Odszkodowanie za utracone zyski

Pytanie:

"W wyniku źle wykonanych prac remontowych nastąpiła awaria w mieszkaniu, które wynajmuję. Wypłacono mi odszkodowanie z polisy OC firmy, która wykonywała prace remontowe. Podpisaliśmy z najemcami porozumienie w którym ustaliliśmy, że przez okres usuwania skutków awarii najemcy nie będą płacić czynszu. Czy mam prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania za utracone zyski (czynsz za wynajem) w ramach tej samej polisy? "

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za utracone zyski

Umowa ubezpieczenia majątkowego (tzw. od odpowiedzialności cywilnej) została zawarta między zakładem ubezpieczeniowym a przedsiębiorcą budowlanym (Pana bezpośrednim kontrahentem) i to przede wszystkim treść tej umowy (a także przepisy kodeksu cywilnego art. 821 i następne kc) regulują wielkość obowiązku ubezpieczeniowego ubezpieczyciela. Odszkodowania za korzyści utracone w wyniku nienależycie przeprowadzonych prac budowlanych, poszkodowany może jednak domagać się bezpośrednio od ubezpieczyciela (art. 822 par. 4 kodeksu cywilnego).

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczony, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

Przy czym kodeks cywilny pod pojęciem szkody rozumie nie tylko szkody rzeczywiste (tzw. damnum emergens), ale też utracone korzyści (tzw. lucrum cessans) - czyli w tym przypadku były by to nie tylko koszty naprawy powstałych usterek, ale także utracone przez trwającą naprawę zyski z umowy najmu. Przy czym górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma ubezpieczeniowa ustalona w umowie.

Przy czym należy podkreślić, iż te reguły znajdują zastosowanie tylko, jeśli nic innego nie zostało ustalone w umowie między przedsiębiorcą budowlanym a jego ubezpieczycielem.

Jeśli zakład ubezpieczeniowy opierając się na treści umowy odmówi zapłaty odszkodowania za utracone korzyści, to w takim wypadku może się Pan domagać zapłaty tej kwoty od samego dłużnika, tj przedsiębiorcy budowlanego. To on wyrządził szkodę i jest zobowiązany do pokrycia jej w zakresie w jakim nie obejmuje jej umowa ubezpieczeniowa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika