelewu wierzytelności przez wierzyciela

Dokonanie przelewu wierzytelności przez wierzyciela

Według jakich zasad możliwe jest dokonanie przelewu wierzytelności przez wierzyciela?

Zmiana statutu banku

Zmiana statutu banku

Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Zmiana statutu banku spółdzielczego

Zmiana statutu banku spółdzielczego

Kto jest uprawniony do zmiany statutu banku spółdzielczego?

Ochrona transportu pieniędzy

Ochrona transportu pieniędzy

Jak przedstawia się kwestia ochrony transportu pieniędzy będących w posiadaniu Banków?

Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Dyspozycja rachunkiem bankowym na wypadek śmierci

Dyspozycja rachunkiem bankowym na wypadek śmierci

Czytałem o bankowej dyspozycji na wypadek śmierci; nie wchodzi ona w skład masy spadkowej i jest ograniczona do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czy limit dotyczy wszystkich (...)

Przesyłanie  innym podmiotom niezamówionych informacji handlowych

Przesyłanie innym podmiotom niezamówionych informacji handlowych

Jaka kara grozi danemu przedsiębiorstwu za przesyłanie innym podmiotom niezamówionych informacji handlowych?

Dokonanie przez posiadacza rachunku bankowego dyspozycji na wypadek śmierci

Dokonanie przez posiadacza rachunku bankowego dyspozycji na wypadek śmierci

Proszę o podanie szczegółów, dotyczących dokonania przez posiadacza rachunku bankowego dyspozycji na wypadek śmierci?

Pismo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Pismo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Jaki dokument jest uznawany za pismo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego?

Zrzeczenie się autorskich praw osobistych

Zrzeczenie się autorskich praw osobistych

Czy twórca utworu może zrzec się autorskich praw osobistych, które mu przysługują na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + vat). Przedmiotem mojej działalności jest handel detaliczny i hurtowy. Moje pytanie dotyczy mojego handlu hurtowego. Otóż część towarów (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Polisolokaty

15.9.2020 przez: sprytnyzurek

jakie konto wybrać ?

24.2.2018 przez: lolita2

Prosze o szybka pimoc. Bardzo pulne

12.3.2017 przez: paulina.penkala