Dozór policyjny

Pytanie:

Czy jest przepis, który określa maksymalne terminy stosowania dozoru policyjnego i czy jest możliwość zwrócenia się o uchylenie dozoru podczas trwania postępowania wstępnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2002

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dozór policyjny

Dozór policyjny jest jednym ze środków zapobiegawczych, stosowanych w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 275 kodeksu postępowania karnego tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza - pod dozór przełożonego wojskowego. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, a także na innych ograniczeniach jego swobody, niezbędnych do wykonywania dozoru. Kodeks postępowania karnego nie podaje żadnych maksymalnych terminów stosowania dozoru policyjnego. Czas trwania takiego dozoru będzie określony w postanowieniu o zastosowaniu takiego środka. Uchylenie go przez sąd lub prokuratora nastąpi z chwilą: a) umorzenia postępowania, uniewinnienia oskarżonego, lub warunkowego zawieszenia kary, b) zniknięcia podstaw do stosowania środków zapobiegających ewentualnemu uchylaniu się od sądu. Oskarżony może złożyć w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (dozoru policyjnego). W przedmiocie takiego wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu - sąd, przed którym sprawa się toczy. Na postanowienie w przedmiocie wniosku przysługuje zażalenie tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 2 miesięcy od dnia rozpoznania poprzedniego wniosku dotyczącego tego samego oskarżonego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Altus RMS wezwanie do zapłaty

24.7.2020 przez: paweell5808

Usuniecie konta z forum internetowego.

26.3.2020 przez: 11anna11

POMOC PRAWNA - Pisanie pism

29.8.2019 przez: Broda34