Bezpieczeństwo środków w domu maklerskim

Pytanie:

"Powierzyłem domowi maklerskiemu pieniądze w zarządzanie portfelowe. Czy pieniądze są tam bezpieczne? Nie chodzi mi oczywiście o wahania rynkowe, lecz o wiarygodność i zaufanie. Co będzie, jeśli dom maklerski będzie miał kłopoty zamierzone bądź nie zamierzone (przez swoich właścicieli i głównych udziałowców)? Czy istnieje coś w rodzaju Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jak w przypadku depozytów bankowych? Pieniądze wpłaca się do banku na rachunek domu maklerskiego, z tym, że z wydzielonym indywidualnym nr rachunku inwestycyjnego. "

Odpowiedź prawnika: Bezpieczeństwo środków w domu maklerskim

Taką instytucją, zabezpieczającą interesy inwestorów jest Krajowy Depozyt (jest to spółka akcyjna), który tworzy i prowadzi obowiązkowy system rekompensat, w celu gromadzenia środków na wypłaty inwestorom rekompensat, pochodzących z wpłat dokonywanych przez domy maklerskie.  Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat do wysokości określonej ustawą, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych maklerskich instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich w jednym z następujących przypadków: 

  • ogłoszenia upadłości domu maklerskiego,
  • prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
  • stwierdzenia przez Komisję, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.  

Koszty prowadzenia przez Krajowy Depozyt systemu rekompensat oraz opłaty należne z tytułu zarządzania systemem rekompensat są pokrywane z aktywów tego systemu. Uczestnictwo domów maklerskich w systemie rekompensat jest obowiązkowe. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika