Ubezpieczenie domu bez prawa własności

Pytanie:

"Na miesiąc przed śmiercią taty ubezpieczyłam jego dom w PZU na swoje nazwisko. W "asisstans" podałam mojego brata. Mam protokół, w którym napisane jest, że dom nie został zabezpieczony na zimę. Klucz miał stryj, który jako jedyny dysponuje prawem własności do połowy domu. Czy dostanę odszkodowanie, jeżeli nie mam orzeczenia współwłasności domu (postępowanie sądowe jest w toku)?"

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie domu bez prawa własności

Regułą jest, że ubezpieczenie domu może zawrzeć jego właściciel, czyli osoba, która posiada tytuł prawny do danego domu. Jednakże niektóre zakłady ubezpieczeń oferują również możliwość ubezpieczenia domu przez inne osoby, które mają prawo do zamieszkiwania w nim. Ubezpieczenie dla takich osób ograniczone jest zwykle do rzeczy ruchomych stanowiących własność takiej osoby, które znajdują się w domu. W takiej sytuacji orzeczenie stwierdzające prawo własności domu nie będzie potrzebne do uzyskania odszkodowania, jeżeli dochodzi się go z powodu zniszczenia (np. przez zalanie) rzeczy ruchomych znajdujących się wewnątrz. Ubezpieczenie obejmuje bowiem nie tyle sam budynek, co rzeczy znajdujące się w jego wnętrzu. Te natomiast stanowią własność osoby, która zawarła umowę ubezpieczenia.

Możliwe jest także, że zawarta została zwykła umowa ubezpieczenia domu. Decydujące są tu umowa oraz ogólne warunki umów stosowane przez dany zakład ubezpieczeń. Sąd Najwyższy w 2005r. orzekł, iż jeżeli ani z treści polisy ubezpieczeniowej, ani z ogólnych warunków ubezpieczenia nie wynika, aby ubezpieczającym nie mogła być osoba niebędąca właścicielem nieruchomości, wtedy ubezpieczyć może także posiadacz, a w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy się mu odszkodowanie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Sławomir 2021-02-23 16:53:27

    Dzień dobry ja mam takie pytanie dom jest na żonę ja nie jest współwłaścicielem czy mogę ubezpieczyć domu i czy w razie jakieś szkody dostanę odszkodowania


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika