Książeczka RUM

Pytanie:

Czy posiadajac stałe zameldowanie w Polsce i posiadajac książeczkę rum-u, mimo iż nie opłaca się żadnych składek, można korzystać z porad lekarskich? Co to są ksiażeczki rum-u i komu sie one przysługują? jakie ma się uprawnienia posiadając taką książeczkę?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Książeczka RUM

Książeczka RUM (rejestru usług medycznych) była wydawana na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17.06.1996 roku w sprawie książeczek usług medycznych (Dz.Nr 92,poz. 420). Obecnie to rozporządzenie nie obowiązuje. Jednakże nowelizacja dokonana przez ustawę z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1116) wprowadziła do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym art.169f, który przewiduje, że do dnia wydania ubezpieczonym karty ubezpieczenia dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest książeczka rejestru usług medycznych oraz każdy inny dokument, który do dnia 31 grudnia 1998 r. potwierdzał prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. A takim dokumentem była właśnie książeczka RUM. W wyniku wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego, trybu jej wydawania i unieważniania (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 289) książeczka usług medycznych uznana została za jedną z form karty ubezpieczenia. Jednakże korzystać z bezpłatnych usług medycznych przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych mogą tylko te osoby (w tym także cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu, wizę pobytową z prawem do pracy, kartę czasowego pobytu - nie jest to jednoznaczne ze stałym zameldowaniem), które opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne (a także członkowie ich rodzin). Sama książeczka nie daje bowiem prawa do korzystania ze świadczeń przewidzianych dla ubezpieczonych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne