Strzelali z wiatrówki do przechodniów

2.12.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Policjanci zatrzymali dwóch nastolatków, którzy strzelali z wiatrówki do przechodniów oraz mężczyznę, który podczas kłótni domowej także strzelił z wiatrówki. Jedna z pokrzywdzonych kobiet została zraniona w głowę. Wszelkie przypadki użycia przedmiotów przypominających broń oraz broni pneumatycznej w sposób, który może kogokolwiek narazić na utratę życia, zdrowia lub mienia niesie za sobą odpowiedzialność karną.

29 listopada 2008 roku około godziny 12:30 oficer dyżurny komendy powiatowej Policji w Oławie został powiadomiony przez mieszkańców, że ktoś strzela z wiatrówki do przechodniów. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że strzały oddane zostały prawdopodobnie z okna jednego z pobliskich mieszkań. Faktycznie, to dwaj nastoletni bracia z pożyczonej wiatrówki strzelali do ludzi przez okno. Jedna z kobiet została trafiona w czoło, a druga dwukrotnie w ramiona. Na szczęście pokrzywdzone nie doznały poważniejszych obrażeń.

Do podobnej sytuacji doszło w Kłodzku, gdzie nietrzeźwy mężczyzna podczas awantury domowej strzelał z wiatrówki w kuchni. W tym czasie w mieszkaniu były cztery osoby. Mężczyzna został zatrzymany.

W obu przypadkach policjanci zabezpieczyli wiatrówki, z których strzelano. Obecnie wyjaśniane są okoliczności tych spraw.

Niewłaściwe lub nieodpowiedzialne użycie wiatrówki powoduje prawdziwe skutki prawne, a niejednokrotnie nieodwracalne skutki nieszczęśliwych wypadków! Popularność tzw. "broni bez zezwolenia" powinna wpływać na rozwój sportu, koncentracji a jej bezpieczne użycie powinno być sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Zdarza się jednak, że jest inaczej.

Policja ostrzega, że zarówno broń pneumatyczna, jak i inne przypominające broń urządzenia niebezpieczne dla życia lub zdrowia powinny być używane bezpiecznie, rozsądnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie przypadki użycia przedmiotów przypominających broń oraz broni pneumatycznej w sposób, który może kogokolwiek narazić na utratę życia, zdrowia lub mienia niesie za sobą odpowiedzialność karną. Policja szczególnie skrupulatnie sprawdza metody handlu tym sprzętem, jego przechowywanie, przenoszenie i w przypadkach uzasadnionych również używanie. Nie wymaga się zezwolenia na nabywanie i posiadanie broni pneumatycznej oraz urządzeń niebezpiecznych dla życia i zdrowia.

Niemniej samo posiadanie broni pneumatycznej, czyli takiej, której konstrukcja pozwala na osiągnięcie energii kinetycznej pocisku na poziomie przekraczającym 17 J., wymaga w Polsce rejestracji. Każdy właściciel broni pneumatycznej spełniającej powyższe warunki techniczne musi dysponować "Kartą Rejestracyjną Broni". Po jej nabyciu w ciągu 5 dni musi taki fakt zgłosić we właściwym organie Policji. Niedokonanie zgłoszenia jest zagrożone karą aresztu lub grzywny. Legalne nabywanie broni pneumatycznej oraz innych urządzeń niebezpiecznych dla zdrowia lub życia jest możliwe tylko u dystrybutorów posiadających koncesję w zakresie obrotu bronią. Handel bronią bez wymaganego zezwolenia to przestępstwo. Jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.

Policja będzie interweniować zawsze, jeśli przedmioty takie jak broń pneumatyczna (potocznie: wiatrówki) lub inne przypominające broń urządzenia używane są w następujących sytuacjach:

  • do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

  • w sposób mogący stać się przyczyną utraty przez samych użytkowników lub osoby trzecie życia lub zdrowia;

  • w sposób, którego użycie tych przedmiotów powoduje jakiekolwiek straty materialne;

  • w sytuacjach, w których przedmioty te są używane przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz przez osoby nieletnie;

  • w sytuacjach, w których przedmioty te są przewożone, przenoszone bez odpowiedniego zabezpieczenia, gwarantującego bezpieczeństwo (np. przy broni pneumatycznej futerał);

  • gdy przyjmie osobiste lub telefoniczne zgłoszenie, że taki przedmiot znajdujący się u wskazanej osoby budzi podejrzenie, że osoba taka może posiadać broń palną;

  • gdy będzie używana w miejscach do tego celu nieprzystosowanych, np. miejscach publicznych (parki, place zabaw, skwery, ulice itp.), gdzie może to skutkować utratą życia lub zdrowia albo spowodować straty w mieniu. 

    Źródło: www.policja.pl / Wrocław, 1 grudnia 2008 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne