Strona internetowa jako utwór prawa autorskiego

Pytanie:

Czy strona internetowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym podlega ochronie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Istotną kwestią jest ustalenie czy strona internetowa może być utworem, a co za tym idzie czy przysługuje jej ochrona na gruncie prawa autorskiego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy prawo autorskie utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Przesłanka twórczości jest spełniona, kiedy w wyniku ludzkiej działalności powstaje nowy wytwór intelektu postrzegany subiektywnie. Cecha indywidualności jest związana natomiast z osobą autora dzieła. Określa się ją czasem mianem „piętna osobistego”, jakie zostało odciśnięte na utworze, a które wynika z niepowtarzalnej osobowości autora1.

Biorąc pod uwagę, że przy tworzeniu stron www (zarówno tzw. home-pages jak i powiązanych z nimi dalszych web-pages) występuje wystarczająco duży zakres swobody działania, zazwyczaj możliwe jest przypisanie im twórczego i indywidualnego charakteru, a w konsekwencji – ochrony prawnoautorskiej. Należy jednoznacznie stwierdzić, że utworem w rozumieniu przepisów u.p.a. może być strona internetowa pojmowana jako pewna całość jak również jej poszczególne elementy. Od strony technicznej będą to kody źródłowe, wynikowe oraz bazy danych, a od strony wizualnej: teksty, materiały graficzne, animacje, sekwencje dźwiękowe, itp. Ponadto, ze względu na sposób wykonania serwisu internetowego można wyodrębnić takie, które stanowią utwory samoistne oraz niesamoistne. Działa niesamoistne, przykładowo dzieła zależne oraz dzieła z zapożyczeniami, nie będą miały w przedmiotowej sprawie większego znaczenia.

1J. Barta, R. Markiewicz, „Prawo autorskie i prawa pokrewne”, Warszawa 2008, s. 32

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: