e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pozostałe

NIP dla studentów

3.12.2008

UWAGA STUDENCIE,
Jeżeli pobierasz stypendium naukowe, będziesz odbywać praktyki (odpłatne) lub zamierzasz pracować (np. na umowę o pracę umowę zlecenie, umowę o dzieło), wówczas uczelnia lub twój przyszły pracodawca (płatnicy), mają obowiązek zająć się załatwieniem dla CIEBIE numeru NIP w urzędzie skarbowym.
Oczywiście jeżeli chcesz, to po wypełnieniu na formularzu NIP -3 przez uczelnię lub twojego przyszłego pracodawcę (ich danych), możesz druk osobiście zanieść do urzędu skarbowego właściwego ze względu na Twoje stałe miejsce zamieszkania i wskazać aby decyzję o przyznaniu NIP doręczono Ci w obecnym miejscu pobytu wskazując dokładny adres do korespondencji.

Zasady nadawania i posługiwania się NIP reguluje ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), zwana ustawą o NIP.

Zgodnie z tą ustawą (art. 8) PŁATNIK (np. pracodawca, uczelnia) podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest zobowiązany do dostarczenia podatnikowi formularza zgłoszenia identyfikacyjnego, a po jego wypełnieniu przez podatnika obowiązany jest przekazać to zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Źródło: Izba Skarbowa we Wrocławiu - www.is.wroc.pl, Iwona Slugocka

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ