Udostępnianie akt szkodowych

Pytanie:

"Dwa tygodnie temu wysłałem do ubezpieczyciela żądanie przesłania w wersji elektronicznej akt szkody, w której brał udział samochód, którego jestem współwłaścicielem. Do dnia dzisiejszego nic nie otrzymałem. Niestety na infolinii firmy pracują ignoranci, którzy maszynowo biorą od klienta numer telefonu, obiecują kontakt i na tym się kończy.Czy jest jakaś prawna możliwość skłonienia ubezpieczyciela do wykonania obowiązku ustawowego? Czy ubezpieczyciel narażony jest na sankcje, jeśli nie udostępnia dokumentacji?"

Odpowiedź prawnika: Udostępnianie akt szkodowych

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 (chodzi przy tym o ubezpieczającego lub ubezpieczonego – przyp. e-prawnik.pl), oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

Ponadto, zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy zakłady ubezpieczeń mają również obowiązek udostępniania dokumentacji szkodowej uzyskanej z sądów, prokuratury, Policji oraz innych organów. 

Zakładamy przy tym, że Pan jako współwłaściciel jest osobą ubezpieczającą, względnie osobą uprawnioną do uzyskania odszkodowania. Ubezpieczyciel niesłusznie zatem nie podejmuje żadnych czynności w tym względzie. Zasadnym będzie zatem poinformowanie o zaistniałej sytuacji Rzecznika Ubezpieczonych. Ten bowiem może zwrócić się do ubezpieczyciela. Co do zasady jednak odmowa udostępnienia dokumentów szkodowych nie jest zagrożona żadną sankcją.  Można ją rozpatrywać w kategoriach nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy ubezpieczenia i na tej podstawie domagać się ewentualnego odszkodowania na zasadach ogólnych.  


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika