Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


W jakich sytuacjach możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Regulacje Kodeksu pracy, dalej k.p., przewidują zasadniczo dwa wypadki, których możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia.

Należy podkreślić, że oba wypadki skrócenia okresu wypowiedzenia dotyczą tylko wypowiedzeń stosunku pracy – nie mają zastosowania w przypadku zawarcia porozumień o rozwiązaniu stosunku pracy (czyli roziązania stosunku pracy za porozumieniem stron).

Ustalenia stron

Pierwszy wynika z instytucji opisanej w art. 36 § 6 k.p. w brzmieniu: "Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę".

Po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron (a więc zarówno pracodawcę, jak i pracownika) strony mogą więc ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie następuje w drodze porozumienia - porozumienie w sprawie skrócenia kresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Porozumienie wymaga zgodnej woli stron a więc pracodawca nie może samodzielnie skrócić okresu wypowiedzenia pracownikowi. Należy podkreślić, że w wyniku skrócenia okresy wypowiedzenia umowa o pracę rozwiąże się we wskazanym przez pracownika i pracodawcę, krótszym okresie. Pracownik w takim wypadku nie zachowuje prawa do pełnego wynagrodzenia za 3 miesięczne wypowiedzenia oraz nie nabywa prawa do żadnego odszkodowania.

Przyczyny niedotyczące pracowników

Drugi przypadek, który w praktyce występuje znacznie częściej, łączy się ze skróceniem okresy wypowiedzenia na podstawie art. 36[1] § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem: "Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia".

Skrócenie okresu wypowiedzenia przewidziane w powyższym przepisie następuje wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, który może podjąć tego rodzaju decyzję tylko w przypadkach w nim wymienionych (tj. upadłość, likwidacja pracodawcy lub przyczyny niedotyczące pracowników). Rozszerzenie katalogu przyczyn uzasadniających skrócenie okresu wypowiedzenia stanowiłoby naruszenie prawa. W związku z powyższym, należy omówić podane w omawianym przepisie przesłanki dopuszczające skrócenie wypowiedzenia w oparciu o powyższy art. 36 z ind. 1 § 1 k.p.:  

 1. Upadłość pracodawcy zachodzi w przypadkach i trybie przewidzianym przez prawo upadłościowe i naprawcze. W każdym przypadku konieczne jest ogłoszenie upadłości przed sąd upadłościowy w przedmiocie upadłości likwidacyjnej lub układowej. Jeżeli wniosek (samego pracodawcy lub jego wierzycieli, w tym pracowników) zostanie oddalony z powodu braku majątku na pokrycie postępowania upadłościowego, nie będziemy mieli do czynienia z upadłością, jednak możliwe będzie powołanie się na likwidację pracodawcy.  
 2. Pojęcie likwidacji pracodawcy z art. 41[1] k.p. obejmuje zarówno przypadek zarządzenia formalnej likwidacji (zakończonej usunięciem wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS w przypadku spółek lub wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców), jak i przypadki, w których do likwidacji dochodzi na innej drodze, bez formalnej decyzji zarządzającej likwidację pracodawcy, w wyniku faktycznego, stałego zaprzestania działalności, unieruchomienia całości zakładu pracy).  
 3. Przyczyny niedotyczące pracownika to szeroki zbiór pojęć związany ze zmianą funkcjonowania pracodawcy, odnoszący się najczęściej do czynników ekonomicznym lub organizacyjnych, które jednocześnie nie stanowią likwidacji lub upadłości pracodawcy. Do przyczyn ekonomicznym należy zaliczyć zabiegi pracodawcy prowadzące do osiągnięcia lepszego wyniku ekonomicznego przez podniesienie wartości produktu lub obniżenie wielkości nakładów, względnie ograniczenie strat. Przyczyny organizacyjne to przykładowo zmiana profilu działaności związana z likwidacją bądź ograniczeniem niektórych stanowisk pracy.

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia na podstawie art. 36 z ind. 1 § 1 k.p. umowa rozwiąże się z z upływem 1 miesiąca (przy założeniu maksymalnego skrócenia) – za pozostałe dwa miesiące pracodawca winien wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia należnego za ten czas, niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

e-prawnik

 

Komentarze: W jakich sytuacjach możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Szybko, fachowo i za rozsądną cenę. Polecam
 • zofia-ewa

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo.Jestem zadowolona z usługi. Odpowiedź bardzo wyczerpująca. Na pewno będę korzystać często/jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Sylwka

  ocena usługi:

  Profesjonalna, zrozumiała opinia
 • Magdalena

  ocena usługi:

  Godne polecenia.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • HONKI

  ocena usługi:

  Usługa znakomita.
 • Arkadiusz

  ocena usługi:

  Jak zawsze PROFESJONALNIE !
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mariusz Wierzchowski

  ocena usługi:

  Moje pierwsza porada i jestem pod wrażeniem !!! Uzyskałem mega wyczerpującą informację za rozsądne pieniądze. Od tej pory będę stałym klientem e-prawnik.pl
 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Kazimiera

  ocena usługi:

  bardzo dziękuję za wyczerpującą opartą na konkretnych przepisach opinię, porada prawna mnie zadowala, zdecydowanie polecam . 31.01.2018r
 • Adam Skorupski

  ocena usługi:

  Bardzo konkretna, rzeczowa opinia z przywołaniem dokładnych podstaw prawnych dla poleconych przez prawnika działań. Zdecydowanie polecam. Konkret bez naciągania na koszty.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane