Wytwór wzornictwa przemysłowego a utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim

Pytanie:

Jakie cechy musi wykazywać wytwór wzornictwa przemysłowego, by zostać uznany za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie każdy wytwór wzornictwa przemysłowego może być uznany za utwór. Musi wykazywać następujące cechy:

- stanowić przejaw działalności twórczej – utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta, niekiedy określana jako przesłanka „oryginalności” utworu, zrealizowana jest wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu1,

- mieć indywidualny charakter – musi być w tym stopniu wywołany niepowtarzalną osobowością twórcy, że ma charakter statystycznie jednorazowy (niepowtarzalny)2.

Spełnienia przesłanki twórczości (oryginalności i indywidualności) można doszukiwać się w: doborze, układzie lub uporządkowaniu składników utworu. Niejednokrotnie zwraca się uwagę na zależność, według której z im szerszą swobodą doboru i zestawienia elementów, z jakich utwór jest zbudowany, mamy do czynienia, tym łatwiej nam dopatrzyć się znamion twórczości. Należy mieć na uwadze, że taka ocena zawsze jest płynna i nieostra, co wiele razy znalazło swój wyraz w orzecznictwie sądów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.4.2012

  Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

  Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich (...)

 • 17.7.2018

  Autorskie prawa osobiste na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej u.p.a.p.p.) nadaje autorom uprawnienia osobiste i majątkowe. Pierwsze z wyżej wymienionych mają za zadanie chronić więź twórcy z utworem. (...)

 • 18.5.2016

  Czym jest utwór zależny?

  Sama definicja utworu zależnego zawarta jest w art. 2. ust. 1 i 2 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) – dalej „u.p.a.p.p.” (...)

 • 26.9.2017

  Opłaty reprograficzne

  W związku z korzystaniem z utworów w ramach dozwolonego użytku, uzyskiwane przez twórców dochody ulegać mogą w pewnym zakresie pomniejszeniu, ustawodawca stara się ten uszczerbek (...)

 • 28.6.2017

  Zdjęcia z wakacji a prawo autorskie i cywilne...

  Portale społecznościowe i serwisy poświęcone prezentacji fotografii pozwalają obecnie na bardzo łatwe dzielenie się ze znajomymi zdjęciami z wakacji. O czym należy pamiętać, udostępniając (...)