Ubezpieczenie OC głównej księgowej

Pytanie:

"Czy można ubezpieczyć główną księgową od odpowiedzialności cywilnej, jeśli jest ona zatrudniona na umowę o pracę lub umowę zlecenia, ewentualnie o dzieło z tytułu możliwości popełnienia błędów?"

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie OC głównej księgowej

Zgodnie z rozporządzeniem o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzoną działalnością. Natomiast prowadzenie ksiąg przez osobę do tego uprawnioną na podstawie umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia, nie stanowi tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia OC. Z uwagi na powyższe zakłady ubezpieczeń zasadniczo nie zawierają umów ubezpieczenia OC w opisanej sytuacji.

Ewentualne podpisanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej byłoby możliwe w drodze negocjacji z zakładem ubezpieczeń. Jednakże w przypadku umowy o pracę odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim w ramach wykonywania pracy jest określona przepisami prawa pracy. Działania modyfikujące te zasady należy uznać za obejście prawa. Warto dodatkowo zaznaczyć, że pracownik za oba rodzaje szkód odpowiada wobec pracodawcy, nie wobec osoby trzeciej. Pracodawca ma oczywiście roszczenie regresowe do pracownika, jest ono jednak ograniczone do wysokości trzech pensji. Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło również przewidują roszczenie regresowe drugiej strony umowy; nie jest ono ograniczone, jak w przypadku umowy o pracę.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • biały 2012-05-25 10:09:23

    gówno mnie obchodzi OC !! dajcie cos jeszcze


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika