Rodzaje urządzeń melioracyjnych według ustawy Prawo wodne

Pytanie:

Jakie rodzaje urządzeń melioracyjnych przewiduje ustawa Prawo wodne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Utrzymaniu stosownych stosunków wodnych na danym obszarze służą melioracje wodne. Ustawa Prawo wodne w zależności od funkcji i parametrów technicznych dzieli urządzenia melioracji na podstawowe i szczegółowe (art. 70 ust. 2 u.p.w.). Do podstawowych należą, m.in.: budowle piętrzące, upustowe, obiekty służące do ujmowania wód, stopnie wodne, kanały, budowle regulacyjne przeciwpowodziowe, itp. Ich funkcje mają ogólne znaczenie dla gospodarki wodnej i są budowane w celu szerokiego zaspokajania potrzeb społecznych. Urządzenia te stanowią własność Skarbu Państwa i utrzymywane są, przez podległe marszałkom województw zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Natomiast do urządzeń melioracji szczegółowych zalicza się: rowy, drenowania, ziemne stawy rybne, groble, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych, itp. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów i to właściciele gruntów czerpiący korzyści z funkcjonowania tych urządzeń zobowiązani są do ich utrzymywania (art. 74 u.p.w.). Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być również utrzymywane przez spółki wodne, o ile w ich obowiązkach należy utrzymanie tych urządzeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.8.2018

  Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

  Nowelizacja specustawy dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej dostosowuje ją do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według wprowadzonych zmian, to Wody Polskie, a nie jak dotychczas marszałkowie (...)

 • 28.6.2018

  Prawo wodne do poprawki

  Rządowy projekt, przygotowany przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej, rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z (...)

 • 4.4.2018

  Będą kolejne usprawnienia w ustawie Prawo wodne

  W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace nad kolejnym usprawnieniem Prawa wodnego. Chodzi m.in. o obniżenie rygorów formalnych związanych z postępowaniami (...)

 • 25.4.2018

  Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

  Opłaty za grunty pokryte wodami są ponoszone raz w roku, a nowa najwyższa stawka za 1 m2 za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę uległa zmniejszeniu (...)

 • 29.6.2017

  Nowe Prawo wodne a ceny wody dla mieszkańców

  Projekt nowego Prawa wodnego ma na celu wdrożenie unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Uregulowano w nim m.in. gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności (...)