11.11.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Grypa ptaków (HPAI) w natarciu

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest groźna dla gospodarstw utrzymujących drób

Uwaga - trwa sezon migracji dzikiego ptactwa. Grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ten może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Wektorem wirusa grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

Grypa ptaków jest chorobą o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Państwo, w którym pojawi się choćby jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków traci możliwość eksportu drobiu i produktów pochodzenia drobiowego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, jak również – w zależności od treści umów bilateralnych – z obszaru całego państwa, co generuje wymierne straty finansowe.

Hodowco – szczególnie w okresie wzmożonej migracji ptaków zwróć uwagę na zasady bioasekuracji. Przestrzegając tych zasad istotnie zmniejszasz ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w twoim gospodarstwie. W ten sposób możesz uniknąć potencjalnych strat ekonomicznych związanych z występowaniem tej choroby w wymiarze lokalnym i  globalnym.

Porady prawne

Bioasekuracja

Bioasekuracja to skuteczna metoda minimalizowania ryzyka przeniesienia choroby na teren gospodarstw.

W ramach zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków wszyscy posiadacze drobiu powinni przestrzegać wymagań bioasekuracyjnych określonych w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). 

Podstawowe zasady bioasekuracji stanowią, że:

 1. Nie należy:
  1. poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie;
  2. wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
 2. Należy:
  1. utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
  2. uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
  3. przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć paszę dla drobiu tak, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki;
  4. wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym;
  5. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki;
  6. przestrzegać zasad higieny tj. myć i odkażać ręce oraz stosować odzież ochronną oraz obuwie ochronne przy wchodzeniu do budynków inwentarskich;
  7. czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt używany do obsługi zwierząt.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Grypa ptaków znów atakuje

Grypa ptaków znów atakuje

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowni Hodowcy i Producenci drobiu, Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) wciąż jest groźna. Trwa sezon migracji dzikiego ptactwa. Proszę, abyście Państwo zachowali szczególną ostrożność w celu maksymalnego ograniczenia możliwości przeniesienia (...)

Ptasia grypa w Europie Zachodniej

Ptasia grypa w Europie Zachodniej

Groźny wirus ptasiej grypy H5N1, niebezpieczny również dla ludzi, został już wykryty w sześciu krajach Unii Europejskiej. W ciągu weekendu jego obecność potwierdzono u padłych ptaków, znalezionych w Austrii, Niemczech, Francji i we Włoszech. (...)W Niemczech, gdzie spośród krajów UE stwierdzono (...)

Grypa ptaków znów atakuje

Grypa ptaków znów atakuje

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowni Hodowcy i Producenci drobiu, Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) wciąż jest groźna. Trwa sezon migracji dzikiego ptactwa. Proszę, abyście Państwo zachowali szczególną ostrożność w celu maksymalnego ograniczenia możliwości przeniesienia (...)

Ptasia grypa w Europie Zachodniej

Ptasia grypa w Europie Zachodniej

Groźny wirus ptasiej grypy H5N1, niebezpieczny również dla ludzi, został już wykryty w sześciu krajach Unii Europejskiej. W ciągu weekendu jego obecność potwierdzono u padłych ptaków, znalezionych w Austrii, Niemczech, Francji i we Włoszech. (...)W Niemczech, gdzie spośród krajów UE stwierdzono (...)

Grypa ptaków znów atakuje

Grypa ptaków znów atakuje

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowni Hodowcy i Producenci drobiu, Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) wciąż jest groźna. Trwa sezon migracji dzikiego ptactwa. Proszę, abyście Państwo zachowali szczególną ostrożność w celu maksymalnego ograniczenia możliwości przeniesienia (...)

Pomoc dla rolników utrzymujących świnie

Pomoc dla rolników utrzymujących świnie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchomił realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. ##baner## ZAŁOŻENIA Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane (...)

Co na froncie walki z ASF?

Co na froncie walki z ASF?

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zwiększa limity na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Środki na walkę z ASF Głównym (...)

Pomoc dla rolników utrzymujących świnie

Pomoc dla rolników utrzymujących świnie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchomił realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. ##baner## ZAŁOŻENIA Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane (...)

Co na froncie walki z ASF?

Co na froncie walki z ASF?

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zwiększa limity na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Środki na walkę z ASF Głównym (...)

Zmiany w ochronie prawnej odmian roślin

Zmiany w ochronie prawnej odmian roślin

Co przewiduje nowelizacja? Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin ma na celu zmianę rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami lub organizacjami hodowców a rolnikami lub organizacjami rolników w zakresie wykorzystania do siewu we własnym (...)

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Opiera się on na identyfikowaniu (...)

Nowa ustawa o hodowli zwierząt

Nowa ustawa o hodowli zwierząt

Jedna ustawa dla wszystkich zwierząt gospodarskich Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. Uwzględniono w niej również alpaki i jedwabniki morwowe. ##baner## Nowa ustawa (...)

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Ustawa kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Zaproponowane przepisy dostosowują polskie prawo (...)

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń?

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń?

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Decyzje Rady Ministrów Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju (...)

Przepisy o hodowli zwierząt gospodarskich

Przepisy o hodowli zwierząt gospodarskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Co przewiduje projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich? W projekcie ustawy kompleksowo uregulowano kwestie (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof (...)

Komornik zostawi bieliznę i konia z uprzężą

Komornik zostawi bieliznę i konia z uprzężą

Krowa lub dwie kozy albo trzy owce, garnitur od Armaniego i cenne statuetki świętych – tego komornik nie może nam zabrać przy egzekucji. Dłużnik zatrzyma wspomniane zwierzęta – gdy je posiada – nawet wtedy, gdy nie jest rolnikiem. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne mogą liczyć (...)

Nadchodzą ciężkie czasy dla hodowców drobiu

Nadchodzą ciężkie czasy dla hodowców drobiu

Od połowy 2010 r. będą obowiązywać bardziej restrykcyjne zasady utrzymywania brojlerów na fermach – tak wynika z noweli ustawy o ochronie zwierząt. Protestują zarówno przemysł drobiarski, jak i ekolodzy – choć z różnych powodów. Sejm nowelizacją zajmie się dzisiaj. Powodów (...)

Zmiany w ochronie prawnej odmian roślin

Zmiany w ochronie prawnej odmian roślin

Co przewiduje nowelizacja? Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin ma na celu zmianę rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami lub organizacjami hodowców a rolnikami lub organizacjami rolników w zakresie wykorzystania do siewu we własnym (...)

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Opiera się on na identyfikowaniu (...)

Nowa ustawa o hodowli zwierząt

Nowa ustawa o hodowli zwierząt

Jedna ustawa dla wszystkich zwierząt gospodarskich Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. Uwzględniono w niej również alpaki i jedwabniki morwowe. ##baner## Nowa ustawa (...)

Grypa ptaków znów atakuje

Grypa ptaków znów atakuje

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowni Hodowcy i Producenci drobiu, Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) wciąż jest groźna. Trwa sezon migracji dzikiego ptactwa. Proszę, abyście Państwo zachowali szczególną ostrożność w celu maksymalnego ograniczenia możliwości przeniesienia (...)

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Ustawa kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Zaproponowane przepisy dostosowują polskie prawo (...)

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń?

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń?

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Decyzje Rady Ministrów Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju (...)

Przepisy o hodowli zwierząt gospodarskich

Przepisy o hodowli zwierząt gospodarskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Co przewiduje projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich? W projekcie ustawy kompleksowo uregulowano kwestie (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof (...)

Komornik zostawi bieliznę i konia z uprzężą

Komornik zostawi bieliznę i konia z uprzężą

Krowa lub dwie kozy albo trzy owce, garnitur od Armaniego i cenne statuetki świętych – tego komornik nie może nam zabrać przy egzekucji. Dłużnik zatrzyma wspomniane zwierzęta – gdy je posiada – nawet wtedy, gdy nie jest rolnikiem. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne mogą liczyć (...)

Nadchodzą ciężkie czasy dla hodowców drobiu

Nadchodzą ciężkie czasy dla hodowców drobiu

Od połowy 2010 r. będą obowiązywać bardziej restrykcyjne zasady utrzymywania brojlerów na fermach – tak wynika z noweli ustawy o ochronie zwierząt. Protestują zarówno przemysł drobiarski, jak i ekolodzy – choć z różnych powodów. Sejm nowelizacją zajmie się dzisiaj. Powodów (...)

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 r.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 r.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg wykazujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Minister Finansów w porozumieniu (...)

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 r.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 r.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg wykazujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Minister Finansów w porozumieniu (...)

Odszkodowania za utracony drób

Odszkodowania za utracony drób

Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapewnił w poniedziałek w Krajniku Dolnym, że rząd jest przygotowany do ewentualnego wypłacenia odszkodowań rolnikom, gdyby trzeba było wybić drób. Podkreślił, że w budżecie państwa są na ten cel odpowiednie rezerwy. "Trzeba hodowcom drobiu to zapowiedzieć, (...)

Określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2008 r.

Określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2008 r.

Jakie są szczególne zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej? Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych dla przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia (...)

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia jakich upraw i zwierząt gospodarskich można dostać dopłatę? Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:  upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw (...)

Rekompensata za utracony drób

Rekompensata za utracony drób

Prawdopodobnie we wrześniu ARR zacznie wypłacać drobiarzom rekompensaty za straty wywołane pojawieniem się w Polsce ptasiej grypy. Branża drobiarska będzie mogła otrzymać wsparcie w wysokości 220 mln zł – poinformował wiceminister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To za mało – (...)

Grypa ptaków znów atakuje

Grypa ptaków znów atakuje

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowni Hodowcy i Producenci drobiu, Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) wciąż jest groźna. Trwa sezon migracji dzikiego ptactwa. Proszę, abyście Państwo zachowali szczególną ostrożność w celu maksymalnego ograniczenia możliwości przeniesienia (...)

Uwolnić ptactwo

Uwolnić ptactwo

Jakie organiczenia zniesiono? Złagodzono ograniczenia związane z występowaniem grypy ptaków.  Nowe przepisy uchylają nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych bądź innych miejscach w gospodarstwie. Nakaz ten dotyczył m.in. kur, (...)

Warszawa zwróci się do KE o wsparcie producentów drobiu i jaj

Warszawa zwróci się do KE o wsparcie producentów drobiu i jaj

Polska zwróci się do Komisji Europejskiej o zgodę na nadzwyczajne wsparcie producentów drobiu i jaj, którzy ponieśli dotkliwe straty w związku z wykryciem w grudniu 2007 r. wirusa tzw. ptasiej grypy.Rada Ministrów zaakceptowała we wtorek wniosek Rzeczypospolitej Polskiej (...)

Jakość handlowa mięsa drobiowego

Jakość handlowa mięsa drobiowego

CEL KONTROLICelem kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych było zbadanie jakości handlowej mięsa drobiowego oraz prawidłowości znakowania przetworów drobiowych, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów.ZAKRES (...)

Drobiarze chcą genetycznie modyfikowanych pasz

Drobiarze chcą genetycznie modyfikowanych pasz

Z powodu wyroków ETS i skarg organizacji branżowych na przepisy paszowe znowu głośno jest o produktach genetycznie zmodyfikowanych. W Komisji Europejskiej czeka skarga Krajowej Rady Drobiarskiej w sprawie art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o paszach (DzU z 2006 r. nr 44, poz. 1045 ze zm.). Drobiarzom chodzi (...)

Nadchodzą ciężkie czasy dla hodowców drobiu

Nadchodzą ciężkie czasy dla hodowców drobiu

Od połowy 2010 r. będą obowiązywać bardziej restrykcyjne zasady utrzymywania brojlerów na fermach – tak wynika z noweli ustawy o ochronie zwierząt. Protestują zarówno przemysł drobiarski, jak i ekolodzy – choć z różnych powodów. Sejm nowelizacją zajmie się dzisiaj. Powodów (...)

Wyższa składka zdrowotna rolników

Wyższa składka zdrowotna rolników

Rolnicy hodujący kwiaty w ponad 100-metrowych szklarniach, drób w sporych ilościach czy pszczoły w ponad 80 rodzinach zapłacą w przyszłym roku wyższą składkę zdrowotną. To skutek nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych (...)

Wyższa składka zdrowotna dla niektórych rolników

Wyższa składka zdrowotna dla niektórych rolników

Rolnicy hodujący kwiaty w ponad 100-metrowych szklarniach, drób w sporych ilościach czy pszczoły w ponad 80 rodzinach zapłacą w przyszłym roku wyższą składkę zdrowotną. To skutek nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność za brak dozoru nad zwierzęciem

Odpowiedzialność za brak dozoru nad zwierzęciem

Jaka odpowiedzialność grozi za brak dozoru nad zwierzęciem? Art.77. Kodeksu wykroczeń stanowi:Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega (...)

Rejestracja plantacji choinek

Rejestracja plantacji choinek

Zakładając, że posiadam gospodarstwo rolne i chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy jest obowiązek zarejestrowania plantacji choinek i jeśli tak, to jak to można zrobić? Do działalności (...)

Egzekucja z gospodarstwa i jej ograniczenia

Egzekucja z gospodarstwa i jej ograniczenia

Czy komornik może sprzedać gospodarstwo rolne, jeśli jest ono jedynym źródłem utrzymania rodziny? Jeżeli może coś sprzedać to czy jest prawo, które określa, ile musi rodzinie zostawić? Dopuszczalna (...)

Odpowiedzialność za brak dozoru nad zwierzęciem

Odpowiedzialność za brak dozoru nad zwierzęciem

Jaka odpowiedzialność grozi za brak dozoru nad zwierzęciem? Art.77. Kodeksu wykroczeń stanowi:Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega (...)

Rejestracja plantacji choinek

Rejestracja plantacji choinek

Zakładając, że posiadam gospodarstwo rolne i chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy jest obowiązek zarejestrowania plantacji choinek i jeśli tak, to jak to można zrobić? Do działalności (...)

Egzekucja z gospodarstwa i jej ograniczenia

Egzekucja z gospodarstwa i jej ograniczenia

Czy komornik może sprzedać gospodarstwo rolne, jeśli jest ono jedynym źródłem utrzymania rodziny? Jeżeli może coś sprzedać to czy jest prawo, które określa, ile musi rodzinie zostawić? Dopuszczalna (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Rodzice mojego teścia mieli gospodarstwo rolne. Na tzw. "gospodarce" pozostał jeden z 3 braci mojego teścia. Miał on z pierwszą żoną córkę. Po śmierci żony ponownie się ożenił. Z tą drugą (...)

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Jakiej muszę dokonać procedury by przepisać gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniem o obszarze 6,43 ha na siebie. W księdze wieczystej wpisany jest jako właściciel nieżyjący Teodor M., czyli mój (...)

Agroturystyka a dochód z najmu

Agroturystyka a dochód z najmu

Posiadam tzw. gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha gruntów rolnych), ale bez zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Uznano, że spełniam wymogi rolnika i obecnie podlegam pod ubezpieczenie KRUS. W odległości (...)

Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

Rodzice chcą przekazać gospodarstwo rolne 2 swoim synom \"w zamian\" za emeryturę rolniczą. Na tej nieruchomości jest jednak ustanowiona hipoteka, na zabezpieczenie zaciągniętego w swoim czasie (...)

PCC od sprzedaży działki rolnej

PCC od sprzedaży działki rolnej

Sprzedaję działkę o pow. 1,1 ha. Gmina nie posiada PZP, a jedynie studium. W EGiB działka stanowi rolę V-Ps. W starym PZP gminy, ważnym do 2004 r., była działką pod zabudowę. Wystąpiłem o wydanie (...)

Podział gospodarstwa rolnego

Podział gospodarstwa rolnego

Jak najszybciej i najtaniej przeprowadzić postępowanie spadkowe w następującej sytuacji: spadek-gospodarstwo rolne pow. 1 ha, (tylko grunt), spadkobiercy - rodzice spadkodawcy (2), rodzeństwo 4 braci (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Ojciec gospodarz (posiadający gospodarstwo i własny dom) otrzymał w spadku po rodzicach połowę domu wraz z działką, która nie była już gospodarstwem w związku z przekazaniem ziemii na skarb (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Po zmarłym są spadkobiercami: żona, córka i syn. Masą spadkową jest gospodarstwo rolne 1,9h wraz z domem oraz 1/2 posiadłości z domem jako spadek ojca po rodzicach. Powyższa posiadłość, posiada (...)

Gospodarstwa rolne a grunty orne, leśne etc

Gospodarstwa rolne a grunty orne, leśne etc

Mój ojciec nie był rolnikiem i nie prowadził tego typu działalności. Prowadził działalność budowlaną. Zajmował się kupowaniem parcel w Warszawie i jej okolicach, posiadał cegielnie w której (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Rodzice mojego teścia mieli gospodarstwo rolne. Na tzw. "gospodarce" pozostał jeden z 3 braci mojego teścia. Miał on z pierwszą żoną córkę. Po śmierci żony ponownie się ożenił. Z tą drugą (...)

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Jakiej muszę dokonać procedury by przepisać gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniem o obszarze 6,43 ha na siebie. W księdze wieczystej wpisany jest jako właściciel nieżyjący Teodor M., czyli mój (...)

Agroturystyka a dochód z najmu

Agroturystyka a dochód z najmu

Posiadam tzw. gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha gruntów rolnych), ale bez zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Uznano, że spełniam wymogi rolnika i obecnie podlegam pod ubezpieczenie KRUS. W odległości (...)

Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

Rodzice chcą przekazać gospodarstwo rolne 2 swoim synom \"w zamian\" za emeryturę rolniczą. Na tej nieruchomości jest jednak ustanowiona hipoteka, na zabezpieczenie zaciągniętego w swoim czasie (...)

PCC od sprzedaży działki rolnej

PCC od sprzedaży działki rolnej

Sprzedaję działkę o pow. 1,1 ha. Gmina nie posiada PZP, a jedynie studium. W EGiB działka stanowi rolę V-Ps. W starym PZP gminy, ważnym do 2004 r., była działką pod zabudowę. Wystąpiłem o wydanie (...)

Podział gospodarstwa rolnego

Podział gospodarstwa rolnego

Jak najszybciej i najtaniej przeprowadzić postępowanie spadkowe w następującej sytuacji: spadek-gospodarstwo rolne pow. 1 ha, (tylko grunt), spadkobiercy - rodzice spadkodawcy (2), rodzeństwo 4 braci (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Ojciec gospodarz (posiadający gospodarstwo i własny dom) otrzymał w spadku po rodzicach połowę domu wraz z działką, która nie była już gospodarstwem w związku z przekazaniem ziemii na skarb (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Po zmarłym są spadkobiercami: żona, córka i syn. Masą spadkową jest gospodarstwo rolne 1,9h wraz z domem oraz 1/2 posiadłości z domem jako spadek ojca po rodzicach. Powyższa posiadłość, posiada (...)

Gospodarstwa rolne a grunty orne, leśne etc

Gospodarstwa rolne a grunty orne, leśne etc

Mój ojciec nie był rolnikiem i nie prowadził tego typu działalności. Prowadził działalność budowlaną. Zajmował się kupowaniem parcel w Warszawie i jej okolicach, posiadał cegielnie w której (...)

Prawa do spadku a przeniesienia własności

Prawa do spadku a przeniesienia własności

Gospodarstwo 3h ziemi, półtora h lasu , stodoła i dom. Mój dziadek posiadał gospodarstwo rolne i trójkę dzieci, przepisane zostało w 1975 r. na jedno z nich czyli mojego wujka;jest to Akt Własności (...)

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal będę spełniał warunki (...)

Gospodarstwo rolne.

Gospodarstwo rolne.

Podatnik jest właścicielem 0,7200 ha użytków rolnych, dodatkowo jest dzierżawcą 0,5000 ha użytków rolnych, a więc jest w posiadaniu 1,2200 ha użytków rolnych łącznie. Za grunty o powierzchni (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie

Małżeństwo otrzymało w 1981 r. od rodziców żony gospodarstwo rolne wraz z domem w drodze umowy przekazania gospodarstwa gospodarstwo rolnego. Jednakże przekazujący gospodarstwo nie byli jego właścicielami (...)

Dziedziczenie i podział gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie i podział gospodarstwa rolnego

Zmarli - wujek i ciocia (siostra mojej mamy) nie mieli dzieci. Wujek nie miał rodzeństwa ani rodziców, natomiast ciocia miała jedynie 6 rodzeństwa. Czworo z nich umarło przed ciocią. Czy ten fakt (...)

Umowa z następcą a skład spadku

Umowa z następcą a skład spadku

W 1979 dziadek zapisał (przekazał za rentę) mnie i mojej małżonce gospodarstwo 1ha+budynki. Babcia nie żyła od 1973r, dziadek miał wtedy dwóch synów i trzech wnuków po trzecim- nie żyjącym (...)

Renta rodzinna a posiadanie gospodarstwa rolnego

Renta rodzinna a posiadanie gospodarstwa rolnego

Mam 20 lat, studiuję i otrzymuję rentę rodzinną z ZUS po zmarłym ojcu. Moja matka chce przepisać na mnie małe gospodarstwo rolne wraz zabudowaniami (około 2ha). Czy jeżeli to zrobi stracę prawo (...)

FORUM PRAWNE

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Wady wrodzone u psa- ADOPCJA od hodowcy

Wady wrodzone u psa- ADOPCJA od hodowcy Witam. Z góry przepraszam jeśli dział jest nie ten. Półtora miesiąca temu adoptowałam z hodowli psa. Na portalu olx znalazłam ogłoszenie o 10tyg pudlu (...)

oszukany przez hodowcę kotów

oszukany przez hodowcę kotów Witam, jakiś czas temu kupiłem z hodowli rasowego kota. jak się po niedługim czasie okazało, kot jest poważnie chory. weterynarz powiedział, że najprawdopodobniej (...)

Kupno psa a zwrot ?

Kupno psa a zwrot ? Witam, wyniknęła taka sytuacja że musze zwrócić psa którego kupiłem od hodowcy... nie będę się zagłębiał czemu, w skrocie napisze że chodzi o alergię... pies jest mały (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Wady wrodzone u psa- ADOPCJA od hodowcy

Wady wrodzone u psa- ADOPCJA od hodowcy Witam. Z góry przepraszam jeśli dział jest nie ten. Półtora miesiąca temu adoptowałam z hodowli psa. Na portalu olx znalazłam ogłoszenie o 10tyg pudlu (...)

oszukany przez hodowcę kotów

oszukany przez hodowcę kotów Witam, jakiś czas temu kupiłem z hodowli rasowego kota. jak się po niedługim czasie okazało, kot jest poważnie chory. weterynarz powiedział, że najprawdopodobniej (...)

Kupno psa a zwrot ?

Kupno psa a zwrot ? Witam, wyniknęła taka sytuacja że musze zwrócić psa którego kupiłem od hodowcy... nie będę się zagłębiał czemu, w skrocie napisze że chodzi o alergię... pies jest mały (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

Dochodzy ze wspólnego gospodarstwa rolnego po rozwodzie, ale przed podziałem majątku.

Dochodzy ze wspólnego gospodarstwa rolnego po rozwodzie, ale przed podziałem majątku. Jest wspólne gospodarstwo rolne. Byli małżonkowie sa już rozwiedzeni, ale nie doszło jeszcze do podziału (...)

Dochodzy ze wspólnego gospodarstwa rolnego po rozwodzie, ale przed podziałem majątku.

Dochodzy ze wspólnego gospodarstwa rolnego po rozwodzie, ale przed podziałem majątku. Jest wspólne gospodarstwo rolne. Byli małżonkowie sa już rozwiedzeni, ale nie doszło jeszcze do podziału (...)

Jesteś ROLNIKIEM to jesteś MILIONEREM!!!!

Jesteś ROLNIKIEM to jesteś MILIONEREM!!!! Witam Rosnące ceny żywności są korzystne dla jej producentów. Ta dobra koniunktura nie jest przypadkowa. Eksperci przewidują dalszą hossę w branży (...)

Egzekucja z nieruchomości- przedawnienie

Egzekucja z nieruchomości- przedawnienie Rodzice prowadzili działalność rolniczą - hodowali drób na skale przemysłową. W roku 1989 r. mieli kilka kredytów. W momęcię przemian ustrojowych odsetki (...)

Porady prawne