Rozporządzanie prawami autorskimi

Pytanie:

W jaki sposób następuje rozporządzanie prawami autorskimi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dysponent autorskich praw majątkowych (twórca lub późniejszy nabywca autorskich praw majątkowych) może rozporządzać swoim prawem na dwa sposoby:
· Przenieść całość autorskich praw majątkowych na inna osobę poprzez umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
· Udzielić zezwolenia dla osoby trzeciej na korzystanie z utworu, tzw. licencję.
 
Naruszeniem autorskich praw majątkowych jest takie działanie, które można kwalifikować jako wkroczenie w zakres cudzego prawa majątkowego (monopolu eksploatacyjnego na konkretny utwór) lub wykroczenie poza zakres uzyskanej licencji. Art. 79 prawa autorskie normuje odpowiedzialność cywilną, natomiast art. 118 oraz 118 z ind. 1 prawa autorskiego normują odpowiedzialność karną za te naruszenia. Warto w tym miejscu wskazać, iż z tytułu autorskich praw majątkowych odpowiada także współsprawca oraz osoby określone w art. 422 k.c. - np. pomocnik i nakłaniający. Ich odpowiedzialność jest solidarna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: