Rodzaje umów prawno-autorskich

Pytanie:

Jakie rodzaje umów dotyczących praw autorskich wyróżnia polskie prawo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje umów prawno-autorskich:

Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;

2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Analiza przesłanej nam umowy pozwala stwierdzić, iż mamy do czynienia z udzieleniem przez autorkę licencji, nie zaś ze zbyciem majątkowych praw autorskich. Tym bardziej, że zgodnie z ustawą:

Art. 65. W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: