Zajęcie konta bankowego a emerytura

Pytanie:

Na konto bankowe wpływają wyłącznie środki w wysokości 1700 zł z tytułu emerytury. Komornik chce zająć konto bankowe. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego teoretycznie środki zgromadzone są wolne od zajęć do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Czy komornik może zająć konto bankowe, gdy na konto wpływają pieniądze tylko z tytułu emerytury w wysokości około 1700,00zl?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wspomniany przepis prawa bankowego, zabezpiecza część sumy zgromadzonej na rachunku bankowym od zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego. Celem wprowadzenia tego przepisu było zapewnienie dłużnikowi niezbędnych środków pieniężnych na pewien czas po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Bardzo ogólna redakcja tego przepisu nie pozwala na wyjaśnienie wszystkich związanych z nim wątpliwości, stąd też pragniemy wyjaśnić co poniżej.

Zwolniona od zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego jest określona w przepisie suma, zgromadzona wyłącznie na:

 • rachunku oszczędnościowym,
 • rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,
 • rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

Zwolnienie określonej w przepisie sumy może mieć miejsce wyłącznie jedne raz. Oznacza to, iż zajęcie rachunku bankowego przez komornika, nie może ograniczyć dłużnika w rozporządzeniu wspomnianą sumą. Jednakże jeśli dłużnik dokona rozporządzenia wspomnianą sumą, pozostała kwota (zgromadzona na rachunku bankowym bądź też taka, która wpłynie na rachunek, po dokonaniu rozporządzenia, będzie już podlegała zajęciu. Oznacza to więc, iż jeżeli dłużnik zgromadził na rachunku bankowym sumę 1.700 zł, po zajęciu rachunku bankowego może swobodnie rozporządzić tą kwotą, gdyż nie podlega ona zajęciu. Łącznie dłużnik może więc rozporządzić sumą równą trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 2008 r. wynosi 3320,94 zł. Kwota wolna od zajęcia wynosi więc 9962,82 zł. Jeśli jednak kolejne świadczenia, które wpłyną na rachunek bankowy przekroczą wspomnianą łączną sumę (9962,82 zł), to środki te będą podlegały już zajęciu w toku egzekucji i nie będą z niej zwolnione.

Kwota zabezpieczenia będzie „ponownie" obowiązywała na skutek wszczęcia innego - nowego - postępowania egzekucyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.6.2017

  Wkrótce dostaniesz list z ZUS

  Każdy, kto ma odłożony choćby 1 grosz na koncie emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić (...)

 • 11.5.2009

  Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

  Jak powszechnie wiadomo, jednym ze sposobów przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Podobnie jednak jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ustawodawca (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 19.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z rachunków bankowych

  Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania (...)