VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

Pytanie:

"Moje pytanie dotyczy wysokości stawki podatku VAT na apteczki oraz gaśnice samochodowe. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy VAT stawki te uległy zmianie?"

Odpowiedź prawnika: VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

Dla określenia wysokości podatku punktem wyjścia jest określenie symbolu PKWiU danego towaru. W przypadku apteczek samochodowych sklasyfikować je należy jako "Zestawy pierwszej pomocy i apteczki podręczne" (symbol PKWiU 24.42.24-70.00). Z kolei wszelkiego rodzaju gaśnice (w tym samochodowe) oznaczone są symbolem PKWiU 29.24.24-10. Na gruncie powyższych uwag należy zauważyć, iż na gruncie poprzedniej ustawy VAT niemal cała grupa 24.4 PKWiU (a więc również zestawy pierwszej pomocy i apteczki podręczne) podlegały opodatkowaniu stawką 7% jako wymienione pod pozycją 29 załącznika nr 3 do ustawy (a więc załącznika wymieniającego towary i usługi opodatkowane stawką 7%). Obecnie towary i usługi opodatkowane stawką 7% określa również załącznik nr 3 do ustawy VAT, który pod pozycją 79 wymienia produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach o Prawie farmaceutycznym (PKWiU ex 24.4). Tym samym obecnie stawką 7% objęte są wyłącznie te produkty, które wpisane są do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu. Należy uznać, że o ile do rejestru takiego mogą być wpisane leki znajdujące się w apteczkach samochodowych, to nie jest możliwe wpisanie do takiego rejestru samej apteczki samochodowej (nawet jeśli zawiera leki). Jednocześnie jednak pod poz. 106 załącznika do ustawy wymienione są (bez względu na symbol PKWiU) wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym apteczki samochodowe (jako wyroby medyczne w rozumieniu przepisów wskazanej ustawy) nadal korzystają ze stawki 7% (pod warunkiem spełniania wymogów określonych we wskazanych przepisach ustawy o wyrobach medycznych). Odnośnie gaśnic samochodowych należy zauważyć, że na gruncie poprzednich przepisów żaden przepis nie przewidywał obniżonej stawki podatku VAT. Sytuacja ta nie uległa zmianie - co prawda przepisy załącznika nr 3 przewidują stosowanie stawki 7% w przypadku dostaw towarów związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym gaśnice (por. poz. 129-134 załącznika), lecz stosownie do art. 41 ust. 10 ustawy VAT stawkę 7% stosuje się wyłącznie w przypadku dostaw dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. W pozostałych przypadkach obowiązuje nadal stawka 22%.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Apteczki 2012-02-07 20:41:11

    Artykuł jest z 2004 roku. Czy przez ostatnie lata zmieniło się coś w gestii opodatkowania podatkiem VAT apteczki ?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika