AC i OC a uszkodzona naczepa

Pytanie:

"Firma logistyczna do wykonania przewozu towarów do sklepów swojej sieci zatrudnia przewoźników; naczepa jest własnością firmy logistycznej, ciągnik zapewnia wynajęty przewoźnik. Obie firmy związane są umową, z której wynika, że przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy, ale że ubezpieczenie AC naczepy leży po stronie firmy logistycznej. Ostatnio zdarzył się wypadek, spowodowany wyłącznie z winy kierowcy ciągnika, w wyniku którego firma logistyczna poniosła szkodę w naczepie w wysokości ponad 30 tysięcy zł. Ponieważ tego rodzaju szkody powodują podwyższenie stawki ubezpieczenia - firma logistyczna chce dochodzić pokrycia szkody od przewoźnika. Nieznane jest jeszcze stanowisko ubezpieczyciela w tej sprawie. Czy jest możliwe dochodzenie pokrycia szkody przez przewoźnika i w jakim procesie, skoro firma logistyczna ma wykupione AC na naczepę, ale szkoda jest spowodowana przez kierowcę przewoźnika?"

Odpowiedź prawnika: AC i OC a uszkodzona naczepa

Posiadanie przez poszkodowanego ubezpieczenia autocasco (AC) bynajmniej nie zwalnia od odpowiedzialności sprawcy szkody i nie przeszkadza w dochodzeniu od niego odszkodowania (do AC sięga się raczej wtedy, gdy sprawca nie jest znany). Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w ramach OC za wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty. Jeszcze na gruncie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków umów OC... (Dz. U. 1992 r. Nr 96 poz. 475 z późn. zm.) - które już nie obowiązuje, ale zawierało identyczne sformułowanie – Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał, że ładunkiem jest także przewożona naczepa (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 1996 r., sygn. akt I ACr 138/96, OSP 1997/11 poz. 209).

W związku z tym odszkodowania można dochodzić w zwykłym procesie cywilnym, ale wyłącznie od sprawcy (kierowcy); nie można natomiast żądać odszkodowania od ubezpieczyciela ciągnika siodłowego w ramach OC.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Magda 2022-11-13 11:52:39

    Podłączam się do pytania pani Olgi.

  • Olga 2019-05-29 18:53:55

    Czy sprawca szkody może objąć tego typu szkody ubezpieczeniem OC od działalności gospodarczej? Skoro OC komunikacyjne tych szkód nie obejmuje to w jaki sposób przewoźnik może się zabezpieczyć przed tego typu szkodami?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika