Autorskie prawa majątkowe - dysponowanie

Pytanie:

"Jak można dysponować prawami autorskimi majątkowymi?"

Odpowiedź prawnika: Autorskie prawa majątkowe - dysponowanie

Dysponent autorskich praw majątkowych może rozporządzać swoim prawem na dwa sposoby:
1. Przenieść całość autorskich praw majątkowych na inna osobę poprzez umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2. Udzielić zezwolenia dla osoby trzeciej na korzystanie z utworu, tzw. licencję.
 
Jak stanowi dalej art. 41 ust. 2 prawa autorskiego, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa licencyjna, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Pojęcie „pola eksploatacji” stanowi zasadniczy element definiowania treści majątkowych praw autorskich i formułowania zasad obrotu tymi prawami. Istotne zatem jest określenie sposobu i celu użycia utworu.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika