e-prawnik.pl Porady prawne

Charakter umowy licencyjnej

Pytanie:

Na czym polega umowa licencji na gruncie prawa autorskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Charakter umowy licencyjnej

Na treść prawa autorskiego składają się autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. Prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu. Natomiast prawa majątkowe mogą zostać przeniesione na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z utworu (licencja). Przy czym umowa obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w umowie wymienione. W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji (w tej sytuacji właśnie ta umowa powinna zostać wykorzystana). Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Umowa licencyjna niewyłączna nie musi zostać zawarta w formie pisemnej (choć lepiej zachować taką formę).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ