Odpowiedzialność właściciela pojazdu czy kierowcy

Pytanie:

"Pożyczyłem samochód koledze, zawarłem z nim umowę na użyczenie pojazdu. W jednym z punktów umowy było postanowienie, że nie można pożyczać pojazdu osobom trzecim. Kolega jednak pożyczył pojazd osobie trzeciej, nie znanej mi, bez mojej zgody. Osoba ta nie posiadała uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych i spowodowała kolizję. Czy w takim wypadku odszkodowanie z OC mojego pojazdu będzie wypłacone osobie poszkodowanej? Czy utracę zniżkę OC? "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność właściciela pojazdu czy kierowcy

Kwestie te reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej treścią z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Nie jest istotne dla odpowiedzialności zakładu, czy szkodę spowodował właściciel pojazdu lub osoba, która opłaciła składkę, nie jest zatem istotna osoba kierowcy. Odpowiedzialność jest w tym przypadku związana wyłącznie z ruchem pojazdu. Pamiętać trzeba jednak, że w przypadku, gdy kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, zakładowi ubezpieczeń przysługuje uprawnienie dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania. W związku z powyższym, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, lecz będzie mógł dochodzić zwrotu wypłaconego świadczenia od sprawcy wypadku. Wypłacenie odszkodowania w Pańskim przypadku najprawdopodobniej spowoduje utratę zniżek za bezszkodową jazdę.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika