Jak wysłać pieniądze za granicę? Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Definicje

Wysyłanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych za granicę, zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, musi spełnić określone w ustawie warunki. Trudno jednak mówić o możliwości prawidłowego wykonania tych warunków bez świadomości, co oznaczają pojęcia używanie w niniejszej poradzie, tj.:

 • rezydent,
 • nierezydent,
 • wartości dewizowe,
 • krajowe środki płatnicze.

Pojęcia rezydent oraz nierezydent zostały wyjaśnione w poradzie "Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?"

Wartościami dewizowymi są natomiast:

 • zagraniczne środki płatnicze ( waluty obce i dewizy) oraz
 • złoto dewizowe i platyna dewizowa ( czyli złoto i platyna wstanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 roku, a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej oraz przedmioty ze złota lub platyny zazwyczaj nie wytwarzane z tych kruszców).

Do krajowych środków płatniczych zalicza się walutę polską oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.

Jak prawidłowo wysłać pieniądze za granicę?

Zgodnie z ustawą prawo dewizowe, wysyłanie krajowych środków płatniczych oraz wartości dewizowych za granicę może odbywać się jedynie za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jakim jest "Poczta Polska" lub za pośrednictwem innych podmiotów uprawnionych do wykonywania w obrocie z zagranicą działalności gospodarczej w dziedzinie poczty.

Zarówno krajowe środki płatnicze jak i wartości dewizowe mogą być wysyłane tylko w listach wartościowych, paczkach z podaną wartością lub w listach poleconych przedstawianych do nadania w stanie otwartym.

Należy zauważyć, że brak określenia progowego kwoty, od jakiej wysyłanie za granicę w formie określonej powyżej powoduje, że wysłanie nawet najmniejszej kwoty wymaga wysyłki w ten sformalizowany sposób.

Oznacza to, że wysyłając np. do Francji 200 euro w zwykłym liście popełniamy wykroczenie skarbowe, za co grozi grzywna.

Pomimo że wysyłanie odbywa się za pośrednictwem poczty, w ustawie prawo dewizowe nałożono obowiązek przedstawiania organom celnym dokumentów lub indywidualnego zezwolenia dewizowego, potwierdzających uprawnienie do wysyłania złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza 10 000 euro.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do wysyłania złota dewizowego lub platyny dewizowej a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, są:

 • pisemne zgłoszenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, potwierdzone przez urząd celny lub graniczną placówkę kontrolną Straży Granicznej
 • zaświadczenie banku
 • dokumenty, od których posiadania, stosownie do wymogów określonych w zezwoleniu dewizowym, uzależnione jest wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych.

Pamiętaj, że:

 • wysyłanie pieniędzy za granicę możliwe jest tylko za pośrednictwem „Poczty Polskiej” lub za pośrednictwem innych podmiotów uprawnionych do wykonywania w obrocie z zagranicą działalności gospodarczej w dziedzinie poczty,
 • wysłanie nawet najmniejszej kwoty pieniężnej musi być dokonane w trybie określonym ustawą prawo dewizowe.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1178 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • QCoo 2013-01-23 22:24:30

  zgadzam sie z poprzednikiem. mi brat przysylal pieniadze z Londynu z 3 miesiace temu przez WU, a teraz ja sam jestem w UK i wysyłam pieniądze rodzicom też przez WU i nie ma najmniejszego problemu


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika