Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jawność umowy o zamówienie publiczne

Pytanie: W ramach przetargu publicznego w trybie nieograniczonym i wyborze naszej oferty została zawarta umowa pomiędzy urzędem miejskim i naszą firmą. Uzyskaliśmy informację, iż jeden z petentów urzędu, który rości pretensje względem naszej firmy kazał urzędnikom wykonać kserokopię naszej umowy zawartej z urzędem miejskim. Informuję, że osoba trzecia nie brała udziału w postępowaniu przetargowym, a uzyskała dane handlowe dotyczące umowy, co w naszym odczuciu nie miało prawa nastąpić. Proszę o odpowiedź czy i kto ma prawo wglądu jak również wykonywania odpłatnych kserokopii dokumentów dotyczących naszej firmy np. umowy, oferty, korespondencji i rozliczeń wykonywanych w ramach zawartej umowy? Jeżeli udzielanie takich informacji jest możliwe to w jakim trybie administracyjnym należy się o takie informacje zwracać (pisemnie, ustnie)? Jeżeli natomiast udzielanie takich informacji osobom trzecim jest zabronione, to w jaki sposób można wyegzekwować zwrot dokumentów przekazanych przez urząd miejski osobie trzeciej.

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”, zawierający co najmniej:  

 • opis przedmiotu zamówienia,

 • informację o trybie udzielenia zamówienia,

 • informacje o wykonawcach,

 • cenę i inne istotne elementy ofert,

 • wskazanie wybranej oferty lub ofert.

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania zwołanego w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

Nie są natomiast jawne dokumenty związane z wykonywaniem umowy. Zasada jawności dotyczy bowiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odnosi się więc do umowy, oferty, ale już nie do rozliczeń związanych z wykonywaniem zobowiązania. Ponadto zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

Sposób udostępniania dokumentów związanych z przetargiem określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zgodnie z nim zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego. 

Jawność postępowania dotyczy wszystkich podmiotów, a nie tylko tych, które brały udział w postępowaniu. Na podstawie wspomnianych przepisów. Ewentualne ograniczenia w dostępie do informacji mogą wynikać z zastrzeżenia wykonawcy dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub z ustawy o ochronie danych osobowych. Nie wydaje się jednak, by zapoznanie się z treścią umowy naruszało którąś z powyższych ustaw.

W szczególności zastrzeżeniem tajności nie mogą być objęte nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna, która jest znana lub można się o niej dowiedzieć zwykła drogą. Nie może też stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa technologia czy organizacja powszechnie znana czy stosowana (tak wyrok Zespołu Arbitrów z 25 kwietnia 2003 r. UZP/ZO/0-466/03). 

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Jawność umowy o zamówienie publiczne

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane