Obowiązki i uprawnienia banków

Transakcje nieautoryzowane - zarzuty wobec 5 banków

Transakcje nieautoryzowane - zarzuty wobec 5 banków

18.7.2022

Z konta bez twojej zgody zniknęły pieniądze, zgłosiłeś to do banku, a ten odmówił zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji? Zgodnie z prawem na banku spoczywa odpowiedzialność dochowania szczególnej staranności w zakresie przechowywania i ochrony środków pieniężnych. Bank (...)

Jak nie dać sobie ukraść pieniędzy z konta?

Jak nie dać sobie ukraść pieniędzy z konta?

9.6.2021

UOKiK otrzymuje skargi od konsumentów, którzy w wyniku oszustwa stracili pieniądze z konta. Urząd przypomniał, że bank powinien w ciągu jednego dnia roboczego oddać konsumentowi utracone w wyniku oszustwa środki, a następnie wyjaśnić kto odpowiada za incydent lub zgłosić (...)

Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy

29.10.2019

Nowelizacja dostosowuje przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Banki nie zawsze mogą kserować dowód osobisty...

Banki nie zawsze mogą kserować dowód osobisty...

10.9.2019

Art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta. Wystarczy wówczas spisanie danych z dokumentów tożsamości - wyjaśnił Prezes (...)

Nowelizacja ustawy o BFG

Nowelizacja ustawy o BFG

13.2.2019

Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji przewidzuje zmiany usprawniające proces przymusowej restrukturyzacji, w szczególności jeśli chodzi o przeprowadzanie umorzenia lub konwersji zobowiązań (...)

Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

9.10.2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

13.4.2018

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze.

Waluty wirtualne będą uregulowane

Waluty wirtualne będą uregulowane

6.3.2018

Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. 1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (...)

Usługi płatnicze do poprawki

Usługi płatnicze do poprawki

27.1.2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2). Nowe przepisy zapewnią większą przejrzystość i spójność prawa (...)

Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

23.1.2018

Rządowy projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzym, jak i finansowaniu terroryzmu. Przygotowane przepisy m.in. dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

14.4.2017

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami przewiduje kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Normy wprowadzane tą ustawą mają przyczynić się do zwiększenia porównywalności (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

19.7.2006

Bank, jako instytucja zawodowo zajmująca się udzielaniem kredytów musi mieć zapewnioną możliwość ich szybkiego odzyskiwania, jeżeli jego wierzytelność znajduje się w niebezpieczeństwie. Pozostawienie bankom dostępnych dla wszystkich możliwości dochodzenia swych wierzytelności nie wystarcza, (...)

Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

7.2.2005

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż do pewnego momentu piastował Pan odpowiedzialne stanowisko w Banku, który był jednocześnie Pana pracodawcą. Nie wynika to bezpośrednio z przedstawionego stanu faktycznego, jednak zakładamy, iż skoro pisze Pan, iż zostało panu zmniejszone wynagrodzenie (...)

Zasady ogólne prawa bankowego

Zasady ogólne prawa bankowego

4.2.2005

Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów banków. Zgodnie z ustawą, bank może być utworzony tylko jako spółka akcyjna (z wyjątkiem banków (...)

Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

19.11.2004

Do niedawna polskim obywatelom nie wolno było otwierać rachunków bankowych za granicą. Zakaz taki wiązał się z niebezpieczeństwem wypływu z kraju pieniędzy, co mogło spowodować zapaść w polskiej gospodarce. Dzięki nowym postanowieniom prawa dewizowego, zakładanie rachunków (...)

Jak wysłać pieniądze za granicę? Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Jak wysłać pieniądze za granicę? Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

19.11.2004

Często zdarza się sytuacja, w której w celu poratowania kondycji finansowej naszych krewnych mieszkających za granicą chcemy wysłać im pieniądze lub inne wartości majątkowe. Jak tego dokonać zgodnie z prawem? Wysyłanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych za granicę, (...)

Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe

9.11.2004

Obrót pieniądza w sektorze bankowym jest istotę i podstawa funkcjonowania banków. Zastój w tym zakresie oznacza stagnację oraz słabe wyniki finansowe sektora bankowego co wiąże się ze słabą dynamiką kredytową banku, co w prostej mierze przekłada się na słaby wzrost gospodarczy całego (...)

Czynności wykonywane przez banki

Czynności wykonywane przez banki

9.11.2004

Ustawa Prawo bankowe określa zasady funkcjonowania banków w Polsce. Banki, jako instytucje finansowe dokonujące obrotu środkami pieniężnymi powierzonymi im m.in. Przez ludność, upoważnione są do szczególnych czynności. Upoważnienie to jest w pewnym stopniu także zastrzeżeniem. (...)

Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

9.11.2004

Obowiązek banków zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych o klientach w trakcie dokonywania czynności bankowych może być w pewnych sytuacjach wyłączony. Powinny to być sytuacje nadzwyczajne i wyjątkowe. Analizując przepisy ustawy prawo bankowe i wielu innych aktów prawnych (...)

Tajemnica bankowa

Tajemnica bankowa

9.11.2004

Dokonując czynności bankowych przekazujemy bankowi informacje dotyczące bezpośrednio naszej osoby, naszego stanu rodzinnego i majątkowego. Banki posiadające takie informacje mogą stanowić bardzo bogate źródło wiedzy o nas samych. Dlatego też ustawa prawo bankowe nakazuje bankom w tym aspekcie (...)

Szczególne uprawnienia banków

Szczególne uprawnienia banków

9.11.2004

Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. Nie jest to jedynie \"widzimiesię\" banku jako kredytodawcy, gdyż obowiązek odpowiednich (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne