Termin ważności oświadczenia sprawcy wypadku

Pytanie:

"W lutym 2007 r. doszło do stłuczki. Sprawca podpisał mi oświadczenie oraz przekazał kopie polis OC samochodu i przyczepy. Jednak zaraz po tym zdarzeniu wyjechałem z kraju i kilka dni temu wróciłem. Czy te oświadczenie jest nadal ważne? Czy na podstawie tego oświadczenia mogę dochodzić w dalszym ciągu odszkodowania za uszkodzenie samochodu ? "

Odpowiedź prawnika: Termin ważności oświadczenia sprawcy wypadku

Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Oświadczenie sprawcy wypadku stwierdza fakt, że osoba składająca oświadczenie przyznaje, iż spowodowała wypadek w nim wskazany i że ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez poszkodowanego. Oświadczenie to nie traci ważności -upływ czasu nie wywiera skutków dla skuteczności tego oświadczenia (zupełnie inną kwestią jest, czy sprawca mu później nie zaprzeczy). Przedawnia się natomiast samo roszczenie o odszkodowanie.

Kodeks cywilny w art. 819 § 3 w wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym - będzie to zatem 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i sprawcy (z reguły zatem - od dnia wypadku). Co prawda po upływie trzyletniego terminu roszczenie nie wygasa, ale ubezpieczyciel mógłby się wobec poszkodowanego powołać na przedawnienie roszczenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika