Własność przemysłowa i prawa autorskie: Prawo autorskie - Porady prawne

Przeróbka cudzego utworu

Czy przeróbka cudzego utworu jest przedmiotem prawa autorskiego?

Ochrona prawa autorskiego reprodukcji obrazów

Tworzę encyklopedię. Czy na użycie reprodukcji obrazow, fragmentów filmów, fragmentów muzyki, zrzutów ekranów z gier muszę mieć zezwolenie twórców?

Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

Duży sklep internetowy wykorzystał w swoich aukcjach autorskie zdjęcia zaczerpnięte z aukcji wystawianych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Należy dodać, że zdjęcia (...)

Moment powstania ochrony prawnoautorskiej dzieła

Kiedy powstaje ochrona prawnoautorska dzieła? Czy wtedy, kiedy się je zarejestruje?

Wykorzystanie fragmentów filmów

Opracowujemy program szkolenia przeznaczonego dla pracowników przedsiębiorstw. Program będzie obejmował prezentację, materiały szkoleniowe oraz pomoce. Między innymi w programie chcielibyśmy uwzględnić (...)

Zastrzeżenie praw autorskich

Proszę o wskazanie najprostszego i najtańszego sposobu zastrzeżenia praw autorskich w takich tematach jak pomysł na film, oraz słów i muzyki piosenki.

Licencja i sublicencja

Proszę o informacje na temat licencji i sublicencji.

Cecha indywidualności i twórczości utworu.

Co to znaczy, że żeby utwór był chroniony prawem autorskim musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze?

Skanowanie czasopism

Jesteśmy spółką inżynierską dla której ważny jest dostęp do bieżącej prasy fachowej. W związku z tym prenumerujemy odpłatnie kilka pozycji. Ponadto otrzymujemy również kilka pozycji promocyjnie, (...)

Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Jakiś czas temu zamówiłem u wykonawcy logo. Zapłaciłem a on obiecał przesłać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, na co jest korespondencja emailowa. Nie zawiera ona treści oświadczenia (...)

Przeniesienie praw autorskich

Zamówiłem przygotowanie pewnej formy graficznej. Czy przeniesienie praw autorskich na nabywcę utworu wymaga dla swojej ważności szczególnej formy np. pisemnej czy wystarczy e-mail?

Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

Czy projekt grafiki portalu internetowego jest objęty prawem autorskim?

Program komputerowy jako utwór zależny

Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Współautorstwo programu komputerowego

W jakich przypadkach można mówić o współautorstwie programu komputerowego?

Wykorzystywanie filmów z serwisu Youtube

Czy filmy z serwisu Youtube można wykorzystać do pozyskania zleceń w obrocie handlowym?

Wytwór wzornictwa przemysłowego a utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim

Jakie cechy musi wykazywać wytwór wzornictwa przemysłowego, by zostać uznany za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?

Rodzaje umów prawno-autorskich

Jakie rodzaje umów dotyczących praw autorskich wyróżnia polskie prawo?

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Czy sprzedaż książek w formie Ebooków jest odrębnym polem eksploatacji w rozumieniu prawa autorskiego?

Ebook jako przedmiot prawa autorskiego

Czy książka w formie Ebooka jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego?

Prawa autorskie niemajątkowe do strony internetowej

Jaka istnieje różnica między prawami autorskimi majątkowymi i niemajątkowymi, w jakim zakresie stosuje się to do stron internetowych?

Strona internetowa jako utwór prawa autorskiego

Czy strona internetowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym podlega ochronie?

Ochrona prawnoautorska

Chciałem opracować reklamę pewnego produktu. Banner/ulotka zawierałaby formę graficzną złożoną m.in. z fragmentów \'wyciętych\' z banknotów NBP. Czy to jest dopuszczalne? Jeśli tak, czy odpowiednio (...)

Ochrona praw autorskich obywatela Wielkiej Brytanii

Witam. Mój znajomy fotograf jest obywatelem Wielkiej Brytanii. Czy jego prawa autorskie są chronione również w Polsce?

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Na czym polega swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE?

Łamanie praw autorskich a odpowiedzialność karna

Czy za łamanie praw autorskich grozi odpowiedzialność karna?

Rozporządzanie prawami autorskimi

W jaki sposób następuje rozporządzanie prawami autorskimi?

Autorskie prawa majątkowe - dysponowanie

Jak można dysponować prawami autorskimi majątkowymi?

Autorskie prawa majątkowe - charakterystyka

Czym charakteryzują się autorskie prawa majątkowe?

Autorskie prawa osobiste - charakterystyka

Czym charakteryzują się autorskie prawa osobiste?

Zarzut plagiatu jako naruszenie dóbr osobistych

Czy nieprawdziwy zarzut popełnienia plagiatu jest naruszeniem dóbr osobistych?

Zastrzeżenie praw autorskich

Obecnie pracuję nad projektem przedsięwzięcia, finansowanego z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępnie opracowany tekst projektu dałam do wglądu partnerowi, który (...)

Odpowiedzialność cywilna osoby, która dopuszcza się plagiatu

W jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność cywilna osoby, która dopuszcza się plagiatu?

Rozporządzanie prawami przez dysponenta autorskich praw majatkowych do utworu

W jaki sposób dysponent autorskich praw majątkowych do utworu może rozporządzać swoimi prawami?

Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie prawa autorskiego

Czy za nieprzestrzeganie przepisów prawa autorskiego grozi odpowiedzialność karna?

Właściwość sądu w sprawach dotyczących prawa autorskiego

Jaki sąd jest właściwy w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich?

Przedawnienie roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu?

ściąganie plików audio mp3

Chciałbym ściągnąć z Internetu kilka albumów muzycznych formacie mp3 z portalu chomikuj.pl w celu ich odsłuchania i zdecydowania, czy chciałbym je zakupić w oryginale. Czy jeżeli nie udostępniam (...)

Redakcja naukowa publikacji

Czy wydawca książki ma prawo zamieszczać na karcie tytułowej, że praca powstała pod jego redakcją, podczas gdy została napisana przez jednego autora bez pomocy osób trzecich? Rozumiem, że umieszczenie (...)

Podział i charakterystyka praw autorskich

Jak wygląda w polskim prawie kwestia praw autorskich, czy mają one jakiś podział? Jak wygląda sprawa licencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika