Weksel z adnotacją anulowany

Pytanie:

"Bank posiada mój weksel. Pożyczkę spłaciłem i dostałem z banku pismo, iż mogę się zgłosić do banku po odbiór weksla lub zostanie on komisyjnie zniszczony. Niestety siedziba banku jest na drugim końcu polski. Czy opisanie przez bank tego weksla, iż jest anulowany wystarcza do jego unieważnienia, a tym samym umożliwi bezpieczne przesłanie go pocztą bym nie miał wątpliwości czy został zniszczony? "

Odpowiedź prawnika: Weksel z adnotacją anulowany

Osoba zobowiązana do zapłaty sumy wekslowej może przy zapłacie żądać wydania wekslu, pokwitowanego przez posiadacza. Tak samo należy postąpić w razie zapłaty innego zobowiązania, gdzie weksel został wydany celem jego zabezpieczenia.

Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Jeżeli istnieje dokument stwierdzający zobowiązanie (weksel), dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu. Jeżeli wierzyciel zachowuje dokument a dłużnik zapłacił całe zobowiązanie w takiej sytuacji wierzyciel powinien zaznaczyć na dokumencie, że dłużnik zwolnił się z długu. W razie utraty dokumentu dłużnik może, niezależnie od pokwitowania, żądać od wierzyciela oświadczenia na piśmie, że dokument został utracony.

Umieszczenie na wekslu anulowano jest formą pokwitowania, przy czym powinno być również zawarte stwierdzenie, że doszło do zwolnienia dłużnika.

Komisyjne zniszczenie weksla pozbawia go mocy prawnej. Przesłanie takiego weksla drogą poczty jest dość bezpieczne. Zaznaczyć należy jeszcze raz, że samo stwierdzenie anulowano nie koniecznie musi wywoływać skutek w postaci unieważnienia weksla. Oznacza to tylko, że zobowiązanie spełniono.

Dla pewności dłużnik już w momencie zapłaty powinien otrzymać weksel zabezpieczający należność. Najbezpieczniej jest odebrać taki weksel osobiście. Samo oświadczenie, że weksel zniszczono nie zawsze musi byc prawdziwe. Należy żądać przesłania dokumentu potwierdzającego zniszczenie komisyjne weksla.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika