Majątkowe

Udostępnianie akt szkodowych

Udostępnianie akt szkodowych

Dwa tygodnie temu wysłałem do ubezpieczyciela żądanie przesłania w wersji elektronicznej akt szkody, w której brał udział samochód, którego jestem współwłaścicielem. Do dnia dzisiejszego (...)

Wypłata z auto-casco

Wypłata z auto-casco

Czy kwestia wypłaty odszkodowania z polisy AUTO CASCO w przypadku kradzieży samochodu są regulowane konkretnymi przepisami. Generalnie jeśli zostało skradzione auto, wszelkie wytyczne ubezpieczyciela (...)

Świadczenia z umowy ubezpieczenia

Świadczenia z umowy ubezpieczenia

Jakie świadczenia wynikają z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC samochodu-towaru

Ubezpieczenie OC samochodu-towaru

Prowadzę sprzedaż samochodów specjalnych. Samochody importuję z terenu zachodnich państw unii europejskiej. Samochody są własnością mojej firmy i nie są zarejestrowane w kraju. W między czasie (...)

Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń do sprawcy wypadku

Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń do sprawcy wypadku

Na jakiej podstawie zakładowi ubezpieczeń przysługuje roszczenie zwrotne do sprawcy wypadku drogowego?

Sprzeczność między ogólnymi warunkami ubezpieczenia a ustawą

Sprzeczność między ogólnymi warunkami ubezpieczenia a ustawą

Czy ogólne warunki ubezpieczenia ustalone przez ubezpieczyciela wiążą ubezpieczającego, jeżeli są sprzeczne z ustawą?

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia

Jakie zobowiązania wynikają z umowy ubezpieczenia?

obowiązki ubezpieczyciela

obowiązki ubezpieczyciela

Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się ze mną skontaktować przedstawiciel (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku rzeczoznawców

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku rzeczoznawców

Czy rzeczoznawca jest obowiązany do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego

Sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego

Jakie skutki powoduje sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi kwestię ubezpieczenia?

Wysokość odszkodowania wyliczona przez zakład ubezpieczeniowy

Wysokość odszkodowania wyliczona przez zakład ubezpieczeniowy

Czy muszę przyjąć kwotę odszkodowania proponowaną przez zakład ubezpieczeniowy?

Zwrot składki OC za wniewykorzystany okres

Zwrot składki OC za wniewykorzystany okres

Kiedy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC?

rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Kiedy umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu?

Zwrot składki OC w przypadku uszkodzonego pojazdu

Zwrot składki OC w przypadku uszkodzonego pojazdu

Czy w przypadku uszkodzenia pojazdu można zaprzestać płacenia składek OC i odzyskać już zapłacone?

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

Czym różnią się zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku OC i AC?

szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

Jak kształtuje się orzecznictwo sądów w zakresie szkody całkowitej na skutek uszkodzenia pojazdu?

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

W jakiej formie mogę domagać się odszkodowania za uszkodzenie pojazdu mechanicznego?

Odmowa wypłaty odszkodowania OC

Odmowa wypłaty odszkodowania OC

Co zrobić, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego

Jaki jest tryb dochodzenia wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego?

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego

Na czym polega umowa ubezpieczenia obowiązkowego?

umowa ubezpieczenia

umowa ubezpieczenia

Na czym polega umowa ubezpieczenia?

Czy regulacje OWU ubezpieczenia zawsze mnie obowiązują?

Czy regulacje OWU ubezpieczenia zawsze mnie obowiązują?

Czy regulacje OWU ubezpieczenia zawsze mnie obowiązują?

Czy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Czy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Czy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Na jaki okres muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu?

Na jaki okres muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu?

Na jaki okres muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu?

Interpretacja warunków umowy OC

Interpretacja warunków umowy OC

W warunkach dodatkowego ubezpieczenia jest zapis:\"pojazd (...) zarejestrowany na Ubezpieczonego (którego właścicielem lub współwłaścicielem jest ubezpieczony)\". Czy spełniam te warunki, jeżeli (...)

Treść umowy ubezpieczenia

Treść umowy ubezpieczenia

Czym właściwie jest umowa ubezpieczenia?

Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umowy o ubezpieczenie

Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umowy o ubezpieczenie

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej?

Odstąpienie przez ubezpieczyciela od dokonania oględzin przedmiotu ubezpieczenia

Odstąpienie przez ubezpieczyciela od dokonania oględzin przedmiotu ubezpieczenia

Na co naraża się ubezpieczyciel odstępując od oględzin przedmiotu ubezpieczenia ( mieszkania ) ?

Odmowa wypłaty odszkodowania a treść zażalenia

Odmowa wypłaty odszkodowania a treść zażalenia

Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Jakich argumentów użyć w zażaleniu?

Definicja pojęcia \

Definicja pojęcia \"zalanie\" używanego w umowach ubezpieczenia

Co należy rozumieć przez pojęcie "zalanie" używanie w umowach ubezpieczenia?

Czynności ubezpieczającego w przypadku wystąpienia szkody

Czynności ubezpieczającego w przypadku wystąpienia szkody

Jakie czynności powinien podjąć ubezpieczający w przypadku wystąpienia szkody?

Treść umowy ubezpieczenia

Treść umowy ubezpieczenia

Czym właściwie jest umowa ubezpieczenia?

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Czy zalanie mojego mieszkania przez sąsiada jest szkodą powstała w wyniku zdarzeń losowych i tym samym czy przysługuje mi za to odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia

Miesiąc temu zalaliśmy mieszkanie sąsiada, w sumie dwóch, ponieważ mieszkamy na 2 piętrze. Zepsuł się wąż z automatu i zalało wszystko, w tym sąsiadów. Niestety my nie mieliśmy ubezpieczonego (...)

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Słyszałem, że w umowach ubezpieczyciele zwalniają się z odpowiedzialności za kradzież samochodu, jeśli użytkownik pozostawił w samochodzie dokumenty. Nie widzę związku pomiędzy pozostawieniem (...)

Składki na polisę a egzekucja komornicza

Składki na polisę a egzekucja komornicza

Czy pieniądze (składki) wpłacone na polisę ubezpieczenia na życie podlegają pod egzekucje komornicze, sądowe?

Spadkobiercy a ubezpieczenie OC

Spadkobiercy a ubezpieczenie OC

Ojciec zmarł w maju 2009. Dziedziczę po nim 12.5 % samochodu. Do dziś nie wszczęto żadnych czynności prawnych dotyczących spadku. Samochód jest w dalszym ciągu używany przez innego spadkobiercę (...)

Należność z tytułu OC

Należność z tytułu OC

Na okres 05.10.2008 - 04.10.2009 posiadałem polisę komunikacyjną OC. Z dniem 05.10.2009 zmieniłem ubezpieczyciela. Do poprzedniego ubezpieczyciela wysłałem zawiadomienie datowane na 05.10.2009, które (...)

Płatnośc za OC

Płatnośc za OC

28 maja 2008 kupiłam od osoby fizycznej samochód, Były właściciel bardzo szybko zawiadomił o tym fakcie ubezpieczyciela i przedstawiciel zadzwonił do mnie żeby potwierdzić czy będę kontynuować (...)

Składka OC a sprzedaż auta

Składka OC a sprzedaż auta

28 października 2007 roku zawarłam umowę OC na samochód z Ubezpieczycielem . W sierpniu 2008 roku sprzedałam samochód i wysłałam wygłoszenie polisy OC na w/w samochód do Ubezpieczyciela , po (...)

Polisa OC pojazdu

Polisa OC pojazdu

W 2007r. kupiłam pojazd z ważna polisą OC wykupioną w X. 27-07-2007 pojazd ten sprzedałam, polisę przekazałam nabywcy. 15-06-2009r. dostałam wezwanie do zapłaty wystawione przez firmę windykacyjną, (...)

Ubezpieczenie pośrednika

Ubezpieczenie pośrednika

Spółka cywilna ma 4 wspólników. Dwóch wspólników posiada licencje zawodowe pośrednik w obrocie nieruchomościami. Spółka nie będzie zatrudniać pośredników, ani pomocników pośrednika. Czy (...)

Odszkodowanie z tytułu OC a podatek VAT

Odszkodowanie z tytułu OC a podatek VAT

Samochód służbowy został uszkodzony w wyniku kolizji . Szkoda została wyceniona metodą kosztorysową . Ubezpieczyciel przy ustalaniu kosztów naprawy pobrał od poszkodowanego oświadczenie o tym (...)

Uszkodzenie samochodu przez kamień

Uszkodzenie samochodu przez kamień

W czasie jazdy samochodem służbowym będącym w leasingu z koła wymijającego ten samochód osobowy samochodu ciężarowego wyrzucony został kamień, który uderzył w szybę przednią powodując jej (...)

Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

Nie opłaciłem ostatniej raty składki za OC komunikacyjne. Czy opłata z tytułu nie zapłaconej części składki za OC komunikacyjne samochodu ulega przedawnieniu i jeżeli tak to po ilu latach?

Ubezpieczenie OC posiadacza samochodu

Ubezpieczenie OC posiadacza samochodu

Otrzymałem wezwanie z towarzystwa ubezpieczeń do zapłaty składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ponieważ przedłużona została na kolejne 12 miesięcy (...)

Odszkodowanie za utracone zyski

Odszkodowanie za utracone zyski

W wyniku źle wykonanych prac remontowych nastąpiła awaria w mieszkaniu, które wynajmuję. Wypłacono mi odszkodowanie z polisy OC firmy, która wykonywała prace remontowe. Podpisaliśmy z najemcami (...)

OC rolnika

OC rolnika

Posiadacz domu w mieście jednocześnie posiada 4ha ziemi rolnej na wsi. Jako rolnikowi -podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC grunty będące w jego posiadaniu. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (...)

Wypowiedzenie polisy AC

Wypowiedzenie polisy AC

Kończy się ważność dotychczasowej polisy AC. Chcę zmienić ubezpieczyciela z dotychczasowego na innego. Czy mam obowiązek wypowiedzieć umowę AC dotychczasowemu ubezpieczycielowi ?

Obowiązek wypowiedzenia polisy OC

Obowiązek wypowiedzenia polisy OC

Kończy się ważność dotychczasowej polisy OC. Chcę zmienić ubezpieczyciela z dotychczasowego na innego. Czy mam obowiązek wypowiedzieć umowę OC dotychczasowemu ubezpieczycielowi ?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

ZWROT WYPŁACONEGO ODSZKODOWANIA

14.8.2017 przez: nowa_81