e-prawnik.pl Porady prawne

Autorskie prawa majątkowe - charakterystyka

Pytanie:

Czym charakteryzują się autorskie prawa majątkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Autorskie prawa majątkowe - charakterystyka

29.12.2011

W odróżnieniu od autorskich praw osobistych, autorskie prawa majątkowe wiążą się z materialną eksploatacją utworu. Prawa te, w odróżnieniu od praw osobistych, mogą być przedmiotem obrotu. Osoba dysponująca autorskimi prawami majątkowymi do utworu (pierwotnie będzie nim twórca) może swobodnie (z wyjątkiem nienaruszalności autorskich praw osobistych) korzystać i rozporządzać tym utworem. Oczywiście również następcy prawni, którzy nabyli autorskie prawa majątkowe mogą nimi dalej rozporządzać. Autorskie prawa majątkowe uregulowane zostały w art. 17 prawa autorskiego. Artykuł ten stanowi: Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ