Własność przemysłowa i prawa autorskie: Prawo autorskie - Porady prawne

Wykorzystanie fragmentów filmów

Opracowujemy program szkolenia przeznaczonego dla pracowników przedsiębiorstw. Program będzie obejmował prezentację, materiały szkoleniowe oraz pomoce. Między innymi w programie chcielibyśmy uwzględnić (...)

Zastrzeżenie praw autorskich

Proszę o wskazanie najprostszego i najtańszego sposobu zastrzeżenia praw autorskich w takich tematach jak pomysł na film, oraz słów i muzyki piosenki.

Licencja i sublicencja

Proszę o informacje na temat licencji i sublicencji.

Cecha indywidualności i twórczości utworu.

Co to znaczy, że żeby utwór był chroniony prawem autorskim musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze?

Skanowanie czasopism

Jesteśmy spółką inżynierską dla której ważny jest dostęp do bieżącej prasy fachowej. W związku z tym prenumerujemy odpłatnie kilka pozycji. Ponadto otrzymujemy również kilka pozycji promocyjnie, (...)

Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Jakiś czas temu zamówiłem u wykonawcy logo. Zapłaciłem a on obiecał przesłać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, na co jest korespondencja emailowa. Nie zawiera ona treści oświadczenia (...)

Przeniesienie praw autorskich

Zamówiłem przygotowanie pewnej formy graficznej. Czy przeniesienie praw autorskich na nabywcę utworu wymaga dla swojej ważności szczególnej formy np. pisemnej czy wystarczy e-mail?

Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

Czy projekt grafiki portalu internetowego jest objęty prawem autorskim?

Program komputerowy jako utwór zależny

Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Współautorstwo programu komputerowego

W jakich przypadkach można mówić o współautorstwie programu komputerowego?

Wykorzystywanie filmów z serwisu Youtube

Czy filmy z serwisu Youtube można wykorzystać do pozyskania zleceń w obrocie handlowym?

Wytwór wzornictwa przemysłowego a utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim

Jakie cechy musi wykazywać wytwór wzornictwa przemysłowego, by zostać uznany za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?

Rodzaje umów prawno-autorskich

Jakie rodzaje umów dotyczących praw autorskich wyróżnia polskie prawo?

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Czy sprzedaż książek w formie Ebooków jest odrębnym polem eksploatacji w rozumieniu prawa autorskiego?

Ebook jako przedmiot prawa autorskiego

Czy książka w formie Ebooka jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika