Pozostałe

Będzie unijna baza danych biometrycznych

Rada UE i Parlament Europejski zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący stworzenia unijnego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw trzecich. Poza wykorzystaniem systemu do celów postępowań karnych można go będzie również stosować m.in. do sprawdzanie osób, które mają pracować z dziećmi lub ubiegających się o pozwolenie na broń palną.

Powstanie scentralizowana baza danych biometrycznych, do której będą miały dostęp organy ścigania każdego z państw członkowskich UE.

 

Ulepszony ECRIS

Podstawowym celem centralnego systemu jest usprawnienie wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących skazanych osób niebędących obywatelami UE oraz bezpaństwowców za pośrednictwem istniejącego europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci stwierdziła: - "Nowy system umożliwi organom ścigania szybszą i łatwiejszą identyfikację obywateli państw trzecich, którzy byli wcześniej skazani w UE, poprzez proste wyszukiwanie w ECRIS. Przyczyni się to do poprawy współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości na rzecz skuteczniejszego zwalczania przestępczości i terroryzmu w całej UE i w konsekwencji sprawi, że Europa stanie się bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich obywateli".

Główne cechy systemu ECRIS-TCN

Baza danych będzie dostępna w internecie i organy będą mogły łatwo wyszukać informacje w oparciu o mechanizm wyszukiwania na zasadzie „wynik/brak wyniku”: w przypadku trafienia wskazane zostaną państwa członkowskie, od których można uzyskać pełne informacje z rejestru karnego dotyczące danej osoby.

System będzie zawierał wyłącznie informacje dotyczące tożsamości, w tym odciski palców, a także wizerunek twarzy, jeżeli jest dostępny.

Systemem zarządzać będzie eu-LISA, agencja UE odpowiedzialna za zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Poza wykorzystaniem systemu do celów postępowań karnych można go będzie również stosować do realizacji innych uzasadnionych celów, takich jak sprawdzanie osób, które mają pracować z dziećmi lub które ubiegają się o wydanie pozwolenia na broń palną.

Dalsze działania

Nowe przepisy zostały już przyjęte przez Parlament Europejski i wejdą w życie we wszystkich państwach członkowskich po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Toczą się również negocjacje w sprawie dalszych przepisów zaproponowanych przez Komisję, które umożliwiłyby również sprawdzanie w bazie danych ECRIS-TCN w sytuacji, gdy złożono wniosek o zezwolenie na podróż w celu wjazdu na teren UE (za pośrednictwem systemu ETIAS, przy rozpatrywania wniosków o wizę (za pośrednictwem wizowego systemu informacyjnego) lub przy badaniu oszustw dotyczących tożsamości.

W takich przypadkach dostępne byłyby jedynie informacje dotyczące tożsamości osób skazanych za poważne przestępstwo lub przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

ECRIS jest obecnie wykorzystywany około 3 mln razy w ciągu roku w celu wymiany informacji na temat wcześniejszych wyroków skazujących. W przypadku około 30 proc. spraw, przy których złożono wniosek o dostęp do informacji z rejestrów karnych, otrzymano odpowiedź pozytywną, co oznacza, że wnioskodawcy otrzymali faktyczne informacje z rejestrów karnych. System jest wykorzystywany głównie w postępowaniach karnych. Może być on jednak również stosowany do realizacji innych uzasadnionych celów, takich jak procedura ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń palną lub sprawdzanie osób, które mają pracować z dziećmi.

Ulepszenie ECRIS w odniesieniu do obywateli państw trzecich jest częścią Europejskiej agendy bezpieczeństwa. ECRIS-TCN wpisuje się również w nowe podejście przedstawione przez Komisję Europejską w odniesieniu do zarządzania danymi w kontekście granic i bezpieczeństwa, w ramach którego wszystkie scentralizowane systemy informacyjne UE w zakresie bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i zarządzania migracjami mają być interoperacyjne, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych.

Dodatkowe informacje: ECRIS-TCN

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.5.2017

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in. architektury systemu informacji oświatowej – będzie ją stanowiła jedna, skonsolidowana baza (...)

 • 23.4.2018

  Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DODO

  MSWiA przesłało do konsultacji projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy DODO. Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, (...)

 • 30.11.2017

  Działa Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

  Wdrożony przez GITD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to m.in. baza danych przedsiębiorców transportu drogowego, umożliwiająca wymianę gromadzonych (...)

 • 29.9.2005

  Jak legalnie korzystać z baz danych?

  W życiu codziennym często spotykamy się z bazami danych, szczególnie gdy sami szukamy potrzebnych informacji. Coraz więcej baz danych ma charakter elektroniczny, często udostępniane są one w internecie. (...)

 • 24.1.2019

  Kogo skontroluje Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku?

  Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO rocznym planem kontroli sektorowych, w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, (...)