Iluminacja świetlna w KŚT

Pytanie:

Firma nasza zakupiła iluminację świetlną budynku wraz z montażem. Jak zaliczyć iluminację do środków trwałych? Czy jest ona zwiększeniem wartości budynku, czy też osobną pozycją na środkach trwałych? Jeśli jest osobną pozycją, do której grupy środków należy ją zaliczyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.4.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Iluminacja świetlna w KŚT

Jak stanowi art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Porady prawne

Kluczowe zatem dla ustalenia - czy iluminacja budynku powinna być traktowana jako odrębny środek trwały, czy też ulepszenie budynku - jest czy w wyniku tej modernizacji wzrosła wartość użytkowa budynku w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania (jeśli wartość użytkowa budynku wzrosła - iluminacja będzie tylko ulepszeniem, jeśli nie - będzie odrębnym środkiem trwałym).

Jeśli iluminację budynku traktować jako odrębny środek trwały wydaje się, iż powinna ona być klasyfikowana zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) do grupy 8 (NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE), podgrupy 80 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie), rodzaj 808 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe), to której zalicza się m.in. sprzęt oświetleniowy. Jeśli sposób klasyfikacji budzi wątpliwości podatnik może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Kiedy samochód jest środkiem trwałym? Dokonując zakupu samochodu do firmy, zwykle zakładamy, że będzie on używany w dłuższym okresie. Aby poprawnie rozliczyć wydatek na nabycie samochodu w kosztach uzyskania przychodów, niezbędne jest więc określenie czasu, przez jaki  samochód ten będzie używany.  Zaznaczmy, że jeżeli zostaną spełnione dwa poniższe (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka z o.o. ma kapitał założycielski 50 000 zł. W umowie spółki nie ma szczegółowych uregulowań dotyczących zakresu podejmowanych decyzji przez zarząd spółki, nie ma też regulaminu działania zarządu. Nie ma rady nadzorczej. Głównym majątkiem spółki jest specjalistyczne urządzenie o wartości netto ok. 230.000 zł, jest to jednocześnie główny środek trwały (...)

Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych na mocy innych przepisów (...)

Odliczanie częściowe podatku VAT

Odliczanie częściowe podatku VAT

Kiedy mamy do czynienia z częściowym odliczeniem podatku?Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) dotyczy tylko podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Prawo to nie przysługuje (...)

Chcesz odliczyć 100 proc. VAT-u od samochodu osobowego? Prowadź ewidencję

Chcesz odliczyć 100 proc. VAT-u od samochodu osobowego? Prowadź ewidencję

Do pełnego prawa do odliczenia VAT-u od samochodu osobowego niezbędna będzie ewidencja przebiegu pojazdu, wykazująca jego wykorzystanie wyłącznie na cele firmowe, lub używanie samochodu specjalistycznego. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują auto również na cele prywatne, będą mogli odliczyć połowę VAT-u, ale zarówno od ceny zakupu samochodu, jak i paliwa. Resort finansów przekazał (...)

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Ogólne założenia odliczania podatku VAT proporcją  Omawiane zagadnienie zostało uregulowane w art. 90 i 91 ustawy o VAT i dotyczy tych podatników, którzy nabywają towary i usługi wykorzystywane zarówno do czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku, jak również do czynności, w stosunku do których takie prawo (...)

Inaczej rozliczysz remont, a inaczej ulepszenie

Inaczej rozliczysz remont, a inaczej ulepszenie

Te rodzaje wydatków stanowią koszty podatkowe, z tym, że poniesione wydatki na remont środka trwałego zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w całości w chwili ich poniesienia, wydatki związane z ulepszeniem natomiast, będą obciążać koszty podatkowe stopniowo, przybierając formę co miesięcznej amortyzacji. Kluczowym dla zrozumienia różnego rozliczania wydatków na remont (...)

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od nabytych środków trwałych

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od nabytych środków trwałych

Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców Przedsiębiorcy mogą już dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. Ustawa (...)

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą dziś odliczać VAT-u od zakupu paliwa do samochodów osobowych, a VAT od zakupu samych aut mogą odliczyć tylko w 60 procentach, i to z limitem kwotowym, od przyszłego roku mogą zyskać prawo do pełnego odliczenia. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku, jeśli auta będą używane tylko do celów firmowych. W przyszłym roku nastąpi istotna zmiana w zakresie (...)

Rower i skuter w firmie najbardziej atrakcyjne podatkowo

Rower i skuter w firmie najbardziej atrakcyjne podatkowo

Przedsiębiorcy do swoich firmowych pojazdów mogą zaliczyć także rower, skuter czy motocykl, jeżeli profil działalności na to pozwala. W dwóch pierwszych przypadkach korzyści podatkowe będę większe niż przy zakupie samochodu. Twój biznes wymaga częstego przemieszczania się po mieście? Pomyśl o zakupie jednośladu. Szybciej dojedziesz, nie będziesz martwił się o znalezienie miejsca (...)

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?

Kupując środek trwały czy rozpoczynając jego budowę, trzeba pamiętać, że niektóre koszty - często na pierwszy rzut oka luźno związane z tą inwestycją - zwiększają jej wartość początkową. Takie wydatki nie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych. Stają się nimi dopiero poprzez amortyzację (...)Gdy chodzi o tak popularne środki trwałe jak samochody, wątpliwości (...)

Zasady amortyzacji lokalu wspólnego

Zasady amortyzacji lokalu wspólnego

Jeśli środek trwały należy do wspólnego majątku małżonków, a używa go w działalności gospodarczej tylko jeden z nich, to dokonuje on odpisów amortyzacyjnych od jego pełnej wartości początkowej. Środek trwały może być używany w dwu firmach: prowadzonej odrębnie przez męża i odrębnie przez żonę. Wtedy każdy z małżonków może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od połowy (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co przysługuje pracownikowi w podróży krajowej i zagranicznej? Jeżeli wysyłasz (...)

Szybka amortyzacja

Szybka amortyzacja

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku" dochodowym od osób fizycznych w z 5 marca 2009r   r. wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych o wartości nieprzekraczającej 100.000 euro, bez stosowania ograniczenia 3,5 tys. zł wartości początkowej środka trwałego. Zgodnie z brzmieniem przepisów tej ustawy limit ten obowiązywał (...)

Podróże w kosztach firmy

Podróże w kosztach firmy

Poniżej przedstawimy sposób ujęcia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby firmy oraz podróży odbywanych przez właściciela firmy w kosztach przedsiębiorstwa.   Jak księgować w koszty wydatki dla pracownika za odbytą podróż?  Wydatki ponoszone za pracownika z tytułu używania przez (...)

„Od wykluczenia do aktywizacji”

„Od wykluczenia do aktywizacji”

Trwa nabór do otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Oferty można składać do 2 marca br. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami MRPiPS na najczęściej zadawane pytania. ##baner## Jakie są priorytety Programu „Od wykluczenia do aktywizacji”? W ramach zmienionego programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pojęcie leasingu operacyjnego w podatku dochodowym W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe stanowią z jednej strony przychód finansującego, zaś z drugiej koszt korzystającego. (...)

Firmowy samochód skradziony, spalony, zalany - czyli co zrobić w razie strat?

Firmowy samochód skradziony, spalony, zalany - czyli co zrobić w razie strat?

W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa może również dochodzić do zdarzeń niespodziewanych, zwanych wypadkami losowymi. Takie zajścia mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w kosztach firmy, również gdy dotyczą samochodów firmowych.   Kradzież i likwidacja samochodu firmowego  Samochód firmowy może funkcjonować w przedsiębiorstwie jako środek (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Likwidacja działalności gospodarczej i ryzyko podwójnego opodatkowania VAT

Likwidacja działalności gospodarczej i ryzyko podwójnego opodatkowania VAT

Przepisy Unii Europejskiej ustanawiają jako jedną z naczelnych zasad podatku VAT, zasadę neutralności oraz zakaz podwójnego opodatkowania. Niestety przepisy polskiej ustawy w wielu miejscach zasadę tę naruszają. Jako jeden z przykładów sytuacji, które mogą stać się sporą pułapką dla podatnika, można wskazać opodatkowanie remanentu likwidacyjnego. Kiedy czynności (...)

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Na czym polega "rozporządzanie towarem jak właściciel"? Nowa ustawa o VAT wprowadziła z dniem 1 maja 2004 r. do polskiego systemu prawnego pojęcie „rozporządzania towarem jak właściciel”. Występuje ono zarówno przy definiowaniu dostawy towarów, jak również przy określaniu prawa do odliczania podatku.  Ustawa przez odpłatną dostawę towarów rozumie (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

  Do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej umowa leasingu była traktowana jak usługa i tak też była rozliczana dla potrzeb podatku VAT. W tym czasie obowiązywały również specyficzne metody odliczania podatku od samochodów, używanych na podstawie umowy leasingu (pełne odliczenie dotyczyło tzw. samochodów „z kratką”). Jeżeli podatnik użytkował (...)

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Nabywając samochód do firmy nie zawsze mamy obowiązek zaliczania go do środków trwałych. Ponadto w pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo używa prywatne samochody właścicieli lub pracowników (ten drugi przypadek zostanie omówiony w artykule, który ukaże się wkrótce, a dotyczącym podróży służbowych). Fakt wykorzystywania samochodów (...)

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przed zakończeniem amortyzacji w obcym środku trwałym - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przed zakończeniem amortyzacji w obcym środku trwałym - opinia prawna

Stan faktyczny Podatnik, czyli my jesteśmy osobą prawną. Dokonaliśmy inwestycji w obcym środku trwałym (budynek), którego byliśmy dzierżawcą. Obecnie zmuszeni jesteśmy wypowiedzieć umowę dzierżawy, ponieważ właściciel nieruchomości podwyższa nam czynsz. Amortyzacja inwestycji była rozłożona na 10 lat. Pozostała niezamortyzowana część, a jest to znaczna kwota, bo 100 (...)

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) i podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Przewidziano kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, w tym koniec z obowiązkiem odprowadzania podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych. Zmiany dotyczą zwolnienia przedsiębiorców (...)

Zniknie ulga na zakup nowych technologii, w zamian nowe odliczenie

Zniknie ulga na zakup nowych technologii, w zamian nowe odliczenie

W ciągu najbliższych kilku lat zniknie ulga na nabycie nowych technologii, a zastąpi ją ulga podatkowa dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe – wynika z projektu „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r.”. Dzisiaj rząd debatuje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia tego programu. W ramach obecnych przepisów (art. 26c ustawy o PIT i 18b ustawy (...)

VAT: tańszy samochód lepiej kupić przed zmianą przepisów

VAT: tańszy samochód lepiej kupić przed zmianą przepisów

Przedsiębiorcy, którzy planują zakup tańszego samochodu osobowego ale z jakiś względów nie mogą obecnie kupić auta z tzw. kratką ani też nie będą mieli możliwości wykazania po zmianie przepisów, że samochód jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności gospodarczej, skorzystają podatkowo kupując auto jeszcze przed zmianą przepisów. Inaczej sytuacja wygląda przy droższych (...)

Samochód w jednorazowych kosztach firmowych

Samochód w jednorazowych kosztach firmowych

Samochód zakupiony na firmę można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych swojej firmy. Wystarczy przed upływem roku sprzedać go lub przeznaczyć do użytku prywatnego. W większości przypadków samochód stanowi środek trwały firmy, a to oznacza konieczność stopniowego rozliczenia zakupu w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Co prawda prawem do jednorazowego rozliczenia (...)

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Koniec roku to czas promocyjnych ofert w salonach samochodowych. Osoby, które skorzystały z takiej oferty, a jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą, mogą wprowadzić auto do majątku firmy i skorzystać na tym podatkowo – nawet jeśli auto zostało zakupione prywatnie. W każdym momencie przedsiębiorca ma prawo wprowadzić na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (...)

Sprzedaż lokalu a obowiązek odprowadzenia podatku VAT - opinia prawna

Sprzedaż lokalu a obowiązek odprowadzenia podatku VAT - opinia prawna

Stan faktyczny  Dnia 06 lutego 2001 roku nabyliśmy z małżonką lokal od rozpadającej się spółdzielni na prowadzoną przez nas działalność gospodarczą. Lokal był z zerową stawką VAT. Lokal ten został potraktowany jako środek trwały. Obecnie lokal ma zostać sprzedany. Czy powinienem naliczyć podatek VAT i go odprowadzić, czy też mogę sprzedać lokal z zerową stawką (...)

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny  Z trzyosobowej spółki cywilnej (córka i dwoje rodziców) występuje jeden wspólnik (matka). Jak skonstruować aneks do umowy spółki, żeby można było pozostałe w spółce środki trwałe uznać za współwłasność pozostałych wspólników (środki trwałe to aporty wspólników i nabyta nieruchomość przez spółkę w momencie kiedy wspólnikami byli tylko rodzice) (...)

Jaką przyjąć wartość rzeczy, gdy jest ona oddawana w leasing po raz drugi?

Jaką przyjąć wartość rzeczy, gdy jest ona oddawana w leasing po raz drugi?

Nawet jeżeli rzecz oddawana jest w leasing po raz drugi, suma opłat musi odpowiadać jej wartości początkowej. (...)Taki jest wniosek z wiążącej interpretacji prawa podatkowego, wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku (BI/42180022/05). (...) Ponieważ w okresie obowiązywania poprzedniej umowy leasingodawca dokonywał odpisów amortyzacyjnych, w obecnej chwili przedmiot leasingu ma (...)

Kto od nowego roku nie będzie musiał amortyzować środka trwałego?

Kto od nowego roku nie będzie musiał amortyzować środka trwałego?

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczną działalność w trakcie roku oraz ci, którzy w rozumieniu znowelizowanych przepisów zaliczani będą do małych podatników, zyskają nowe preferencje podatkowe. Otóż będą oni mogli wydatki poniesione na zakup środków trwałych zaliczać bezpośrednio do kosztów podatkowych. (...)Drugi krąg uprawnionych do amortyzacyjnych (...)

Jak określić wartość początkową lokali?

Jak określić wartość początkową lokali?

Wartością początkową wytworzonych we własnym zakresie poszczególnych lokali stanowiących środki trwałe jest koszt ich wytworzenia (art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Za koszt ten uważa się wartość zużytych do wytworzenia środka trwałego składników majątku, usług, wynagrodzeń i innych kosztów dających się zaliczyć do wartości wytworzonych środków (art. 22g ust. 4). Środkiem (...)

Wartość likwidowanego środka trwałego stanowi koszt uzyskania nowego środka trwałego

Wartość likwidowanego środka trwałego stanowi koszt uzyskania nowego środka trwałego

Gdy likwidacja nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych jest warunkiem koniecznym do wytworzenia nowego środka trwałego, niezamortyzowana część wartości początkowej tychże środków jest kosztem bezpośrednio związanym z budową nowego obiektu. Z tego względu część ta stanowi składową wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego. Tak rozstrzygnął Dyrektor (...)

Wartość początkowa środka trwałego - odpis amortyzacyjny

Wartość początkowa środka trwałego - odpis amortyzacyjny

Jeżeli organ podatkowy ustali wartość początkową środka trwałego a decyzja ta nabierze charakteru ostatecznego, ta wartość będzie podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach podatkowych. Tak orzekł NSA w wyroku z 19 października 2007 r. (II FSK 1214/06). Rzeczpospolita 06.11.2007 r.  środek trwały, wartość, początkowa, amortyzacja, odpis amortyzacyjny

Sprzedaż środka trwałego a zwolnienie z VAT

Sprzedaż środka trwałego a zwolnienie z VAT

Drobny przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od VAT do chwili, w której wartość sprzedaży opodatkowanej w danym roku podatkowym nie przekroczy równowartości 10.000 euro. (...)Oznacza to, że nawet w przypadku gdy podatnik (korzystający ze zwolnienia podmiotowego od VAT - drobny przedsiębiorca), dokonując sprzedaży samochodu (środka trwałego) przekroczy limit obrotów - nie pozbawia go (...)

Jak wrzucić w koszty zakup zestawu głośnomówiącego?

Jak wrzucić w koszty zakup zestawu głośnomówiącego?

Natomiast gdy telefon został zaliczony do środków trwałych, podatnik często ma problem czy wydatek na zakup tego urządzenia zaliczyć bezpośrednio w koszty, czy też potraktować jako ulepszenie środka trwałego i zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne? (...)Przy czym jeżeli wydatek poniesiony na nabycie zestawu nie przekracza 3.500 zł - może być zaliczony bezpośrednio do (...)

Jak wprowadzić środki trwałe do firmy?

Jak wprowadzić środki trwałe do firmy?

Z założeniem najmniejszej nawet firmy i rozpoczęciem działalności gospodarczej wiąże się poniesienie wielu wydatków. Trzeba przecież firmę zarejestrować, najczęściej wynająć lub zaadaptować lokal na działalność, a następnie go wyposażyć. Koszty rosną z dnia na dzień, więc w tej sytuacji naturalne jest poszukiwanie oszczędności. Zamiast kupować (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych

Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych

Rozpoczęłam działalność gospodarczą jako osoba fizyczna; wprowadziłam do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, stanowiący moją własność, który zakupiłam 4 lata temu. Jaką wartość (...)

Drukarka fiskalna - KŚT

Drukarka fiskalna - KŚT

Prowadzę aptekę. Zakupiłem oprogramowanie, komputery, serwer, drukarki fiskalne. Z tego co przeczytałem w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu - drukarkę fiskalną mogę zarachować jednorazowo (...)

Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

Wspólnik spółki partnerskiej zakupił środek trwały na własne potrzeby. W tym samym miesiącu chciałby wnieść ten środek trwały do majątku spółki partnerskiej. Czy wniesienie środka trwałego (...)

VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

W 2003 r. nabyto nieruchomość za kwotę 45000.00 bez prawa do odliczenia podatku VAT, w ewidencji działalności gospodarczej widnieje jako środek trwały. Następnie ww. środek trwały ulepszono, (...)

Przejęcie zamortyzowanego środka trwałego

Przejęcie zamortyzowanego środka trwałego

Czy właściciel firmy może zamortyzowany środek trwały przejąć do swojego osobistego użytku? Na jakiej zasadzie właściciel firmy (inaczej mówiąc jak ma to zrobić?) może zamortyzowany środek (...)

Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

Na potrzeby działalności gospodarczej użytkuję wybudowany przez siebie pawilon handlowy (prowadzę w nim sklep). Pawilon spełnia definicję środka trwałego, ale nie ująłem go w ewidencji środków (...)

Kaseton - inwestycja, czy środek trwały

Kaseton - inwestycja, czy środek trwały

Prowadzę działalność gospodarczą. W ubiegłym roku byłem na PKPiR i VAT. Obecnie od stycznia jestem na ksiegach rachunkowych. Od lipca dokonuję inwestycji w obcy srodek trwały (adaptacja lokalu (...)

Odszkodowanie za zniszczony środek trwały

Odszkodowanie za zniszczony środek trwały

Samochód osobowy z homologacją ciężarową został kupiony w 2003. W 2006 uległ uszkodzeniu, które przez towarzystwo ubezpieczeniowe zostało zakwalifikowane jako szkoda całkowita. Kwota pozostała (...)

Sprzedaż inwestycji w obcy środek trwały

Sprzedaż inwestycji w obcy środek trwały

Prowadzimy działalność gospodarczą (spółka cywilna, PKPiR, VAT). Na koniec grudnia likwidujemy spółkę. Ja oprócz spółki prowadzę własną działalność gospodarczą o takim samym profilu (...)

Amortyzacja sztucznej trawy

Amortyzacja sztucznej trawy

Chcemy kupić sztuczną trawę o wartości ok. 40.000 zł. na pokrycie boiska sportowego. Trawa ta będzie używana przez znacznie dłużej niż 1 rok. Będzie to środek trwały. Firma nasza jest małym (...)

Samochód w firmie niewprowadzony jako ŚT

Samochód w firmie niewprowadzony jako ŚT

Zakupiłem używane auto na firmę. W związku z tym, iż nie zamierzałem używać go dłużej jak rok czasu, zgodnie z przepisami, nie wprowadziłem go jako ŚT, tylko dokonałem wpisu do ewidencji wyposażenia (...)

Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

Jestem zameldowany na stałe w miejscowości Czechy k/ Zduńskiej Woli. Miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej jest Kamyk, Gm. Kłobuck, powiat Kłobuck. Zakupiłem samochód z (...)

Sprzedaż używanego środka trwałego

Sprzedaż używanego środka trwałego

Firma podatnik VAT posiada samochód-środek trwały, przy zakupie którego był odliczony podatek VAT (samochód ciężarowy). Czy przy sprzedaży samochodu, przy którego zakupie nastąpiło odliczenie (...)

Wydatki na remont biura

Wydatki na remont biura

Wspólnicy spółki cywilnej kupili mieszkanie dotychczas użytkowane na cele prywatne/mieszkaniowe. Mieszkanie będzie teraz w całości przeznaczone na potrzeby spółki - biuro. Adres został zgłoszony (...)

Upoważnienie do prowadzenia samochodu firmy

Upoważnienie do prowadzenia samochodu firmy

Spółka z o.o. zakupiła samochód osobowy na firmę, jako środek trwały. Czy w związku z powyższym w świetle obowiązujących przepisów, wymagane są jakieś dokumenty, zaświadczenia firmy np, (...)

Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Firma chce zainstalować urządzenie o nazwie BLIX Power. Owe urządzenie o symbolu PKWiU 27.12.31.0 ma na celu obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Urządzenie to jest wpinane do instalacji (...)

Ujawnienie środków trwałych w ewidencji

Ujawnienie środków trwałych w ewidencji

Zgłosiła się do nas firma na PKPiR + VAT (apteka). Firma działa od 2003 r. Dotychczasowe biuro nie prowadziło jej ewidencji środków trwałych. Firma natomiast posiada zarówno meble, jak i sprzęt (...)

Amortyzacja hali namiotowej

Amortyzacja hali namiotowej

Spółka zamierza zakupić halę namiotową nie związaną trwale z gruntem, z przeznaczeniem na magazyn. Jak należy sklasyfikować taką halę według KŚT? Według jakiej stawki amortyzacyjnej należy (...)

Amortyzacja ogrodzenia parkingu bez zabudowań

Amortyzacja ogrodzenia parkingu bez zabudowań

Osoba fizyczna prowadząca działalność uruchomiła parking strzeżony na dzierżawionej niezabudowanej działce. Dokonała nakładów na wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych przesuwanych elektrycznie. (...)

Samochód osobowy jednorazowym kosztem

Samochód osobowy jednorazowym kosztem

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). W 09/2009 zakupiłem nowy samochód osobowy. Dałem go jednorazowo w koszty z myślą, że będę go używał poniżej roku. W sierpniu (przed upływem (...)

Stawka amortyzacji urządzenia

Stawka amortyzacji urządzenia

Spółka zakupiła urządzenie potrzebne do wyznaczania współrzędnych w terenie do celów geodezyjnych. Jaką stawką amortyzacji należy amortyzować, jeśli chodzi i amortyzację podatkową i bilansową? (...)

Naprawa dachu dzierżawionego budynku

Naprawa dachu dzierżawionego budynku

Jestem dzierżawcą obiektu turystycznego PTTK. Wydzierżawiający wymienił całe pokrycie dachu na ww. obiekcie. Zamienił gonty drewniane na nowe, ale kiepskiej jakości papę, która została zerwana (...)

Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej 1000 m2. Przedmiotem zakupu będzie (...)

Naczepa a amortyzacja

Naczepa a amortyzacja

Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały nieprzerejestrowany może (...)

Świadczenie usług najmu między małżonkami

Świadczenie usług najmu między małżonkami

Zaciągnąłem kredyt inwestycyjny na zakup budynku, do którego chcę przenieść siedzibę swojej firmy. Budynek jest duży, więc część tego budynku, chcę udostępnić mojej żonie na prowadzenie (...)

Dokumentacja sprzedaży środka trwałego

Dokumentacja sprzedaży środka trwałego

Prowadzę gabinet lekarski, w którym jako środek trwały mam wprowadzony samochód osobowy. Samochód został kupiony na fakturę VAT, a ponieważ nie jestem płatnikiem VAT, kwota ta stanowiła koszt (...)

Samochód - faktury na 2 współwłaścicieli

Samochód - faktury na 2 współwłaścicieli

Prowadzimy z żoną odrębne firmy. Kupiliśmy we współwłasności samochód ciężarowy. Na fakturze VAT jesteśmy oboje jako nabywcy. Będziemy ten samochód używać zarówno do jednej, jak i do drugiej (...)

Darowizna samochodu a VAT

Darowizna samochodu a VAT

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła (na firmę, na fakturę VAT) samochód, który został wciągnięty do ewidencji środków trwałych firmy i amortyzowany. Firma jest płatnikiem (...)

Darowizna synowi byłego środka trwałego

Darowizna synowi byłego środka trwałego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła (na firmę, na fakturę VAT) samochód, który został wciągnięty do ewidencji środków trwałych firmy i amortyzowany. Środek trwały (...)

Darowizna amortyzowanego samochodu

Darowizna amortyzowanego samochodu

W działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy, przy zakupie którego odliczyłem podatek VAT. Samochód jest amortyzowany od roku. Samochód został zakupiony w salonie i zakup zaksięgowałem (...)

FORUM PRAWNE

Niekompletny środek trwały ???

Niekompletny środek trwały ??? Kontrola służb fiskusa zarzuciła mi, że budynek, który wynajmuję i z tego tytułu osiągam przychód nie jest kompletny z powodu braku decyzji zezwalającej na jego (...)

Likwidacja sprzętu komputerowego

Likwidacja sprzętu komputerowego Interesuje mnie następujący problem: skoro wprowadzono przepis, w myśl którego osoba fizyczna nie może wyrzucić na śmietnik lodówki, czy pralki, ale jest zobowiązana (...)

kiedy środek trwały się zamortyzuje co dalej?

kiedy środek trwały się zamortyzuje co dalej? kiedy środek trwały się zamortyzuje co dalej?

czy nawigacja samochodowa zwiększa środek trwały?

czy nawigacja samochodowa zwiększa środek trwały? czy nawigacja samochodowa zwiększa środek trwały?

Witam, Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo oraz w spółce cywilnej. W firmie jednoosobowej

Witam, Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo oraz w spółce cywilnej. W firmie jednoosobowej Witam, Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo oraz w spółce cywilnej. W firmie jednoosobowej (...)

Vat za samochód sprowadzony z Unii

Vat za samochód sprowadzony z Unii jest następujący problem. Kupiłem prywatnie samochód sprowadzony z unii. Zarejestrowałe, nie zapłaciłem VAT zapłaciłem akcyzę. Samochód mam już prawie 1,5 (...)

Egzamin notarialny 2012

Egzamin notarialny 2012 Szanowne Koleżanki i Koledzy, Wyroki zapadły i każdy z nas wie jak były one uznaniowe i jako prawnicy z tą uznaniowością nie możemy się pogodzić. Uważamy, że nie możemy (...)

Jak rozliczyć się po rozwodzie ??

Jak rozliczyć się po rozwodzie ?? Rozliczenie takich wydatków następuje zwykle w sytuacji, kiedy dochodzi do podziału majątku wspólnego małżonków przed sądem. Pod pojęciem nakładów należy (...)

Rozwiązanie (nieważnej?) umowy najmu mieszkania.

Rozwiązanie (nieważnej?) umowy najmu mieszkania. Otóż w umowie o wynajęcie mieszkania właściciel mieszkania wpisał w miejsce przeznaczone dla wynajmującego mnie a w miejsce najemcy siebie. czyli... (...)

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Bardzo prosze o podanie przepisów, rozporządzeń itp. gdzie podany jest sposób pomiaru powierzchni uzytkowej mieszkania. Mam umowę ze spółdzielnia na wybudowanie mieszkania (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Porady prawne