e-prawnik.pl Porady prawne

Przeniesienie własności jednostek funduszu

Pytanie:

Posiadam jednostki jednego z funduszy inwestycyjnych. Czy tego rodzaju aktywa można darować innej osobie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie własności jednostek funduszu

5.6.2007

Przedmiotem darowizny mogą być wszelkie prawa majątkowe, nawet nie mające wartości obiegowej. Jednakże zgodnie z brzmieniem art. 83 ustawy o funduszach inwestycyjnych jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez uczestnika na rzecz osób trzecich. Tym samym nie jest możliwe przeniesienie jednostek uczestnictwa w formie darowizny. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Jednostka uczestnictwa podlega natomiast dziedziczeniu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ