Udostępnienie akt szkody

Pytanie:

"Czy ubezpieczyciel ma prawo nie udostępnić mi akt sprawy odszkodowawczej do wglądu tłumacząc się tym, że są tam sprawy operacyjne? Skradziono mi auto. PZU od 8 miesięcy wstrzymuje odszkodowanie tłumacząc się wyjaśnianiem okoliczności. Poprosiłem o udostępnienie akt, bezskutecznie. Podobno mogę zobaczyć tylko te dokumenty które sam złożyłem. Czy jest to zgodne z prawem? "

Odpowiedź prawnika: Udostępnienie akt szkody

Zapłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń powinna nastąpić co do zasady w terminie 30 dni od zawiadomienia zakładu ubezpieczeń albo, gdy roszczenie jest sporne w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności szkody. Należy przyjąć, że jeśli zachodzą ku temu powody, w tym czasie zakład ubezpieczeń powinien zawiadomić uprawnionego o tym, że odmawia wypłaty odszkodowania ze względu na toczenie się postępowania lub (już po zakończeniu postępowania) ze względu na brak przesłanek do wypłaty odszkodowania. Powinien to uczynić wskazując podstawy na jakich opiera odmowę spełnienia świadczenia. Jeżeli ubezpieczony nie otrzyma od zakładu ubezpieczeń akt szkodowych ma możliwość odwołania się do Państowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, którego zadaniem jest między innymi ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacić tej osobie należnego świadczenia. Organ ten dokona wówczas kontroli działalności zakładu ubezpieczeń. Jeżeli jednak odwołanie się do powyższego organu w dalszym ciągu nie doprowadzi do udostępnienia akt szkodowych ubezpieczonemu będzie miał on możliwość wystąpienia do sądu z roszczeniem o wydanie mu takich akt. Ubezpieczony może ponadto wystąpić do sądu bez wcześniejszego odwoływania się do Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika