Przechowywanie nagrań przez bank

Pytanie:

"W ramach prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego chcę złożyć wniosek dowodowy o zbadanie sporządzanych przez bank nagrań telefonicznych zleceń zawarcia transakcji walutowych składanych w tym banku. Jak długo bank ma obowiązek przechowywać takie nagrania?"

Odpowiedź prawnika: Przechowywanie nagrań przez bank

Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo bankowe, bank ma obowiązek udzielić na żądanie prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze informacji objętych tajemnicą bankową, czyli takich, które dotyczą czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

Żaden przepis prawa bankowego nie określa górnej granicy czasu przechowywania nagrań. Ustawa określa jedynie terminy przechowywania niektórych informacji dotyczących konsumentów. Okres ten wynosi 5 lat, a przechowywanie nie wymaga zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody. Z kolei przez okres 12 lat bank może przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych, bez ich zgody, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, dla celów statystycznych związanych z obliczaniem kapitału. Dane te określa rozporządzenie Ministra Finansów, w którym nie wymieniono nagrań rozmów, w trakcie których składane są dyspozycje.Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika