Skanowanie czasopism

Pytanie:

Jesteśmy spółką inżynierską dla której ważny jest dostęp do bieżącej prasy fachowej. W związku z tym prenumerujemy odpłatnie kilka pozycji. Ponadto otrzymujemy również kilka pozycji promocyjnie, bez wnoszenia opłat za prenumeratę. Czasopisma przeglądane są przez zainteresowanych pracowników (~10 osób / wydanie). Niestety, niekiedy dana pozycja u kogoś ?utknie?. Aby uniknąć tego problemu i aby każdy miał w miarę na bieżąco dostęp do nowych wydań chcielibyśmy umieszczać skany otrzymywanych czasopism na serwerze firmowym w postaci pdf. Do serwera tego nie mają dostępu osoby postronne. Czy skanowanie i umieszczanie na serwerze firmowym /niedostępnym dla osób postronnych/ zakupionych bądź otrzymanych czasopism jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ulega wątpliwości, iż artykuły w prasie fachowej z reguły będą stanowiły utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Należy zatem zbadać zakres tzw. dozwolonego użytku utworu. Zasadą jest, iż majątkowe i osobiste prawa autorskie przysługują twórcy. W zakresie wykorzystania utworu już rozpowszechnionego prawo do decydowania o sposobie tego wykorzystania przysługuje właścicielowi tych praw. Wyjątek od tej zasady stanowią przepisy o tzw. dozwolonym użytku. Przepisy te zakładają, że w ściśle określonym zakresie możliwe jest wykorzystanie utworu bez zgody twórcy (lub osoby, której przysługują majątkowe prawa autorskie).

Zgodnie z art. 23 prawa autorskiego:

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.  

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

W przedmiotowej kwestii należy rozważyć czy dozwolony użytek osobisty obejmuje także dozwolony użytek zawodowy. Wszak bowiem prenumeratę zamawia przedsiębiorca. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż dozwolony użytek osobisty obejmuje wyłącznie osoby fizyczne. Zatem, jeżeli przedsiębiorca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje jednak podmiotowość prawną (np. spółki osobowe prawa handlowego) to taki przedsiębiorca nie będzie mógł się powoływać na dozwolony użytek.

Zakres „własnego użytku osobistego” nie jest w ustawie wyraźnie wyznaczony. Wątpliwości nasuwają się m.in. co do tego, czy obejmuje on też „własne cele zawodowe”. W naszym przekonaniu poza zakres dozwolonego użytku osobistego wykracza sporządzanie kopii (np. artykułów naukowych) „w sposób instytucjonalny”, a więc w ramach formalnego polecenia ze strony organów jednostki organizacyjnej, nawet gdyby takie działania były dokonywane do użytku wewnętrznego pracownika tej jednostki. Inaczej należy traktować kopiowanie takich artykułów przez indywidualnych pracowników z własnej inicjatywy i na własne potrzeby, choćby związanych z wykonywaniem pracowniczych obowiązków (Janusz Barta, Ryszard Markiewicz w: Prawo autorskie,  Oficyna, Warszawa 2008 r., s. 117.

W świetle powyższego należy uznać, iż planowana przez Państwa firmę działalność polegająca na zamieszczaniu na wew. serwerze firmy skanów artykułów i udostępnianie ich pracownikom firmy będzie naruszała prawa autorskie. Aby zalegalizować taką działalność powinni Państwo uzyskać odpowiednią zgodę wydawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Roman

7.11.2012 5:4:7

Re: Skanowanie czasopism

Czy to nie jest tak samo jak z płytami?? Kupię jedną płytę i przegram, aby i moje dzieci miały dla własnych potrzeb, uzupełniając swoją kolekcję. Wydawca może powiedzieć;to proszę kupić tak ilość, żeby każdy z pracowników miał swój egzemplarz.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.12.2013

  VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów (...)

 • 23.12.2013

  VAT 2014 r. Obowiązek podatkowy

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

 • 31.10.2018

  Prawo autorskie przychylniejsze dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  Zaproponowano regulacje, których celem będzie zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do opublikowanych utworów (...)

 • 13.10.2014

  Nowa ustawa o VAT wciąż sprawia problemy

  Zmiany w ustawie o VAT wciąż przysparzają problemów przedsiębiorcom. Od ich wprowadzenia minęło już sporo czasu, jednak nie wszyscy zainteresowani radzą sobie z ich właściwa interpretacją. (...)

 • 27.4.2017

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

  Co do zasady, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, (...)