Wytwór wzornictwa przemysłowego a utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim

Pytanie:

Jakie cechy musi wykazywać wytwór wzornictwa przemysłowego, by zostać uznany za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie każdy wytwór wzornictwa przemysłowego może być uznany za utwór. Musi wykazywać następujące cechy:

- stanowić przejaw działalności twórczej – utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta, niekiedy określana jako przesłanka „oryginalności” utworu, zrealizowana jest wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu1,

- mieć indywidualny charakter – musi być w tym stopniu wywołany niepowtarzalną osobowością twórcy, że ma charakter statystycznie jednorazowy (niepowtarzalny)2.

Spełnienia przesłanki twórczości (oryginalności i indywidualności) można doszukiwać się w: doborze, układzie lub uporządkowaniu składników utworu. Niejednokrotnie zwraca się uwagę na zależność, według której z im szerszą swobodą doboru i zestawienia elementów, z jakich utwór jest zbudowany, mamy do czynienia, tym łatwiej nam dopatrzyć się znamion twórczości. Należy mieć na uwadze, że taka ocena zawsze jest płynna i nieostra, co wiele razy znalazło swój wyraz w orzecznictwie sądów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: