Rodzaje umów prawno-autorskich

Pytanie:

"Jakie rodzaje umów dotyczących praw autorskich wyróżnia polskie prawo?"

Odpowiedź prawnika: Rodzaje umów prawno-autorskich

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje umów prawno-autorskich:

Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;

2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Analiza przesłanej nam umowy pozwala stwierdzić, iż mamy do czynienia z udzieleniem przez autorkę licencji, nie zaś ze zbyciem majątkowych praw autorskich. Tym bardziej, że zgodnie z ustawą:

Art. 65. W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika