Ubezpieczenie budynku będącego we współwłasności

Pytanie:

"Po zniesieniu współwłasności budynku (czterech współwłaścicieli), każdy współwłaściciel otrzymał swoją część lokalową. Czy istnieje obowiązek ubezpieczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych od pożaru? Jeśli tak, to proszę o podanie numeru ustawy lub zarządzenia. Jeżeli ubezpieczenie jest obowiązkowe to jakie są konsekwencje karne o ile właściciel lub ZGN nie dopełniły tego obowiązku i naraził mieszkańców budynku na straty w przypadku szkód pożarowych. Czy istnieje obowiązek ubezpieczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych od szkód wiatrowych i deszczowych (zerwanie dachu) ?Jeśli tak, to proszę o podanie numeru ustawy lub zarządzenia. Jeżeli ubezpieczenie jest obowiązkowe to jakie są konsekwencje karne o ile właściciel lub ZGN nie dopełniły tego obowiązku i naraził mieszkańców budynku na straty w przypadku takich szkód losowych."

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie budynku będącego we współwłasności

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów;
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
  3. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
  4. ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jak więc wynika z w/w przepisu, ubezpieczenie budynku od wypadków losowych w tym pożaru nie jest obowiązkowe - obowiązek ten nie został również przewidziany w przepisach szczególnych.

W związku z powyższym, ubezpieczenie, o którym mowa w opisie sytuacji jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • rystyna gajowka c 2020-02-19 06:47:34

    siostra darowala mi polowe domu bez pola czy ja mam obowiazek oplaty polowy ubezpieczenia za budynek


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika