e-prawnik.pl Porady prawne

Rodzaje urządzeń melioracyjnych według ustawy Prawo wodne

Pytanie:

Jakie rodzaje urządzeń melioracyjnych przewiduje ustawa Prawo wodne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rodzaje urządzeń melioracyjnych według ustawy Prawo wodne

29.1.2012

Utrzymaniu stosownych stosunków wodnych na danym obszarze służą melioracje wodne. Ustawa Prawo wodne w zależności od funkcji i parametrów technicznych dzieli urządzenia melioracji na podstawowe i szczegółowe (art. 70 ust. 2 u.p.w.). Do podstawowych należą, m.in.: budowle piętrzące, upustowe, obiekty służące do ujmowania wód, stopnie wodne, kanały, budowle regulacyjne przeciwpowodziowe, itp. Ich funkcje mają ogólne znaczenie dla gospodarki wodnej i są budowane w celu szerokiego zaspokajania potrzeb społecznych. Urządzenia te stanowią własność Skarbu Państwa i utrzymywane są, przez podległe marszałkom województw zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Natomiast do urządzeń melioracji szczegółowych zalicza się: rowy, drenowania, ziemne stawy rybne, groble, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych, itp. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów i to właściciele gruntów czerpiący korzyści z funkcjonowania tych urządzeń zobowiązani są do ich utrzymywania (art. 74 u.p.w.). Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być również utrzymywane przez spółki wodne, o ile w ich obowiązkach należy utrzymanie tych urządzeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ